Sri Lanka Polonnaruwa Pink lotus

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE: http://www.slideshare.net/michaelasanda/polonnaruwa-pink-lotus Thank you! Nelumbo nucifera, also known as Indian lotus, sacred lotus, bean of India, or simply lotus, is one of two species of aquatic plant in the family Nelumbonaceae. This plant is an aquatic perennial. Under favorable circumstances its seeds may remain viable for many years, with the oldest recorded lotus germination being from that of seeds 1,300 years old recovered from a dry lakebed in northeastern China. Nelumbo nucifera is the species of lotus sacred to both Hindus and Buddhists. The flowers, seeds, young leaves, and "roots" (rhizomes) are all edible. In Sri Lanka, finely sliced lotus rhizome cooked with coconut milk and spices is a popular curry known as Nelum Ala Vyanjanaya

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Sri Lanka Polonnaruwa

Slide2:

Polonnaruwa Lotusul sacru Wikipedia

Slide3:

Lotusul cu flori roz este considerat „floare sfântă" simbol al vieţii veşnice

Slide4:

Lotus , Nelumbo nucifera (indian lotus, sacred lotus, fasole i ndiană) este o plantă acvatică perenă, seminţele căreia rămân viabile o lungă perioadă

Slide5:

C ea mai mare perioadă de germinaţie cunoscută este de 1300 de ani, când seminţele au fost recuperate din albia secată a unui lac din nord-estul Chinei

Slide6:

Rădăcinile plantei sunt fixate în mâl iar frunzele şi florile se ridică deasupra apei Înca din cele mai vechi timpuri lotusul a fost un simbol divin în tradi ţ ia asiatică reprezentând virtutea, castitatea şi eliberarea Lotusul este o plantă complet diferită de nufăr (Nymphaeaceae) ale căror frunze plutesc pe suprafaţa apei

Slide7:

toate păr ţ ile plantei sunt comestibile: florile, seminţele, frunzele tinere, rizomii

Slide8:

Nuferi

Slide9:

Nativ din India şi Bangladesh, Lotusul este floarea naţională pentru Vietnam şi India . C ultivat în grădini acvatice , este p rezent întotdeauna pe altarele din locuinţe sau din temple ca ofrandă şi totodată ornament

Slide11:

În budism simbolizează puritatea corpului, a rostirii, a minţii: pluteşte deasupra apei mâloase a dorinţelor. Conform legendei , Buddha s-a n ă scut cu abilitatea de a umbla şi flori de lotus înfloreau la fiecare pas al său

Slide12:

În yoga Pozi ţ ia lotus (Sanskrita: „Padmasanam”) este o postură de şedere cu picioarele încrucişate, folosită în practicile de meditaţie. Se spune c ă poziţia seam ă nă cu un lotus şi facilite ază respiraţia corectă

Slide13:

Floarea de lotus este în credinţa budistă simbolul dezvoltării spirituale. Ea creşte în apele noroioase ale mlaştinilor, făcând să înmugurească o floare de o perfecţiune tulburătoare. Acest fapt reaminteşte credincioşilor că Buddha s-a născut în această lume mizeră, dar a atins iluminarea

Slide15:

Lotusul este semnificativ în tradi ţi a budist ă deoarece Buddha este înfăţişat deseori stând pe un tron de lotus. Legenda spune ca el îşi imagina oamenii ca pe nişte „boboci de floare într-un lac, crescând din noroi şi încercând să ajungă la suprafaţă pentru a putea înflori”.

Slide16:

Floarea de lotus este completa purificare a trupului, rostirii şi minţii precum şi înflorirea faptelor curate în procesul eliberării. Lotusul re prezintă condiţia umană: el creşte din noroi (samsara), ajunge la suprafaţa apei (purificare) şi dă naştere unei flo ri minunat e (iluminare)

Slide18:

Planta sacră a budismului îi fascinează pe savanţii din toată lumea: de frunzele ei nu se prinde nici cea mai mic ă urmă de murdărie, aceasta, pur şi simplu, se prelinge . Planta este imună la maculare, nu exist ă lotus murdar.

Slide19:

Mirosul foarte fin al florii şi capacitatea de a nu fi poluat niciodată de praf sau murdărie , eliminat e prin ceea ce s-a numit „efectul lotus”, adică dezintegrarea printr-un fenomen biologic particular, a oricărei impurităţi, au făcut să crească prestigiul fascinantei flori.

Slide20:

Aşa cum lotusul creşte dintr-un lac mâlos, tot astfel are loc naşterea stării de Buddha („iluminatul”) din viaţa unui simplu muritor. Buddha afirma despre el însuşi: „Aşa cum frumoasa floare de lotus nu este maculată de apă, la fel nu mă întinează lumea”, fiind vorba de lumea empirică, iluzorie, operă a Mayei.

Slide23:

L a indieni, încă din arhaic, lotusul constituia floarea divină având o simbolistică complexă: matricea din care s-au născut Brahma şi Buddha, simbol al iluminării spirituale, al castităţii, al nemuririi

Slide24:

Doctrina fundamentală a budismului este conţinută în Sutra Lotusului sau Lotusul Legii Adevărate

Slide26:

Săgeţile zeului dragostei, Kama, sunt reprezentate de muguri de lotus roz, simbol al purităţii si al afecţiunii

Slide32:

Fond muzical: Dan Gibson's Solitudes - Sunrise Sutras Fotografii: ♦ Sanda Foişoreanu ♦ Nicoleta Leu Prezentare : Sanda Foişoreanu https://plus.google.com/+SandaMichaela Sri Lanka

authorStream Live Help