Нов Презентация Delene na kletkata

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Делене на клетката :

Делене на клетката

Делене на клетката: :

Делене на клетката: това е процес, който е в основата за разтежа на организма и свойството да се размножава. Новите клетки в организма възникват чрез деленето на съществуващите клетки. Деленето се предхожда от усилено синтезиране на белтъци, рибонуклеинови киселини и вещества богати на енергия. Най-същественото в подготовката на клетката за делене (подготвителната фаза) е удвояването на хроматина. В основата на този процес е способността на ДНК да се самовъзпроизвежда. Деленето бива просто (амитоза) и сложно (митоза).

Профаза :

Про фаза ядрото увеличава размерите си. Удвоените нишки хроматин се превръщат в хромозоми. Хромозомите са 46, но всяка от тях се състои от 2 дъщерни части наречени хроматиди. Ядрената мембрана и ядърцето изчезват. Двете центриоли се отправят в противоположните полюси на клетката. Белтъчните съставки на цитоплазмата между центриолите се уплътняват във вид на нишки. Така се образува делителното вртено.

Метафаза :

Метафаза хромозомите се разполага в екваториалната равнина на делителното вретено и се залавят за нишките му.

Анафаза :

Анафаза всяка от двете хроматиди се отправят към единия от срещуположните полюси на делителното вретено. Така се получават 2 напълно еднакви набора по 46 дъщерни хромозоми.

Телофаза :

Телофаза около всеки набор от хромозоми се образува нова ядрена мембрана. Образуват се нови ядърца. Хромозомите загубват очертанията си и се превръщат в хроматин. Цитоплазмата между двете ядра се прищъпва , при което цитоплазмените органели се разпределят равномерно между новополучените дъщерни клетки.

Изготвил :

Изготвил Ердоан Мехмед

authorStream Live Help