Iran Yazd, Kabir Jameh Mosque2

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE: http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint-iran-yazd-kabir-jameh-mosque2-20891.html http://www.slideshare.net/michaelasanda/yazd-kabir-jameh-mosque2 Crowned by a pair of minarets, the highest in Iran with 48m height, the portal’s facade is decorated from top to bottom in dazzling tile work, predominantly blue in color.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Kabir Jameh mosque Yazd

Slide 2:

Yazd was visited by Marco Polo in 1272, who described it as a good and noble city and remarked its silk production. Isolated from any approach by a huge tract of monotonous desert, the vibrancy of Yard is invariably a surprise. După ce a vizitat oraşul în 1272 Marco P olo l- a descris ca bun şi nobil, remarcând producţia sa de mătase. Strălucirea oraşului nu poate să nu te surprindă pentru că drumul monoton prin deşert până aici este dezolant

Slide 4:

Jami Mosque crowned by a pair of minarets, the highest in Persia. The portal's facade is decorated from top to bottom in dazzling tile work. The mosque was largely rebuilt between 1324 and 1365, and is one of the outstanding 14th century building in Persia. Jami mosque achieved its present form under the Muzaffarids, but many elements of the decoration were added under Timurids Minaretele Moscheei de Vineri sunt cele mai î nalte din Iran . Portalul faţadei este decorat de sus până jos cu ceramică smălţuită . Modificată substanţial în anii 1324-1365 Moscheea de Vineri din Yazd este una dintre cele mai spectaculoase construcţii din secolul XIV din Iran. Mare parte din decoraţii a fost adăugată în epoca timuridă.

Slide 24:

The old city of Yazd, according to the UNESCO one of the oldest towns on earth. Almost everything here is made from sun-dried mud bricks. Conform celor afirmate de UNESCO Yazd es te unul dintre cele mai vechi oraşe de pe pământ. Aproape toate construcţiile sunt făcute aici din cărămizi uscate la soare. ,

Slide 34:

One of the things Shiites do differently from Sunnis is that during prayer they put their head on a piece of hard clay instead of the mat. Also, they combine prayers so sometimes they only pray three times a day as opposed to five. Shiites are also permitted "fixed-term temporary marriages", which is banned by the Sunnis even though it was allowed during Mohammed's age. Unul dintre obiceiurile care-i deosebesc pe Şiiţi de suniţi este că ei se roagă cu fruntea pe o bucăţică de piatră (argilă) nu pe covoraş. De asemenea uneori combină rugăciunile şi se roagă doar de trei ori pe zi nu de cinci. Religia şiită permite de asemenea căsătoria temporară pe termen prestabilit. .

Slide 43:

S ound: Majid Entezami - Az Karkheh Ta Rain Text : Internet Pictures: Sanda Foişoreanu Nicoleta Leu Arangement : Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasanda Iran

authorStream Live Help