Iran Esfahan Imam mosque (Royal Mosque)4

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN FIND THE LINK TO DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE: http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-iran-esfahan-moscheea-sahului4-21291.html http://www.slideshare.net/michaelasanda/esfahan-imam-mosque4 Thank you! The Shah Mosque of Esfahan is one of the everlasting masterpieces of architecture in Iran. It is registered, along with the Naghsh-i Jahan Square, as a UNESCO World Heritage Site.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Isfahan Shah Mosque 4

PowerPoint Presentation:

Built during the Safavid period, Shah Mosque is an excellent example of Islamic architecture of Iran, and regarded as one of the masterpieces of Persian Architecture. It is registered, along with the Naghsh-i Jahan Square, as a UNESCO World Heritage Site. Its construction began in 1611, and its splendor is mainly due to the beauty of its seven- colour mosaic tiles and calligraphic inscriptions. Moscheea Regală din Esfahan , capodoper ă a arhitecturii persane , este un veritabil exemplu al arhitecturii islamice . Remarcabilă este ş i spectaculoasa lucratur ă î n faian ţă (ş apte culori ) care acoper ă interiorul şi c ele patru ywan ( ziduri boltite cu o latur ă deschis ă ). Moscheea regal ă a fost î nceputa î n 1611, iar lucr ă rile au progresat foarte rapid, la ordinele lui Abbas , care se temea poate c ă va muri î nainte ca ele s ă fie terminate. Este ceea ce s-a î nt â mplat : cl ă direa a fost terminat ă î n anul 1638, la 9 ani dup ă moartea sa .

PowerPoint Presentation:

The Naghsh -e Jahan Square in Isfahan is one of the largest city squares in the world and an outstanding example of Iranian and Islamic architecture. It has been designated by UNESCO as a World Heritage Site. Piaţa regală a fost construită de Şahul Abbas cel Mare (1587-1629) care în anul 1598 hotărăşte construirea noii sala capitale, cea mai impozantă capitală a lumii islamice, supranumită „perla orientului” sau „jumătate de lume” Ea este declarată patrimoniu universal UNESCO

PowerPoint Presentation:

Text: Internet Pictures: Sanda Foişoreanu Nicoleta Leu Internet slide 1 & 25 Copyright: All the images belong to their authors Arangement : Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasanda S ound: Shahram Nazeri - Safare Osrat - Dibache Iran

authorStream Live Help