Το πολίτευμα και οι μορφές του

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Το πολίτευμα και οι μορφές του:

Το πολίτευμα και οι μορφές του Της μαθήτριας: Γεωργίας Κ.

Πως λέγεται ο τρόπος οργάνωσης και άσκηση της εξουσίας σε ένα κράτος :

Ο τρόπος που οργανώνεται και ασκείται η εξουσία σε ένα κράτος λέγεται πολίτευμα. Οι κυριότερες μορφές πολιτευμάτων είναι: η μοναρχία, η ολιγαρχία και η δημοκρατία. Πως λέγεται ο τρόπος οργάνωσης και άσκηση της εξουσίας σε ένα κράτος

Μοναρχία :

Η μοναρχία διακρίνεται σε απόλυτη και σε συνταγματική. Στην απόλυτη μοναρχία ο μονάρχης συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του. Νομοθετεί, κυβερνά και δικάζει ο ίδιος. Στην εποχή μας, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως στη Μ. Βρετανία, στη Σουηδία και στην I σπανία υπάρχει συνταγματική μοναρχία, στην οποία οι εξουσίες του μονάρχη περιορίζονται από το Σύνταγμα. Μοναρχία

Ολιγαρχία :

Στην ολιγαρχία κυβερνούν λίγα άτομα. Αυτή η μορφή πολιτεύματος υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Τότε κυβερνούσαν οι λίγοι και συνήθως οικονομικά ισχυροί. Σήμερα, μορφή ολιγαρχίας είναι οι στρατιωτικές δικτατορίες που παραμένουν στην εξουσία χωρίς τη θέληση του λαού. Ολιγαρχία

Δημοκρατία :

Στη δημοκρατία κύριο χαρακτηριστικό θεωρείται η αρχή της «λαϊκής κυριαρχίας». Αυτό συνεπάγεται τη διακυβέρνηση της χώρας είτε απευθείας από τον λαό (άμεση δημοκρατία), όπως συνέβαινε στην αρχαία Αθήνα, είτε με αντιπροσώπους (έμμεση ή αντιπροσωπευτική δημοκρατία), όπως γίνεται στη σύγχρονη Ελλάδα. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία οι αντιπρόσωποι, δηλαδή οι βουλευτές, εκλέγονται ελεύθερα από τον λαό και αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τα συμφέροντα και τις απόψεις τους. Δημοκρατία

Η σημαία του Βασιλείου της Ελλάδας (1863-1970).:

Η σημαία του Βασιλείου της Ελλάδας (1863-1970).

Ολιγαρχία στην αρχαία Ελλάδα :

Ολιγαρχία στην αρχαία Ελλάδα

Δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα :

Δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα

authorStream Live Help