ISE consfatuiri 2013

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ELEMENTE DE NOUTATE ÎN CURRICULUMUL PENTRU CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASA I - AN ȘCOLAR 2013-2014 - :

ELEMENTE DE NOUTATE ÎN CURRICULUMUL PENTRU CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASA I - AN ȘCOLAR 2013-2014 - prof. Iliana Dumitrescu cercetător științific Director adjunct – Institutul de Științe ale Educației

Aspecte generale :

Aspecte generale F lexibilizarea curriculumului, prin personalizarea educației Centrarea pe elev Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precizează la art. 66, al. (5), modul în care pot fi folosite orele alocate disciplinelor şcolare: ” programa școlară acoperă 75% din orele de predare și evaluare, lăsând la dispoziția cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcție de caracteristicile elevilor și de strategia școlii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învățare remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoștințelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare, conform unor planuri individuale de învățare elaborate pentru fiecare elev .“ Disciplinele din trunchiul comun au alocat un număr fix de ore. Toate competențele și conținuturile au caracter obligatoriu. 2

Aspecte generale:

Aspecte generale Asigurarea coerenței curriculumului, orizontală și verticală, inclusiv între nivelurile de școlaritate Programele au o structură nouă , care ajută la o conectare permanentă cu clasele anterioare și/sau următoare, la o mai bună vizualizare și urmărire a continuității și progresului la nivelul competențelor și conținuturilor. 3

Aspecte generale:

Aspecte generale Exemplele de activități de învățare sunt doar propuneri, ele putând fi sau nu folosite, completate, adaptate în funcție de condițiile oferite de colectivul de elevi, de materialele și mijloacele didactice avute la dispoziție. 4

Elemente de noutate prezente la CLASA PREGĂTITOARE :

Elemente de noutate prezente la CLASA PREGĂTITOARE 5

ROLUL CLASEI PREGĂTITOARE:

ROLUL CLASEI PREGĂTITOARE Pregătirea elevului pentru învățarea specifică în primul rând clasei I, dar și următorilor ani de școală Acomodarea cu mediul școlar într-un mod cât mai prietenos , principalul context de învățare fiind jocul , ca activitate predominantă pentru vârsta de șase ani 6

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ :

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ trasarea elementelor grafice care intră în componenţa literelor de mână, folosind resurse și tipuri de activități variate 5 ore pe săptămână 7

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI:

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI concentrul numeric de operare este 0-31, pentru o cât mai bună valorificare a timpului școlar și pentru a asigura elevilor o pregătire care să le ușureze parcurgerea clasei I efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată, folosind numărarea de obiecte sau imagini, calculatorul, metoda balanței Cuboidul – identificare în mediul înconjurător 8

Elemente de noutate prezente la CLASA I :

Elemente de noutate prezente la CLASA I 9

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ :

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ conținuturi abordate concentric și progresiv accent pe comunicare , orală și scrisă biletul, invitația, scrisoarea și jurnalul, realizate cu text și desene linia de dialog transcrierea scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunțuri), pornind de la experiențe trăite 10

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI:

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI adunarea și scăderea în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin citirea ceasului la jumătatea de oră Toate celelalte elemente noi față de programa aprobată prin OMECT 4686/2003 sunt dezvoltări firești ale competențelor și conținuturilor din programa pentru clasa pregătitoare. 11

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI:

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI probleme inspirate din orizontul tangibil al elevului de clasa I, care vor putea conține colectarea, citirea și înregistrarea datelor obținute din măsurători efectuate folosind centimetrul, litrul, ora, ziua, banii și leii, în concentrul 0-100 secvențe didactice în mediul natural, de observare, experimentare, măsurare, colectare de date privind diverse plante și animale, rolul structurilor de bază ale acestora, transformări ale apei, prezența Soarelui, ca sursă de lumină și căldură, căderea liberă a corpurilor, producerea și propagarea sunetelor - învățare holistică implicarea directă a elevului în realitatea studiată - î nvățarea experiențială 12

authorStream Live Help