Iran Yazd, Amir Chakhmaq Complex

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE: http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-iran-yazd1-20880.html http://www.slideshare.net/michaelasanda/yazd-1 This stunning three-story facade of the Amir Chakhmaq Complex, is one of the most recognizable and unusual buildings in Iran. Thank you!

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Amir Chakhmaq Complex Yazd

PowerPoint Presentation:

Yazd was visited by Marco Polo in 1272, who described it as a good and noble city and remarked its silk production. Isolated from any approach by a huge tract of monotonous desert, the vibrancy of Yard is invariably a surprise. După ce a vizitat oraşul în 1272 Marco P olo l- a descris ca „bun şi nobil ” , remarcând în special producţia sa de mătase. Strălucirea oraşului nu poate să nu te surprindă pentru că drumul monoton prin deşert până aici este dezolant Recognized by UNESCO as holding one of the oldest architecture all over the world

PowerPoint Presentation:

Amir Chak h ma q Square in Yazd

PowerPoint Presentation:

This stunning three-story facade of the takieh (a building used during the rituals to commemorate the death of Imam Hossein) is one of the most recognizable and unusual buildings in Iran. Acest portal neobi şnuit cu trei etaje a edificiului folosit cu ocazia Ashura , ritualurile de comemorare a morţii imamului Hossein (Tekieh) este o adevărată emblemă a oraşului

PowerPoint Presentation:

Amir Chak h ma q Complex is not a mosque

PowerPoint Presentation:

Amir Chak h ma q Square in Yazd, Iran is a public place for national events and religious customs. It is not a mosque. It was constructed in the 16th century and believed to be used to watch events in the square. Piaţa Amir Chak h ma q Square d in Yazd este piaţa publică unde se sărbătoresc evenimentele naţionale şi au loc ceremoniile religioase, în special Ashura. Complexul Amir Chak h ma q nu este o moschee ci un loc de unde se pot privi evenimentele festive care au loc în piaţă.

PowerPoint Presentation:

The word Yazd means feast and worship. The city of Yazd has resisted the modern urbanization changes and maintained its traditional structure.

PowerPoint Presentation:

there are wonderful views of the town and the surrounding desert landscape from the third-storey.

PowerPoint Presentation:

Although described not more than an entrance portal to the bazaar, this early 19th century tiled edifice was built to serve as grand-stand for the traditional passion play, TA’ZIEH, recording the martyrdom of the Shiite third Imam, and also provided an imposing entrance to one of Yazd bazaar. In front of the takieh look out for the huge wooden cypress-shaped structure known as “palm”, nakhl, an important centrepiece for the observance of the Shiites' passionate Ashura commemorations in the month of Moharram ( the first month of the Islamic calendar ) . De şi descris uneori doar ca un portal de intrare în bazar, acest edificiu placat cu ceramică a fost construit la începutul secolului XIX pentru a servi ca tribună de unde să se poată urmări marea festivitate tradiţională a patimilor celui de al treilea imam şiit, Hossein. În faţa acestui takieh se află o enormă structură de lemn cu forma unui chiparos, numit aici nakhl (palmier), piesa centrală a serbărilor de comemorare din luna Moharram

PowerPoint Presentation:

The huge wooden cypress-shaped structure nakhl – is used in the Ashura rituals to carry a representive martyr of the imam decked with swords, money and mirrors outside the building.

PowerPoint Presentation:

Traveling in the cities around the desert, one can see these nakhls in from of mosques and in public squares. A 12-meter-high nakhl stands in from of Amir Chakhmaq Complex , in Yazd. This nakhl is believed to be 400 years old. On the day of the ‘Ashura they are decorated with expensive colored fabrics and carried in procession by the population. Almost all the men, old or young, join to carry the nakhl on their shoulders. Some nakhls weigh several tons. Călătorind prin oraşele din jurul deşertului, se pot vedea aceste structuri în faţa moscheilor sau în pieţe publice. Un nakhl cu o înălţime de 12 metri, despre care se spune că are o vechime de 400 de ani, se află în faţa Complexului Amir Chakhmaq. În ziua de Ashura acestea sunt decorate cu ţesături scumpe colorate şi purtat e în procesiune de către populaţie. Aproape toţi bărbaţii , b ă tr â ni sau tineri, doresc să poarte nakhl pe umerii lor. Unele nakhl pot c â nt ă r i mai multe tone.

PowerPoint Presentation:

A 12-meter-high nakhl stands in from of Amir Chakhmaq. This nakhl is believed to be 400 years old.

PowerPoint Presentation:

As for the appellation of nakhl, and why such an obviously cypress-shaped structure has become known as “palm”, we must turn to the Safavids and their aims. But, before that, one point needs to be made clear, namely that the cypress tree is the national tree of the Iranians, and the palm tree that of the Arabs. Therefore, if a scene of Karbala and the holocaust of the ‘Ashura is to be depicted, then the palm tree must be represented, and not the cypress. And this is the dilemma which the Iranians of Safavid times astutely resolved by adopting the cypress tree, a long-time symbol familiar to Iranians, and calling it a palm tree În ceea ce priveşte denumirea, de ce o structură cu formă de chiparos este numită palmier, trebuie să ne întoarcem în epoca safavidă. Dar mai întâi să lămurim un lucru şi anume: chip arosul este copacul na ţ ional al i ran ienilor iar palmierul al arabilor. De aceea dacă se prezintă scene din Karbala sau Ashura trebuie reprezentat palmierul nu chiparosul. Această dilemă a fost rezolvată în timpul stăpânirii safavide adoptând forma chiparosului atât de drag şi familiar iranienilor şi denumindu-l nakhl, palmier....

PowerPoint Presentation:

S ound: Homayoun Shajarian - Saz Va Avaze Eshghe Paak Text : Internet Pictures: Sanda Foişoreanu Nicoleta Leu Arangement : Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasanda Iran

authorStream Live Help