Sri Lanka batik

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE: http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-sri-lanka-batik-22253.html http://www.slideshare.net/michaelasanda/batik-sri-lanka Thank you! Batik (cuvânt care are aceeaşi rădăcină ca şi titik,(punct) şi este de origine javaneză) este o tehnică de imprimare a ţesăturilor în ţări ca Burkina Faso, Coasta de Fildeş, Togo, China, Indonezia, India şi Sri Lanka. Batik este o artă care cere răbdare, precizie şi migală . Principiul procedeului constă în desenarea modelului care trebuie realizat (fază care nu este obligatorie dacă se lucrează după inspiraţie) şi acoperirea succesivă cu ceară a părţilor de material care se vor colora cu nuanţe diferite. La noi în Bucovina această tehnică se utilizează pentru încondeierea ouălor

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Matale Baba Batik Factory Batik

Slide2:

Protec ţ ie î m potriva deochiului la intrarea în Fabrica de batik din Matale

Slide3:

Locuitorii din Sri Lanka sunt extrem de superstiţioşi iar viaţa lor depinde cu adevărat de astrologi

Slide4:

Ayubowan (viaţă lungă şi fericită) este o formulă turistică de salut, care însă nu este utilizată curent de locuitori

Slide6:

Batik (cuv â nt de origine javanez ă ) este o tehnic ă de imprimare a ţ es ă turilor î n ţă ri ca Burkina Faso, Coasta de Filde ş , Togo, China, I n donezia, India ş i Sri Lanka.

Slide7:

Cuv â ntul, de origine javanez ă , are aceea ş i r ă d ă cin ă ca ş i titik , ( punct ) Batik este o art ă care cere r ă bdare, precizie ş i migal ă .

Slide8:

Principiul procedeului const ă î n desenarea modelului care trebuie realizat (faz ă care nu este obligatorie dac ă se lucreaz ă dup ă inspira ţ ie) ş i acoperirea succesiv ă cu cear ă a p ă r ţ ilor de material care se vor colora cu nuan ţ e diferite. La noi î n Bucovina aceast ă tehnic ă se utilizeaz ă pentru î ncondeierea ou ă lor Practic materialul are două feţe

Slide10:

Pentru acoperirea materialului se folose ş te ceara cald ă , cu care se traseaz ă desenul, dup ă care se cufund ă î n vopseaua preg ă tit ă dinainte.

Slide11:

Se foloseşte parafina, ceara de albine sau alte sortimente, în funcţie de material şi vopselele utilizate pentru piesa respectivă

Slide14:

Tehnica batikului a fost importat ă în Sri Lanka din coloniile indoneziene de c ă tre olandezi, iar aceast ă art ă s-a perfec ţ ionat î n mai multe centre din ţ ar ă

Slide15:

Î n 1658 portughezii care ocupaseră litoralul au fost înlocuiţi de o nouă putere colonială, Olanda ( la rândul ei eliminată de Marea Britanie, care în 1795 - 1796 a ocupat insula şi a declar at -o în 1802 colonie britanică )

Slide16:

La sf â r ş it se scoate toat ă ceara prin muierea î n ap ă clocotit ă

Slide18:

Piesele sunt f ă cute manual ş i este nevoie de foarte mult timp pentru a realiza o singura bucat ă , de aceea s-a trecut la produc ţ ia î n serie, care permite pre ţ uri mai abordabile

Slide21:

P entru ca să putem vizita magazinul fabricii, unde se face şi o demonstraţie de îmbrăcare a sari-ului (saree), sunt aduse şervete fierbinţi

Slide23:

Sariul kandyan este considerat costum na ţ ional şi este uniforma stuardeselor de la Sri Lankan Airlines.

Slide24:

Sariul este format dintr-o bluză care lasă să se vadă talia (choli) şi o bucată de material de cca 8 metri lungime în care eşti practic înfăşurată, având un capăt aruncat peste umăr

Slide25:

Pliurile (în număr diferit) care dau lărgime sunt prinse cu cordonul în talie

Slide27:

Ultima parte este trecută peste umăr

Slide28:

Sariurile de gală sunt ţesute cu fir de aur sau argint (lucrătură zari)

Slide29:

Bărbaţii poartă sarong , care e ste format dintr-o singura bucata de material, de forma unei esarfe mai mari.

Slide30:

Se pare că bluza din costumul femeilor a apărut abia după sosirea englezilor, şi a fost introdusă pentru a satisface ideea victoriană de „modestie”

Slide34:

Fotografii: ♦ Nicoleta Leu ♦ Sanda Foişoreanu ♦ Lucia Buzdugan Prezentare: Sanda Foişoreanu https://plus.google.com/+SandaMichaela Fond muzical: Gypsies - Kasade Gypsies - Kannadiya

authorStream Live Help