Bali5 Pura Goa Lawah

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE: http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-bali5-pura-goa-lawah-19652.html http://www.slideshare.net/michaelasanda/bali5-pura-goa-lawah-14122875 Thank you! Pura Goa Lawah, the Bat Cave Temple, is one of the island's special Temples, and as such it is the designated holy place to honor the God Maheswara, who resides in this section of the island. Religious processions visit the temple every day, and it is a particular focus for religious rites associated with death.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Pura Goa Lawah

PowerPoint Presentation:

Bali 5

PowerPoint Presentation:

Pura Goa Lawah , Bat Cave Temple, lies just three km northeast of Kusamba Harbor and nine km east of Klungkung on the left side of dramatic road paralleling the sea with uninterrupted views of sea and Nusa Penida . As its name suggests Pura Gua Lawah houses a holy cave begins at the foot of rocky cliff and is said to extend all the way to the base of Mount Agung . Templul Goa Lawah (Peştera liliecilor) se află la doar trei kilometri de portul Kusamba, (la circa 9 km de Klungkung) , pe drumul spectaculos cu privelişte spre ocean şi insula Nusa Penida. După cum sugerează şi numele, Pura Gua Lawah găzduieşte o peşteră sfântă situată la baza falezei stâncoase, despre care se spune că ar continua până la poalele Muntelui Agung Pura Goa Lawah , Bat Cave Temple, Internet images

PowerPoint Presentation:

As you travel around Bali, you will see very old trees dressed with a black & white checkered skirt. Usually, these trees are very sacred and a place of worship will be set up at the base of the trunk. This is why much if not all of the wood used for construction, furniture and carvings is brought over from Java. The black and white checkered skirt ( poleng ) cloth symbolizes good and evil forces ( part of every deity ), in balance. Călătorind prin Bali poţi vedea adesea copaci foarte bătrâni înfăşuraţi cu o pânză în carouri alb-negru. Aceştia sunt arbori sacri şi au locuri de rugăciune şi ofrande la baza trunchiului. (De aceea majoritatea lemnului pentru construcţii, mobilă sau sculptură este adus din Java). Pânza alb-negru (poleng) simbolizează forţele binelui şi răului (componente ale fiecărei zeităţi) , aflate în echilibru.

PowerPoint Presentation:

A temple is divided into two or three rectangular walled courtyards and situated on the same level unless they are built in the mountains where they are built like the rice terraces just above each other. You enter the outer side of a temple through a high gate (candi bentar), which is split into two and symbolizes the mountain where the gods live. Î n Bali fiecare templu este împăr ţ it în două sau trei curţi rectangulare împrejmuite cu zid, situate la același nivel, cu excep ţ ia cazului când sunt construite în mun ţ i, iar atunci incintele sunt dispuse în terase succesive asemenea culturilor de orez. Intrarea se face printr-o poartă secţionată (Candi bentar), care simbolizează muntele unde locuiesc zeii.

PowerPoint Presentation:

The temple complexes are built in a straight line from the sea towards the mountains where the gods live. The first courtyard where you arrive is called jaba sisi and is situated towards the sea.  Here you find several pavilions where people prepare offerings and hold meetings. Construcţia complexului templului se face în linie dreaptă ( fiind aliniate în func ţ ie de munte, mare ş i răsărit ) de la mare spre munte (unde locuiesc zeii). Prima curte în care se intră după ce ai trecut de poartă se numeşte Jaba Sisi şi este situată spre mare. Aici se află mai multe pavilioane unde se pregătesc ofrandele şi se organizează întâlniri ş i adunări,.

PowerPoint Presentation:

The holiest courtyard (jeroan) is the inner courtyard is located towards the mountains and can be entered through another temple gate ( kori agung ) employed as the gate between the madya mandala and Utama mandala inner compounds. The rules for gate types are also valid for non-religious compounds such as puri, nobles' and kings' residences.. Templul Goa Lawah (Peştera liliecilor) are trei incinte. Î nainte de a intra în curtea propriuzisă, ( jeroan) , partea cea mai sacră a unui templu, se trece printr-o altă poartă , în formă de munte, care simbolizează muntele sfânt ş i prin care este obligatoriu să treci. Aceasta este o curte sacră, iar trecerea prin poartă este o purificare înainte de a pă ş i în spaţiul sacru .

PowerPoint Presentation:

On both sides of this gateway to the holiest part of the temple you’ll often find statues of demon figures (raksasa) with middle-aged looking baseball bats. Aceste por ţ i sunt păzite de "gardieni" - statui ai unor eroi din istorie sau idoli protectori, ş i care au rolul de a proteja templul de spiritele rele.

PowerPoint Presentation:

The checked skirt on the god standing guard at the gate is symbolic. The black and white squares represent the good and evil that is part of every deity. M ulte statui sunt aco p erite î n partea de jos cu p â nz ă î n carouri alb şi negru , simbolizând echilibrul forţelor Binelui şi Răului

PowerPoint Presentation:

When you visit a temple it’s important to follow the temple rules which means you have to wear long pants, a long dress or a sarong with a temple scarf to fasten it around the waist. At the entrance of the more famous temples you can often get a sarong and temple scarf. This is also the place where you are asked to pay a small entrance fee or you can make a small donation. Când vizitaţi un templu este important să respectaţi regulile templului, ceea ce înseamnă că trebuie să porţi pantaloni lungi, o rochie lungă sau un sarong care se fixează în jurul taliei cu o panglică pentru templu. La intrarea în templele mai importante există saronguri şi panglici. Tot aici se plăteşte taxa de intrare sau puteţi face o mică donaţie.

PowerPoint Presentation:

It’s always better to sit than to stand during a ritual or ceremony in the temple grounds since the gods and temple priests in the Bali religion are always considered higher in rank than anybody. Women are asked not to enter the temple during their menstruation so are people who have open cuts on their hands or legs. When human blood stains a small part of the temple the Balinese have to perform a costly cleaning ritual. E întotdeauna mai bine să stai aşezat decât în picioare în timpul unui ritual sau ceremonii religioase desfăşurate în templu, deoarece zeii şi preoţii din templele din Bali sunt consideraţi întotdeauna de rang mai mare decât oricine şi nu pot fi depăşiţi ca înălţime în timpul ceremonialurilor. Femeile sunt rugate să nu intre în templu în timpul ciclului ca şi persoanele care au răni pe mâini sau picioare. Atunci când o pată de sânge uman atinge un templu din Bali trebuie să se efectueze un ritual de purificare foarte costisitor.

PowerPoint Presentation:

After the gateway you’ll run into an aling-aling wall that stops the demons from entering . In the middle of the holiest courtyard you’ll find the seat for the priest, which is slightly higher than the other structures around. După trecerea prin poartă se ajunge la zidul aling-aling, cel care împiedecă demonii să intre (ei se deplasează doar în linie dreaptă). În mijlocul incintei sacre este amvonul preotului, care este uşor mai ridicat decât celelalte structuri din jur.

PowerPoint Presentation:

In very important temples there are multi-roofed thatched pagodas, which are called meru. The holiest courtyard also often has shrines and thrones for the gods to use. În templele mai importante există mai multe pagode cu acoperișuri suprapuse (maximum 11), numite Meru. Tot în incinta sacră sunt tronuri şi altare pentru zei

PowerPoint Presentation:

The Bat Cave Temple lives up to its name, Lawah is Bat in Balinese language, for three – tier structure stand at the entrance to a large cave. The cave is inhabited by thousand of flying bat that hang from the rocky ceiling by the day  and depart on food hunts in explosion of black wings every evening. These large fruit bats are believe to be the temple’s guardians and are considered sacred  – as are the large python that live in the neighboring rocks. Templul Peşterii Liliecilor îşi merită numele, această structură tripartită aflându-se la intrarea unei peşteri care adăposteşte o colonie de lilieci frugivori (Lawah înseamnă liliac în limba balineză). Mii de lilieci atârnă din tavanul stâncos peste zi şi pleacă la vânătoare într-o explozie de aripi negre în fiecare seară. Aceşti mari lilieci frugivori sunt consideraţi gardienii templului şi sunt proclamaţi sacri – ca şi pythonul uriaş care trăieşte printre stâncile învecinate.

PowerPoint Presentation:

This sacred temple was founded in 1007 by the holy Sage from Java, Mpu Kuturan. The temple is one of Sad Kahyangan (six great temples of Bali). the temple and the cave is an obligatory site of Nyekah (deification of the deceased family member soul) pilgrimage. Acest templu sacru a fost fondat în anul 1007 de către un înţelept sfânt din Java, MPU Kuturan. Templul face parte din Sad Kahyangan (cele şase Mari Temple din Bali). Atât templul cât şi peştera sunt locuri de cult obligatorii pentru pelerinajul Nyekah (sanctificarea sufletului unui membru decedat al familiei)

PowerPoint Presentation:

Balinese believe the cave harbors an enormous dragon, Naga Basuki, the mythical serpent of universe and the caretaker of the earth’s equilibrium. A tale is told how a prince of Mengwi actually entered the sacred cave to prove that he was the rightful descendent of Mengwi king, and emerged at Besakih, but his feat was never duplicated – entering the cave is now forbidden. Balinezii cred că peştera adăposteşte un dragon imens, Naga Basuki, şarpele mitic al universului şi păstrătorul echilibrului pământului. O legendă spune cum un prinţ din Mengwi a intrat în peştera sacră pentru a demonstra că el era descendentul legitim al regelui din Mengwi, şi a ieşit din peşteră la Besakih, dar isprava lui nu a mai fost repetată - intrarea în peşteră este acum interzisă.

PowerPoint Presentation:

One shrine is dedicated to the fairy tale Naga Basuki (Basuki Serpent). From the name Naga Basuki it suggests a close relation with Besakih temple. It is very probable that Gowa is the sea temple of Klungkung kingdom. Total shrines and pavilions are 25 units showing mixed worship between ancestor’s worship and Hindu gods. Ritual is a ceremony performed every 6 month based on Hindu-Java calendar. Fixed date of the ceremony can be read in Balinese calendar which is already printed on November for the next year. Un altar este consacrat legendarului Naga Basuki (Şarpele Basuki). În total sunt 25 de pagode şi altare dedicate atât pentru zeii hinduşi cât şi pentru cultul strămoşilor. La fiecare şase luni are loc o mare ceremonie a templului.

PowerPoint Presentation:

You get to the bat cave after passing through an outer and middle court before ascending up some steps to the inner court. At be back of the inner court is the cave which is inhabited by fruit bats. Ajungi la Peştera Liliecilor, după ce ai străbătut curtea exterioară şi cea de mijloc, urcând câteva trepte în curtea interioară. Intrarea în peştera liliecilor se află chiar în fundul curţii.

PowerPoint Presentation:

Temple festival at Gua Lawah is basically divided into 2 types that is Piodalan ceremony, and Ngusaba ceremony. On this event, many Hindu people from entire of the island come and pray. Gua Lawah is a place of interest in Bali and opened for visitors who wish to see the temple closely. Gua Lawah este deschis vizitatorilor care vor să vadă templul mai de aproape

PowerPoint Presentation:

Portrait of a god, Pura Goa Lawah

PowerPoint Presentation:

Widely known and revered in southeast Asia as the "king of fruits", the durian is distinctive for its large size, unique odour, and formidable thorn-covered husk. The fruit can grow as large as 30 cm long and 15 cm in diameter, and it typically weighs one to three kilograms . Its shape ranges from oblong to round, the colour of its husk green to brown, and its flesh pale yellow to red, depending on the species. Durian , supranumit „fructul rege”. Are un gust dulce şi se foloseşte în deserturi, dar aroma sa este la fel de persistentă (6 ore) şi neplăcută ca a unei porţii serioase de usturoi .

PowerPoint Presentation:

The edible flesh emits a distinctive odour, strong and penetrating even when the husk is intact. Some people regard the durian as fragrant; others find the aroma overpowering and revolting. The smell evokes reactions from deep appreciation to intense disgust, and has been described variously as almonds, rotten onions, turpentine and gym socks. The odour has led to the fruit's banishment from certain hotels and public transportation in southeast Asia. Mulţi oameni sustin ca odat ă ce ai trecut de miros, î ncepi s ă devii ata ş at de gustul fructului. Este interzis î n camerele de hotel, şi î n mijloacele de transport în comun

PowerPoint Presentation:

Text : Internet Pictures: Nicoleta Leu & Internet This page – Mask of Protection Copyright: All the images belong to their authors Arangement : Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasanda Sound : David Parsons - Ngaio Gamelan - Ararat legong

authorStream Live Help