Implementarea CP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Implementarea clasei pregătitoare în anul școlar 2012-2013:

Implementarea clasei pregătitoare în anul școlar 2012-2013 Sinteza rezultatelor cercetării coord. Iliana Dumitrescu Institutul de Științe ale Educației

Obiectivele cercetării:

Obiectivele cercetării să releve măsura și modul în care au fost asimilate elementele de noutate implicate de clasa pregătitoare să exploreze opiniile actorilor implicați în educație cu privire la statutul, funcțiile și unele implicații ale acesteia asupra copiilor, părinților, unităților de învățământ Aspecte metodologice Chestionar online pentru: inspectori pentru învățământ primar (47 completate); cadre didactice care au parcurs programul de formare specific (8899 respondenți); d irectori de școli (3758 de respondenți) r eprezentanți ai autorităților locale (2089 de respondenți) Interviuri individuale sau de grup (date culese de CMBRAE și de CJRAE din Iași, Constanța, Dolj, Caraș-Severin, Satu Mare, Călărași, Brașov) părinți (79) cadre didactice (73) directori (52)

Clasa pregătitoare „în cifre” :

Clasa pregătitoare „ în cifre ” În anul școlar 2012-2013 8534 clase pregătitoare , organizate în 4450 de unităţi şcolare 128 218 elevi 8651 de cadre didactice cel mai mare număr de elevi cuprinşi în clasa pregătitoare: municipiul Bucureşti ( 9632 ), judeţul Iaşi (6388), cel mai mic număr de elevi cuprinși în clasa pregătitoare: jud. Bistriţa-Năsăud (1185) la nivel naţional, numărul mediu de copii pe clasă pregătitoare: 15 n umăr mediu de elevi în clasă pe județe: București – 21,9, Ilfov – 20,8, Brașov – 20,4, Galați – 20,2, Constanța – 20, Bistrița-Năsăud – 5,6 aprox. 11% dintre copii sunt cuprinși în clase pregătitoare care funcționează în regim simultan ; număr mediu de copii în aceste clase - 5,2 p ersonal didactic calificat – 98,9 %

Spații și dotări:

Spații și dotări Locația clasei pregătitoare, în anul școlar 2012-2013: în clădirea școlii - 84,7% În grădinițe – 13,9% În alte spații – 1,4% Î n doar 0,6% din cazuri , mobilierul specific clasei pregătitoare indicat de MEN nu sosise până la momentul desfășurării cercetării ( noiembrie 2012-ianuarie 2013) M ijloacele de învăţământ din dotarea şcolilor răspund nevoilor de pregătire şi desfăşurare a activităţii la clasa pregătitoare , conform opiniei directorilor ( 93,3% ) S ala de clasă utilizată în exclusivitate pentru clas a pregătitoare : 76,1% Există computere disponibile pentru cadrel e didactice care predau la CP - 78,8% Acces la internet în 74% din școli

Curriculumul și organizarea activității la clasele pregătitoare:

Curriculumul și organizarea activității la clasele pregătitoare c urriculum și mod de organizare a activităților adecvate particularităților de vârstă ale copiilor timpul de predare-învăţare-evaluare este de 30-35 de minute ( 97,8% dintre cadrele didactice de la clasa pregătitoar e) abordarea integrată propusă la unele discipline și programul de formare organizat de MEN sunt apreciate de 96,4 % dintre cadrele didactice

Acomodarea copiilor:

Acomodarea copiilor Acomodarea copiilor de clasă pregătitoare cu mediul și activitățile școlare s-a realizat uşor şi foarte uşor ( 90,6% dintre cadrele didactice ) . Beneficii observate de cadre didactice și de părinți, la nivelul copiilor: obișnuirea copilului cu școala / mediul școlii și exersarea aptitudinii pentru şcolaritate, într-o manieră prietenoasă pentru copil ; mai buna pregătire pentru școală: activități practice, concrete, importante pentru dobândirea achiziţiilor fundamentale; creșterea stimei de sine și a motivației pentru învățare – copiii se simt ”importanți” că sunt ”școlari”, câștigă în autonomie, responsabilitate, comunicare și relaționare cu ceilalți .

Aspecte vulnerabile ale implementării clasei pregătitoare:

Aspecte vulnerabile ale implementării clasei pregătitoare absența programului prelungit și costurile mari ale programelor tip after-school (doar 10,8% dintre copiii înscriși la clasa pregătitoare beneficiază de acesta ) organizarea învățământului primar în regim simultan întârzierile în transmiterea materialelor și mijloacelor didactice mediatizarea unor opinii contradictorii privind legitimitatea și menținer ea clasei pregătitoare în învățământul primar utilizarea prea multor materiale didactice aux i liare la clasă calendarul întârziat al form ării cadrelor didactice , aproape de începerea anului școlar, continuată online în paralel cu activitatea la clasă

Sugestii și recomandări :

Sugestii și recomandări revizuirea medologiei de î nscriere – mai simplă , mai puţine etape , mai descentralizată ( lăsând anumite decizii la nivelul şcolii ) continuarea dotării şcolilor cu materiale şi mijloace didactice , mobilier şi alte resurse necesare necesitatea unor m ă suri pentru reducerea ponderii învățământului simultan măsuri pentru realizarea programului Școala după școală , acolo unde este necesar organizarea formării cadrelor didactice care vor prelua clasa pregătitoare din timp și pregătirea lor pentru a preda disciplinele opționale cursuri de formare pentru directori informarea mai bună a părinților

Concluzii :

Concluzii O rice schimbare din sistemul de educație necesită atât o bună pregătire, cât și timp pentru a fi asimilată . D ouă condiții de bază pentru îndeplinirea funcțiilor pedagogice ale clasei pregătitoare: face parte din învățământul obligatoriu ; același c urriculum (indiferent de locație). A treia condiție dezirabilă: asigurarea continuității la clasă a învățătorului/ învățătoarei pe tot parcursul învățământului primar (clasa pregătitoare – clasa a IV-a).

authorStream Live Help