METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI ,,SCOALA DUPA SCOALA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI ,,A DOUA SANSA,,PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR:

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI ,,A DOUA SANSA,, PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR BERESCU VALENTINA- Sc.Soldanu FLOREA NICOLETA- Sc. Negoesti TECHER LILIANA -Sc. Soldanu

PowerPoint Presentation:

Programul ,,A doua sansă pentru invațamâtul primar,, are ca scop sprijinirea copiilor,tinerilor sau adultilor pentru recuperarea invatămantului primar,fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii si care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de scolarizare corespunzatoare invatamantului primar .

PowerPoint Presentation:

Programul ,,A doua șansă pentru învățamânt primar,, reprezinta o componentă a programului ,,Acces la educație al grupurilor dezavantajate,,implementat de Ministerul Educației și Cercetăriiși Finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României,, ,fiind o continuare a ,,Programului de combatere a marginalizării și excluderii sociale si profesionale a tinerilor care au abandonat învățământul obligatoriu și nu au dobândit competențele minime necesare ocupării unui loc de muncă,,

,,A DOUA ȘANSĂ PENTRU ÎNVĂȚAMÂNT PRIMAR,,:

,,A DOUA ȘANSĂ PENTRU ÎNVĂȚAMÂNT PRIMAR,, se poate implementa în școli cu acordul inspectoratelor județene. Pentru a funcționa în acest program, clasele trebuie să cuprindă minim 8 și maxim 15 elevi. Nivelul de studiu al elevilor cuprinși în fiecare clasă poate fi diferit, forma de organizare fiind în regim simultan. În funcție de necesitățile locale programul se poate desfășura în limba minorităților naționale, în condițiile în care există minim 8 solicitări în acest sens.

Forma de organizare:

Forma de organizare Forma de organizare a procesului de învățământ poate fi în regim de zi, seral, comasat și intensiv, conform deciziei luate de consiliul de administrație al fiecărei școli, după consultarea elevilor înscriși în program. Învățământul primar poate fi parcurs în 2 ani. Durata de școlarizare poate fi micșorată sau mărită pentru fiecare elev în parte,în funcție de competențele dovedite în domeniul educației de bază.

Înscrierea în program:

Înscrierea în program Se pot înscrie persoane care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare învățământului primar și care se află în una din următoarele situații : nu au parcurs nici o clasă din învățământul primar Au abandonat pe parcurs și au depăsit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învățământul primar Inscrierea se face la unitățile de învățământ în baza dosarelor de înscriere aprobate de Comisia de înscriere

Comisia de înscriere:

Comisia de înscriere Este alcătuită din -director/director adjunct -secretar sef -un învățător -mediator școlar dacă există -coordonatorul programului ,,A doua șansă,, de la nivelul școlii

Atribuțiile comisiei de înscriere:

Atribuțiile comisiei de înscriere Anunță in comunitate începerea programului Centralizează cererile de înscriere Verifică dosarele participanților Colaborează cu comisia de evaluare pentru planificarea și organizarea procesului de evaluare a cunoștințelor anterior dobândite Alcătuiește grupele de cursanți după încheierea procesului de evaluare

ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT În regim de zi/seral -cu frecventarea cursurilor în mod zilnic,dimineața sau seara În regim intensiv -la sfârșit de săptămână Comasat –în perioada vacanțelor școlare Fiecărui an de studiu îi corespunde un semestru școlar cu un număr de 16-17 săptămâni Fiecare nivel de studiu include un număr de module /discipline de studiu obligatorii și opționale definite pe baza curriculumului național

Evaluarea :

Evaluarea Evaluarea inițială – constă în susținerea unui interviu și a unor probe orale și scrise Rezultatele evaluării inițiale se înregistrează în procesul-verbal care rămâne în unitatea școlară Organizarea se va face de către comisia de evaluare care este alcătuită din -inspector de specialitate pentru învățământ primar sau învățător metodist -directorul școlii -coordonatorul programului ,,A doua șansă,, -doi învățători

PowerPoint Presentation:

Evaluarea curentă se face folosind calificative. Evaluarea la sfârșitul fiecărui modul se deruleaza in sesiuni speciale stabilite de consiliul de administrație . Rezultatele finale sunt consemnate în cataloage speciale, elaborate de MEdC Un modul se consideră promovat dacă se obține minimum calificativul ,,suficient,,

certificare:

certificare În urma promovării fiecărui modul se eliberează o ,,adeverință de promovare a modulului ,, În urma promovării fiecărui nivel se eliberează o ,,adeverință de promovare a nivelului,, În urma promovării tuturor nivelurilor corespunzătoare învățământului primar, se eliberează un certificat de absolvire a învățământului obligatoriu de nivel primar

authorStream Live Help