Urek Merkezi

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ÜR?K M?RK?ZI

Slide 2: 

Ür?k M?rk?zi MK Ambulatoriya MK X?st?xana Ür?k M?rk?zi 2

Slide 3: 

M?rk?zi Klinika Ür?k M?rk?zi FASIL?SIZ tibbi xidm?t verm?kd?dir gün saat Ür?k M?rk?zi 3

Slide 4: 

4 Ür?k M?rk?zi

Kardiologiya : 

Kardiologiya M?qs?dimiz x?st?l?rimizin Saglamligini t?min etm?k v? inamini qazanmaqdir. 5 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Kardiologiya : 

?n müasir kardioloji müayin?l?r; 3 növb?li ambulator xidm?t; 150 çarpayi xidm?ti; 58 pes?kar personal; H?r gün 120 x?st?y? xidm?t veririk. Kardiologiya 6 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 7: 

7 gün 24 saat T?xir?salinmaz kardioloji xidm?tl?r göst?rilir. Kardiologiya 7 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Kardiologiya : 

Dr. Üzeyir R?himov Dr. Firdovsi Ibrahimov Dr. Cavid H?mis?yev Dr. F?rid ?liyev Dr. Vüqar Güluzad? Dr. ?li Bayramov Dr. Zöhr? Abbasova Dr. Ziya S?limov Dr. P?rvan? N?z?rova Dr. C?mil Babayev Dr. Elnur Imanov Dr. Musa Q?hramanov Dr. Ilah? M?mm?dova Müt?x?ssiz hey?tl? v? 10 illik t?crüb? il? xidm?tinizd?yik Kardiologiya 8 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Kardiologiya : 

Dos. Dr. Can Özer – Bayindir X?st?xanasi, Kardiologiya Söb?sinin Müdiri; Prof. Dr. Ergün Çil – Bursa Uludag Universiteti, Tibb fakult?si, Usaq kardioloqu. Prof. Dr. Cengizhan Türkoglu – Instanbul Universiteti Kardiologiya Institutu. ÜDC Amerika X?st?xanasi; Prof. Dr. Alpay Celiker – Acibad?m X?st?xanasi; Prof. Dr. Kenan Ömürlü – Ankara Tibb fakult?si, Ür?k x?st?xanasi; Prof. Dr. Ömer Göktekin – Eskis?h?r Osmanqazi Universitetinin Tibb fakult?si ; Prof. Dr. Ahmet Çelebi – Istanbul Dr. Siyami Ersek x?st?xanasi, Usaq Kardiologiyasi bölm?sinin müdiri; Klinikamizda f?aliyy?t göst?r?n müt?x?ssiz qonaq kardioloqlar: Kardiologiya 9 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 10: 

M?rk?zimizd? ?n müasir non-invaziv kardioloji müayin? metodlarindan istifad? olunur. EKG Holter monitorinq Stress test 10 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 11: 

Non-invaziv kardioloji görüntül?m? metodlari EXO-KQ; Transezofageal exokardioqrafiya; Fetal EXO-KQ; Pediatrik EXO-KQ; Stress EXO-KQ. Elektroexokardioqrafiya v? R?ngli Doppler 11 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 12: 

Transezofageal Exokardioqrafiya Transezofageal exokardioqrafiya müayin?si m?rk?zimizd? 3 x?st?y? eyni anda h?yata keçiril? bil?r. Bu müayin? metodu ür?k qüsurlarinin daha d?qiq müayin?si, qüsurlarin invaziv yolla l?gvi v? açiq ür?k ?m?liyyatlar zamani mühüm rol oynayir. Fetal EXO Dölün ana b?tnind?yk?n ür?k qüsurlarinin askar ed?n yegan? müayin? metodudur. Ölk?d? ilk d?f? MK Ür?k M?rk?zind? h?yata keçirilmisdir. Non-invaziv Kardiologiyada Üstünlükl?rimiz Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya 12

Slide 13: 

Ür?k M?rk?zi 7 gün 24 saat; T?crüb?li kardioloji hey?tl? bu gün? q?d?r 12000-d?n çox x?st?y? xidm?t göst?rmisik; Az?rbaycanda yaranan ilk invaziv m?rk?z olaraq 2000-ci ild?n f?aliy?t göst?r?rik v? 10 illik is t?cürüb?sin? sahibik. 13 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 14: 

14 Invaziv Kardiologiya Koronar angioqrafiya PTKA+stent implantasiyasi Elektofizioloji müayin? Yüks?k tezlikli ablasiya  Qalici kardiostimulyatorun yerl?sdirilm?si Ür?k daxili defibrilyator yerl?sdirilm?si (ICD) Ür?yi sinxron çalisdiran cihaz Ür?k Bosluqlari Kateterizasiyasi Agciy?r Arteriyasi Qapaginin Balon vasit?si il? açilmasi (Pulmonar Balon Valvuloplastika Mitral Qapagin Balon vasit?si il? açilmasi (Mitral Balon Valvuloplastika) Aorta Qapagin Balon vasit?si il? açilmasi (Aorta Balon Valvuloplastika) ASD-nin invaziv yolla baglanmasi VSD-nin invaziv yolla baglanmasi PDA-nin invaziv yolla baglanmasi Aorta v? agciy?r arteriyasinin balon dilatasiyasi v? stentl?nm?si Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 15: 

-T?cili hallarda daxil olan x?st?l?r? Birincili Invaziv isl?ml?r q?bul olunmus standartlara uygun olaraq h?yata keçirilir. -Bu xidm?t 24 saat boyunca sad?c? bizim m?rk?zd? h?yata keçirilir. 15 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya Invaziv Kardiologiya

Slide 16: 

2000-ci ild?n bu gün?d?k 12000-d?n artiq Koronar angioqrafiya h?yata keçirilmisdir. Bütün dünyada ür?k-damar x?st?likl?rin müasir diaqnostika üsullardan biri sayilir. 1. Sag v? ya sol bud arteriyasi punksiya olunur 2. Xüsusi inc? boru yerl?sdirilir. 3. Boru daxilin? kateter yerl?sdirilir. 4. Ür?yin h?r iki tac damarina kontrast madd? vurulur. 5. Müayin? olunur. Manipulasiya tam agrisiz, narkoz verilm?d?n yerin? yetirilir. Koronar Angioqrafiya 16 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 17: 

17 PTKA v? stent implantasiyasi Ür?yin tac damarin ?m?liyyatsiz yolla açilmasi dem?kdir. Bizim X?st?xanada iki çesid stent istifad? olunur: d?rman örtüklü stent v? d?rmansiz. H?r iki stent növü yüks?k s?viyy?d? ?n ir?li getmis mikrotexnoloqiya il?, d?y?rli metallardan hazirlanir. Darliq icind?n nazik tell? kecirilir.Telin üz?rind?n balon üstünd? yerl?sdirilmis stent il? darliq icin? yerl?sdirilib sisirdilir v? n?tic?d? tam aciqliq ?ld? olunur. Bu gün?d?k Ür?k M?rk?zind? 3000-d?n artiq PTKA v? stent implantasiyasi h?yata keçilirmisdir. Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 18: 

18 Elektrofizioloji müayin? Bu metod ür?kd? d?rman müalic?sin? tabe olunmayan Aritmik ocaqlarin mü?yy?n ed?n v? askar olunan ocaqlarin ablasiyasini t?skil ed?n müasir bir üsuldur. Az?rbaycanda ilk d?f? M?rk?zi Klinika Ür?k M?rk?zind? h?yata keçirilmisdir. Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 19: 

19 Bu cihazin müxt?lif modell?ri mövcuddur (VVI, VVI-R, DDD, DDD-R v? s.). Modell?rin seçimi x?st?nin r?yd? n?z?r? alinir. Cihaz sol v? ya sag çiyin nahiy?sinin d?rialti t?b?q?sin? yerl?sdirilir. Manipulasiya tam agrisiz, narkoz verilm?d?n yerin? yetirilir. Bizim x?st?xanada bu müayin? dünya standartlarina ?sas?n h?yata keçirilir. Qalici Kardiostimulyator yerl?sdirilm?si Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 20: 

Bu bir invaziv müalic? üsuludur. ICD b?zi ür?k x?st?likl?rin n?tic?si olaraq (isemik), anadang?lm? (Bru- qada sindromu) v? ya S?b?bsiz (Idi- opatik) ?m?l? g?l?n ölümcül aritmiyalarin (M?d?cikl?rin taxikar-diyasi v? Fibrilyasiyasi) qabagini alan yegan? müalic? üsuludur. Ür?k daxili defibrilyator yerl?sdirilm?si (ICD) 20 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 21: 

21 Ür?yi sinxron çalisdiran cihaz Bu dig?r invaziv manipulyasiyalardan f?rqli olaraq daha yeni bir müalic? üsullardan biridir. CRT-in implantasiyasina ?sas göst?ricil?r: Simptomatik Ür?k Çatmazligi Ür?k Qan Damar Çatmazligi III-IV d?r?c? (NYHA) QRS 130 ms Idiopatik v? Isemik Kardiomiopatiyalar Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 22: 

22 Ür?k Bosluqlari Kateterizasiyasi Anadang?lm? Ür?k Qüsurlarin (AÜG) v? Qazanilmis Ür?k Qüsurlarinin (QÜG) müasir diaqnostikasinda v? korrek- siyasinda bu invaziv müdaxil?y? böyük maraq v? diqq?t ayrilir. Manipulyasiya tam agrisiz, narkoz verilm?d?n yerin? yetirilir. Müayin? dünya standartlarina ?sas?n h?yata keçirilir. Müayin? sag v? ya sol bud h?m arteryasindan h?m d? venasindan aparilir.H?r iki damara boru yerl?sdilir.Bu borunun içind?n xüsusi bir kateter ür?yin mü?yy?n yerl?rin? yerl?sdirilir oraya kontrast madd? veril?r?k görüntü videofayil s?kild? qeyd? alinir. Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 23: 

Agciy?r Arteriya Qapaqin Balon vasit?si il? açilmasi Perkutan Pulmonar Balon Valvuloplastika açiq ?m?liyyat olmadan, qisa müdd?tli (1-2 gün) x?st?xanada qalir v? qüsuru tam aradan götürülür. Manipulyasiya sag v? ya sol bud venasinin punksiyasindan baslayir.daha sonra oraya kicik bir boru yerl?sdirilir. Bu borunun icind?n xüsusi balon kecirilir.Balon dar olan qapagin icin? yerl?sdirilir v? sisirilir. Bizim m?rk?zd? ilk d?f? 2004-ci ild? olunmusdu. 23 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 24: 

Mitral Qapaqlarin Balon vasit?si il? açilmasi Bu üsul mitral darligi olan x?st?l?rd? genis t?tbiq olunur. Manipulasiya tam agrisiz, ümumi anesteziya olunmadan v? bütün tibbi standartlara uygun s?kild? h?yata keçirilir. Bu manipulyasiya da sag v? ya sol bud venasindan aprilir. Boru yerl?sdiril?nd?n sonra xüsusi transeptal kateter il? qulaqciqarasi c?p?rd?n kecirilir v? inc? bir qayd il? sol bosluqlara dogru keçirilir. Bu qayd mtral qapaq icind?n yeridilir. Daha sonra onun üz?rind?n balon kecirilir v? dar olan qapaq içind? sisirilir. 24 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 25: 

25 Botal axacagin (PDA) baglanmasi Patent Ductus Arterius baglanmasi. Bu bir invaziv müalic? üsuludur. Önc?d?n bu növ qüsurlar sad?c? c?rrahi ?m?liyyat yolu il? müalic? edilirdi, lakin son zamanlar qüsurlarin qeyri-c?rrahi yol il? korreksiyasi mümkün oldu. Bu üsul xüsusi Okluder al?tin köm?yi il? h?yata keçirilir. Bizim m?rk?zd? ilk d?f? 28.08.07-ci ild? 14 yasli x?st?y? olunmusdur. Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 26: 

Ad?t?n bu ür?k qüsuru c?rrahi ?m?liyyat yolu il? korreksiya olu- nurdu, lakin tibbin son nailiyy?tl?rin? ?sas?n ?m?liyyatsiz yollada bu qüsurlari müalic? etm?k mümkündür. Bu üsul xüsusi Amplaster al?tin köm?yi il? h?yata keçirilir. Qeyri c?rrahi üsulla Qulaqciq arasi ç?p?rin deffektinin l?gv edilm?si Az?rbaycanda ilk v? yegan? olaraq M?rk?zi Klinika Ür?k M?rk?zind? 16 iyun 2009-ci il tarixind? müt?x?ssis h?kiml?rimiz t?r?find?n ugurla h?yata keçirilmisdir 26 Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Anadang?lm? ür?k qüsurlarinin diaqnostikasi v? müalic?si : 

Anadang?lm? ür?k qüsurlarinin diaqnostikasi v? müalic?si

Slide 28: 

28 Klinikamizda usaq kardiologiyasi f?aliyy?t göst?rir Elektrokardioqramma; Fetal Exokardioqrafiya; ExoKardioqrafiya; Aorta Koarktasiyasi; TransEzofaqealExokardioqrafiya; Diaqnostik Kateterizasiya; Invaziv kardiologiya; Qulaqciqarasi ç?p?ri deffektinin (QÇD) invaziv (?m?liyyatsiz) üsulla baglanmasi; M?d?cikl?rarasi ç?p?r deffektinin (MÇD) invaziv (?m?liyyatsiz) üsulla baglanilmasi; Botal axacagin (Patent Duktus Arteriosus) invaziv (?m?liyyatsiz) üsulla baglanilmasi; Pulmonar darliq v? Pulmonar Balon Valvuloplastikasi; Pulmonar Balon Valvuloplastikasi. Ür?k M?rk?zi / Kardiologiya

Slide 29: 

Ür?k M?rk?zi Usaq yasinda rast g?lin?n ür?k x?st?likl?ri : Anadang?lm? (konjenital) Qazanilmis (edinsel) 29 Ür?k M?rk?zi

Dogus önc?si müayin?d? m?qs?d : 

Dogus önc?si müayin?d? m?qs?d B?tndaxili müalic?; Xromosom anomaliyalarinin askar edilm?si; Ail?y? genetik m?sl?h?t; Ür?kd?n k?nar x?st?likl?rin patologiyalarln askar edilm?si; Optimal dogum ?r?f?si qulluq. 30 Ür?k M?rk?zi

Slide 31: 

Ür?k M?rk?zi Dünyaya g?l?n usaqlarda anadang?lm? ür?k qüsuru (AÜQ) çox zaman ür?k qurulusunun anomaliyasina bagli olur. Usaqlardaki bu qurulus qüsurlari hamil?liyin ilk h?ft?l?rind? ür?yin normal inkisafina t?sirin n?tic?sidir. 31 Ür?k M?rk?zi

Slide 32: 

Ür?k M?rk?zi Embrionda ür?k 3-cü h?ft?d? inkisafa baslayan v? 7-ci h?ft?nin sonunda funksional inkisafini bitir?n bir orqandir. Bu s?b?bd?n anadanq?lm? ür?k qüsurlarinin böyük hiss?si 4-6 h?ft? arasinda ?m?l? q?l?n qurulus anomaliyasinin n?tic?sidir. 32 Ür?k M?rk?zi

Slide 33: 

Ür?k M?rk?zi S?b?b ? Multifaktorial s?b?bl?r (80 - 90% ) Genetik v? ?traf mühit faktorlari (10-20%) 33 Ür?k M?rk?zi

Slide 34: 

Ür?k M?rk?zi Riskli hamil?likl?rd? agir ür?k x?st?likl?rinin askar olunmasi hamil?liyin 16 v? 20-ci h?ft?l?ri arasinda usagin ür?yinin müayin?si il? mumkundur. 34 Ür?k M?rk?zi

Slide 35: 

S?s dalgalarinin radiasiyali olmamasi, müayin? zamani heç bir d?rmanlardan istifad? edilm?m?si, agrisiz olmasi hamil? v? b?tnd?ki usaq üçün z?r?rsiz oldugu üçün rahatliqla t?tbiq olunur. 35 Fetal Exokardioqrafiya Ür?k M?rk?zi

Fetal Exokardioqrafiya : 

Fetal Exokardioqrafiya Kardioloqlar t?r?find?n ana b?tnind? Anadang?lm? Ür?k Qüsurlarinin d?qiq diaqnostikasi - Fetal Exokardioqrafiya vasit?si il? aparilir. 36 Ür?k M?rk?zi

Fetal Exokardioqrafiya : 

Fetal Exokardioqarafiya ana b?tnind? (hamil?liyin 16-22ci h?ft?sind?n baslayaraq) usagin ür?yinin inkisafini, f?aliyy?tini s?s dalgalari il? müsahid? ed?n v? d?y?rl?ndir?n vacib olan mühüm müayin? metodudur. Fetal Exokardioqrafiya 37 Ür?k M?rk?zi

6 h?ft? : 

6 h?ft? 38 Ölçü: Ölçü: 10 h?ft? Fetal Exokardioqrafiya Ür?k M?rk?zi

Fetal exokardioqrafiya üçün göst?ris : 

Fetal exokardioqrafiya üçün göst?ris Fetal Xromosom anomaliyalari; Ür?kd?n kanar anatomik anomaliyalar; Qeyri immun fefusun ödemi; Fetal kardiak aritmiya; Kontrol USM-d? ür?k anomaliya; Ilk trimestird? (boyun qalinligi) NK. Maternal Ail?d? anadan g?lm? ür?k qüsuru anamnezi; Maternal metabolik x?st?likl?r; Maternal teratogenl?r. 39 Ür?k M?rk?zi

Fetal qan dövrani : 

Fetal qan dövrani M?d?cikl?r paralel paralel yigilarlar Üç sunt FO (Formen ovale), DV (Duktus venozus), DA (Duktus arterius) M?d?cik atimlari f?rqlidir Qulaqciq t?zyiql?ri eynidir (FO) M?d?cik t?zyiql?ri eynidir (DA) 40 Ür?k M?rk?zi

Fetal exokardioqrafiya : 

Fetal exokardioqrafiya 1. Ür?yin anatomiyasi 2. Ür?yin funksiyasi 3. Hemodinamika 41 Ür?k M?rk?zi

Nec? baslanir ? : 

Nec? baslanir ? Dölün yerl?sm?si; Dölün sayi; Pozisiyasi; Sol v? sag t?r?fl?rin ayrilmasi; 42 Ür?k M?rk?zi

Fetal kardiak sistem inc?l?m?sind? : 

Fetal kardiak sistem inc?l?m?sind? Yerl?sm?, dörd bosluq , aorta v? pulmonar arteriya uzun ox k?siyind?, m?d?cik v? böyük damarlar qisa ox k?siyind?, aorta qövsünün k?siyind?, IVC (asagi bos vena) –SVC (yuxari boç vena) v? 3 damar traxeal k?sikl?rd? alinir. 43 Ür?k M?rk?zi

K?sikl?rd? alinan görüntü : 

K?sikl?rd? alinan görüntü 44 Ür?k M?rk?zi

Slide 45: 

45 Fetal exokardioqrafiya görüntül?ri Ür?k M?rk?zi

Slide 46: 

46 Fetal exokardioqrafiya görüntül?ri Ür?k M?rk?zi

Slide 47: 

47 Fetal exokardioqrafiya görüntül?ri Ür?k M?rk?zi

Slide 48: 

48 Fetal exokardioqrafiya görüntül?ri Ür?k M?rk?zi

Dörd bosluq k?siyind? : 

Dörd bosluq k?siyind? Dölün v?ziyy?ti, ür?yin böyüklüyü; Qulaqciqlarin böyüklüyü, oval d?liyin qapanmasi; M?d?cikl?rin böyüklüyü, morfologiyasi; M?d?cikl?rin yigilmasi; Qulaqciqlar v? m?d?cikl?rarasi ç?p?r; Atrioventikulyar qapaqlar d?y?rl?ndirilir. 49 Ür?k M?rk?zi

Dörd bosluq görüntüsü : 

Dörd bosluq görüntüsü 2/3 solda, 1/3 sagda LV (sol m?d?cik)=RV (sag m?d?cik), FO (formen ovale) h?r?k?tli sol qulaqciq, FO=1/3 qulaqciqlararasi ç?p?r TV (rikuspid qapaq) zirv?y? daha yaxin 50 Ür?k M?rk?zi

Slide 51: 

Dölün ür?yi onurga- dös q?f?sinin ön divari arasindaki orta x?tt il? 45±20 d?r?c?lik bucaq yaradir. LA (sol qulaqciq) onurgaya, RV (sag m?d?cik) is? dös q?f?sin?nin ön divarina ?n yaxindir. Döl ür?yi dös q?f?sinin 1/3 tutur 51 Fetal exokardioqrafiya Ür?k M?rk?zi

Slide 52: 

TOF (Tetrade of Fallo), DORV (iki çixisli sag m?d?cik), TGA (böyük arterialarin transpozisiyasi), kiçik VSD (m?d?cikarasi ç?p?rin deffekti) l?r, kiçik ASD (qulaqcik arasi ç?p?rin deffekti) l?r, üçtayli qapaqlarin yüngül stenozlari, yüngül AK (aorta koarktasiyasi) da dört bosluq k?siyi normaldir. Hipoplastik sol ür?k, hipoplastik sag ür?k, AVSD, t?k m?d?cik, AV qapaq patologiyalari, genis VSD, ciddi AK, yerl?sm? anomaliyalari, ür?k tör?m?l?rind? dörd bosluq k?siyi anormaldir. 52 Fetal exokardioqrafiya Ür?k M?rk?zi

M-Mod exokardioqrafiya : 

M-Mod exokardioqrafiya Ür?k bosluqlarinin v? divarlarinin, iri damarlarin ölçül?rini almaqda; M?d?cik funksiyalarini; Qapaqlarin d?y?rl?ndirilm?sind?; Disritmil?rin diaqnostikasinda istifad? olunur. 53 Ür?k M?rk?zi

Slide 54: 

54 Fetal exokardioqrafiya görüntül?ri Ür?k M?rk?zi

M-Mod exokardioqrafiya : 

M-Mod exokardioqrafiya 55 Ür?k M?rk?zi

M-mod, Doppler exo – ür?k funksiyasini d?y?rl?ndril?r?k: : 

M-mod, Doppler exo – ür?k funksiyasini d?y?rl?ndril?r?k: IUGR (hamil?lik dövründ? inkisafdan qalma), diabetik ana usagi, ür?k çatmamazligi olan, Rh (qan qrupu) hissiyatli döll?r kimi yüks?k riskli döll?rd?, ür?yin hemodinamik d?yisiklikl?rini göst?rir. 56 Ür?k M?rk?zi

Doppler exokardioqrafiya : 

Doppler exokardioqrafiya AV (atrio- ventikulyar), üçtayli qapaq axin istiqam?tl?ri, çatmamazliqlari, darliqlari; Inkisafdan geri qalma, hipoksiya, ür?k çatmamazligi; Aritmiyalarin diaqnostikasinda istifad? olunur. 57 Ür?k M?rk?zi

Doppler exokardioqrafiya : 

Doppler exokardioqrafiya 58 Ür?k M?rk?zi

Slide 59: 

59 Fetal exokardioqrafiya görüntül?ri Ür?k M?rk?zi

Hamil?lik müayin?l?rind? Doppler ölçüml?ri : 

Hamil?lik müayin?l?rind? Doppler ölçüml?ri E/A orani < 1 8 h?t?y? q?d?r monofazik, daha sonra bifazik Trans TV qan axin h?cmi > Trans MV (RV dominans) 0.5……….0.8-0.9 60 Ür?k M?rk?zi

Fetal kardiak disritmiya : 

Fetal kardiak disritmiya Ekstrasistoliyalar 85-90% -supraventrikulyar -ventrikulyar Taxikardiya 10% -supraventrikulyar -ventrikulyar Bradikardiya 5<% 61 Ür?k M?rk?zi

Qulaqçiq ekstrasistoliyasi : 

Qulaqçiq ekstrasistoliyasi 62 Ür?k M?rk?zi

Ekstrasistoliya zamani Doppler müayin?si : 

Ekstrasistoliya zamani Doppler müayin?si 63 Ür?k M?rk?zi

Bigeminik blokda qulaqciq ekstrasistoliya : 

Bigeminik blokda qulaqciq ekstrasistoliya 64 Ür?k M?rk?zi

Qulaqciqlarin titr?m?si : 

Qulaqciqlarin titr?m?si 65 Ür?k M?rk?zi

Slide 66: 

66 Qulaqciqlarin titr?m?si Ür?k M?rk?zi

Slide 67: 

67 Qulaqciqlarin titr?m?si Ür?k M?rk?zi

Slide 68: 

68 Qulaqciqlarin titr?m?si Ür?k M?rk?zi

Slide 69: 

69

ÜR?K-DAMAR C?RRAHIYY?SI : 

ÜR?K-DAMAR C?RRAHIYY?SI

Slide 71: 

71 Ür?k – Damar C?rrahiy?si Ür?k Damar C?rrahiyy?si Bölm?si 2000-ci ild?n etibar?n z?ngin t?crüb? v? bacariga malik, taninmis c?rrahlardan ibar?t hey?t il? 6000-d?n artiq ?m?liyyat h?yata keçirmisdir. Ür?k Damar C?rrahiy?si bölm?si xarici ölk?l?rd?ki h?mkarlari il? yaxindan ?m?kdasliq edir, bir sira mür?kk?b v? müasir üsullarla aparilan ?m?liyyatlari birlikd? h?yata keçirir. Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Slide 72: 

72 Dr. Kamran Musayev Dr. Firuz Kazimov Dr. Vüqar Qapaqov (Avstryada t?limd?) Dr. Ramil ?liyev Dr. Rafiq Ibrahimov (Türkiy?d? t?limd?) H?kiml?rimiz Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Slide 73: 

73 Prof. Dr. Atif Akçevin-Amerika X?st?xanasi Prof. Dr. Ömer Isik-Istanbul Medicana X?st?xanasi Prof. Dr. Cahangir Ersoy-Amerika X?st?xanasi Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C. Klinikamizda Türkiy?nin m?shur x?st?xanalarindan g?l?n qonaq ür?k damar c?rrahlari f?aliyy?t göst?rir

Slide 74: 

74 Aorto-koronar Suntlama Ür?k qapaqlarin protezl?sdirilm?si Anadang?lm? ür?k qüsurlarinin c?rrahi müalic?si Aorta anevrizmasi ?m?liyyatlari Perikarditl?rin c?rrahi müalic?si Varikoz genisl?nm?sinin c?rrahi müalic?si Periferik arteriya x?st?likl?rin c?rrahiy?si ?m?liyyatlarimiz Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Slide 75: 

75 M?rk?zi Klinika Ür?k M?rk?zind? bu gün?d?k 4000-d?n çox Aorto-koronar suntlama ?m?liyyati icra olunub. Son zamanlar ?m?liyyatlar döyün?n ür?kd? v? minimal invaziv üsullarla h?yata keçirilir. Bu yenilik x?st?l?rin tez sagalib ev? dönm?sini t?min edir, eyni zamanda yüks?k risk qrupunu daxil olan x?st?l?rin d? ?m?liyyatin olunmasina imkan yaradir. Aorto-koronar Suntlama Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Slide 76: 

76 Ür?k qapaqlarinin protezl?sdirilm?si- ür?yin anatomik strukturunun v? funksiyasinin geri dönm?z s?kild? pozulmasi hallarinda aparilan c?rrahi ?m?liyyatdir. Ür?yin bir v? ya bir neç? qapagi d?yisdiril? bilir. Ür?k qapaqlarin protezl?sdirilm?si Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Slide 77: 

77 Hal-hazirda Bizim x?st?xanada Ür?k qapaqlarin protezl?sdirilm?si üçün ABS-da istehsal edilmis mexaniki v?bioloji protez qapaqlar istifad? edilir. Son ill?rd? dünyadaki tendensiyaya uygun olaraq, ür?k qapaqlarinin plastikasi (ür?k qapaqlarinin c?rrahi üsullarla t?mir edil?r?k, qorunub saxlanmasi) da ugurla t?tbiq olunur. Ür?k qapaqlarin protezl?sdirilm?si Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C. 77

Slide 78: 

78 M?rk?zi Klinika Ür?k M?rk?zinin ?h?miyy?tli v? ?sas istiqam?tl?rind?n biri d? usaqlarda v? böyükl?rd? mövcud olan anadang?lm? ür?k qüsurlarinin c?rrahi yolla korreksiyasidir. ?n müasir avadanliqlarin v? ciddi klinik v? c?rrahi t?crüb?nin bir araya g?lm?si n?tic?sind? bu gün klinikamizda yenidogulmuslardan tutmus böyükl?r? q?d?r h?r yas qrupunda olan x?st?l?rd? müxt?lif tipli anadang?lm? qüsurlarin c?rrahi ?m?liyyatlari h?yata keçirilir. Anadan g?lm? ür?k qüsurlarinin c?rrahi müalic?si Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Slide 79: 

79 Aortanin anevrizmasi - dös v? qarin aortasinin genisl?nm?si, nadir v? çox t?hlük?li x?st?likl?rd?n sayilir. M?rk?zi Klinika Ür?k M?rk?zind? aortanin bütün seqmentl?ri v? patoloji hallari üçün t?xir?salinmaz ?m?liyyatlar aparilir. Aorta anevrizmasi ?m?liyyatlari Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Slide 80: 

80 Perikarditin müalic?sind? ?n effektiv metod Perikarditin c?rrahi yolla rezeksiyasi - perikardektomiyadir. Perikarditl?rin c?rrahi müalic?si Perikarditin c?rrahi müalic?si 90% hallarda x?st?l?rin sagalmasi il? n?tic?l?nir. Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Slide 81: 

81 Müasir dövrd? venalarin Varikoz genisl?nm?sinin ?sas müalic?si - c?rrahi müalic? hesab edilir. Konservativ müalic? effekt verm?dikd? v? x?st?l?rin yasayis s?raiti v? s?rtl?ri varikozun simptomlarini aradan qaldirmadiqda c?rrahi müalic? aparilir v? çox zamanda x?st?l?r ambulator s?raitd? müalic?l?rini davam etdirir. Varikoz genisl?nm?sinin c?rrahi müalic?si Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Slide 82: 

82 Ür?k M?rk?zi Ür?k- Damar C?rrahiyy?sind? periferik damar oklüziyalari il? ?laq?dar c?rrahi ?m?liyyatlar aparilir: Aorto-bifemoral suntlama; Ilio-femoral suntlama; Femoro-popliteal suntlama; Karotid endarterektomiya v? plastika; Trombektomiya; Simpatektomiya; Hemangiomalarin eksiziyasi. Periferik arteriya v? vena x?st?likl?rin c?rrahiyy?si Ür?k M?rk?zi-Ü.D.C.

Diqq?tiniz? gör? t?s?kküredirik : 

Diqq?tiniz? gör? t?s?kküredirik 83

authorStream Live Help