Sinaunang Kabihasnan sa India

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: taylorpswift7 (54 month(s) ago)

can you please allow me to download this. thank you :)

By: uram (69 month(s) ago)

PLEASE LET ME DOWNLOAD YOUR PRESENTATION

By: tess21 (80 month(s) ago)

Very nice

By: bingbonch (82 month(s) ago)

can you plzzzzz allow me to download this, i need this much thnx

By: bingbonch (82 month(s) ago)

can you plzzzzz allow me to download this, i need this much thnx

See all

Presentation Transcript

Sinaunang Kabihasnan sa India : 

Sinaunang Kabihasnan sa India BY: Mel Anthony P. Liboon MAT – Soc. Sci

Katangiang Geo-kultural : 

Katangiang Geo-kultural *Pangunahing Tipo Indo-Aryan Dravidians Grupong Tribo Tibeto-Mongol *225 diyalektong ginagamit sa buong bansa *Wikang Dravidiko Tamil Telago Kanarese Malayan

Ang sistemang Caste o Kasta : 

Ang sistemang Caste o Kasta nagmula sa salitang Poruges na “casta” na ngangahulugang lahi Brahman – mga pari o maharlika Kshatriya – mga mandirigma Vaisya – mga negosyante Sudra – mga artisano at utusan Harijan – wala sa istruktura, na ayon kay M.K. Gandhi, sila ay ang mga “anak ng diyos”

Dalawang malaking ilog : 

Dalawang malaking ilog Ilog Indus – pinanggalingan ng pangalang India Ilog Ganges – sentro at pinagmulan ng kabihasnan agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng ikabubuhay

Ang Unang Silibilisasyon sa India : 

Ang Unang Silibilisasyon sa India unang natagpuan ang isang sityong kultural sa Upper Sind tinaguriang Kulturang Amri-Nal ang kulturang nabuo mula dito, ang pinanggalingan ng kabihasnan ng India Sa Lambak ng Indus (matatagpuan sa kasalukuyang Pakistan) unang nanirahan ang mga Dravidians

Slide 8: 

Harrapa – sa hilaga ng Punjab Mohenjo Daro – sa probinsya ng Sind ito ay may maganda at maaayos na kalsada pinamumunuan ng haring-pari, na may sentralisado, awtokratiko at absolutong pamunuan nakatagpuan ng isang soapstone na nanggaling sa Mesopotamia, na nagpapatunay na ang dalawang matandang kabihasnan ay mayroon ng ugnayan gumagamit ng mababang klase ng bronse at semi-precious stone bilang mga palamuti

Pagdating ng mga Aryans : 

Pagdating ng mga Aryans sunod-sunod na migrasyon na dumaan sa hilaga, sa Hindu Kush Valley gumagamit ng wikang sanskrito, na maaaring i-hanay sa wikang Europeo nakipag laban, sinakop at itanaboy ang mga Dravidians na pinamumunuan ng mga tinatawag na raja itinaboy pa-timog ang mga Dravidians upang mapanatili na purong lahi at kultura ng mga Aryan, itinatag ang

Panahong Vedic : 

Panahong Vedic Rig Veda mayroong 1028 imnong patungkol sa mga diyos na tumutukoy sa pamamaraan ng pagsamba at pananalangin Sama Veda libro ng mga berso ng mga ritwal patungkol sa pag-aalay sa diyos Yajur Veda munting koleksyon ng mga mahihiwagang salita Atharva Veda koleksyon ng mga mahikong awit

Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ng Veda : 

Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ng Veda Brahmana panrelihiyong artikulo, manwal na karaniwang alam Upanishad malaking koleksyon ng mga pilosopikong artikulo at ideyang ispekulatibo, na batayan ng makabagong pilosopiyang Hindu Sutra diskurso o mga batas ng mga ritwal ang lahat ng mga aklat ay nakusalat sa sanskrito

Panahong Epiko : 

Panahong Epiko Mahabharata pinakamahabang tula sa mundo na may 100 libong kopla Bhagavad Gita Ang Awit ng Panginoon bahagi ng Mahabaharata binubuo ng 700 berso Ramayana Kuwento ng kabayanihan ni Rama at pag-iibigan nila ni Sita ang mga epiko ay sumasalamin at binubuo ng isang pamilya ang kayamanan sa panahong ito ay nasususkat sa bilang ng dami ng baka sumasamba sa napakaraming diyos at diyosa

Pagsilang ng Hinduismo : 

Pagsilang ng Hinduismo mula sa pinagisang kultura ng mga Aryan at Dravidians naniniwala sa siklo ng buhay reincarnation Trinidad ng diyos Vishnu diyos ng preserbasyon na dumaaan sa napakaraming reincarnation Shiva diyos at simbolismo ng destruksyon na may toro bilang kanyang simbolo Brhama pinakamakapangyarihang bathala at diyos ng paglikha pananaw sa buhay ng mga Hindu: “paglaya mula sa muling pagsilang at pakikipagisa sa kaluluwang unibersal”

Paghihimagsik ng mga Protestante: Jainismo at Buddhismo : 

Paghihimagsik ng mga Protestante: Jainismo at Buddhismo Mahavira nang lumaon, tinawag din siyang Vardhamana sa edad na 30, iwinaksi niya ang kanyang pamilya 12 taong naghanap ng katotohanan Ang samahan ay naniniwala; na ang lahat ng bagay sa daigdig, materyal man o hindi ay may kaluluwa itinataguyod ang pag-aayuno, pagninilay at yoga panata sa kawalang karahasan o ahimsa

Si Siddharta Gautama o Buddha : 

Si Siddharta Gautama o Buddha isang prinsipe sa edad na 29, iwinaksi niya ang lahat naging lagalag (sadhu), naglakbay at nagnilay hanggang sa napadpad at napa-upo sa Puno ng Bo (ang punong kahoy ng kaalaman) 49 na araw na nagnilay mula Siddharta, naging Buddha, o nangangahulugang: “ang naliwanagan” nagtaguyod ng pagtutol sa uring Brahman sa Bernares niya ginawa ang kanyang unang sermon

8 Fold Path/ wastong landas tungo sa Nirvana : 

8 Fold Path/ wastong landas tungo sa Nirvana 1. Tamang Pananaw 2. Tamang Kaisipan 3. Tamang Pananalita 4. Tawang Gawa 5. Tamang Hanapbuhay 6. Pag-iwas sa Kasalanan 7. Tamang Pagaala-ala 8. Tamang Konsentrasyon

Four noble truth of Budhism : 

Four noble truth of Budhism 1. Life means suffering. 2. The origin of suffering is attachment. 3. The cessation of suffering is attainable. 4. The path to the cessation of suffering.

Slide 19: 

Nirvana o extinction, kalayaan mula sa gulong ng muling pagsilang Tripitaka (3 basket)– ang banal na aklat ng mga Buddhist, naisulat 500 taon pagkamatay ni Buddha na nakasulat sa Sanskrit at Pali Vinaya Pitaka o Basket of Discipline batas at alituntunin ng mga monghe at mongha Sutta Pitaka o Basket of Discourses ulat ng talumpati ni Buddha Abhidama Pitaka o Basket of Higher Doctrine sistematikong klasipikasyon ng mga salita at ideya

Pamana ng Sinaunag India : 

Pamana ng Sinaunag India table of sines value ng zero decimal place system Panitikan Pagtitistis Pilosopiya Relihiyon Templo at arko Yoga meditation Kapayapaan

Namaste : 

Namaste "I salute the God within you."

authorStream Live Help