ÇEVRE DUYARLI KONAKLAMA TESİSLERİ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

MEASLAN

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Çevre Duyarlı Konaklama Tesisi

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Yeşil Yıldız Belgesi Neden Önemlidir Su tasarrufu sağlamak Doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak Enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlamak Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlamalarını sağlamak Kapsayıcı bir yaklaşımla çevreyi korumak Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip kitle tarafından tercih edilmek İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak İş gücünün ev verimli şekilde kullanılmasını sağlamak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağladığı Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek   ve hepsinden önemlisi çocuklarımıza  "Yeşil Bir Miras"  bırakabilmek için önemlidir!​ ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Çevre dostu binalar sadece çevre için değil, insan sağlığı için de olumlu bir ortam oluşturur. Zira bu binalar hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen unsurlar olarak planlanmakta; son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, elektrik üretimi esnasında karbon ve diğer gazların salımına neden olmamaları, böylece üretim aşamasında da çevre dostu kalmalarıdır.

PowerPoint Presentation:

Yapının arazi seçiminden başlayarak su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekân yaşam kalitesi gibi alt başlıklarla bütüncül bir anlayışla tasarlanması ve inşa edilmesi, İklim verilerine ve inşa edildiği bölgenin yerel koşullarına uyum sağlaması, Enerjiyi verimli kullanması, Doğal ve yerel malzemelerin kullanması, Atık azaltımını hedeflemesi Ekosisteme duyarlı olması gerekmektedir. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Yeşil bina tuvaletlerinde, harcanan su miktarını “az” ya da “çok” olarak ayarlayan, iki seçenekli klozet sifonları kullanılır. Yeşil binalarda, yaz aylarında aşırı ısınmayı önlemek için, çatılarda koyu renkli kiremit yerine, açık renkli çatı kapama malzemeleri kullanılır. Yeşil binalardaki camlar, kış aylarında ısı kaybını yarı yarıya azaltır; yaz aylarında güneşin yakıcı ışınlarını yüzde kırk oranında engeller. Yeşil binaların girişlerinde, bina içi ısı dengesinin değişmemesi, ısı kaybının oluşmaması için, uygun derinlikte rüzgarlıklar bulunur. Yeşil binalarda, yağmur suyu toplama ve bitki sulamasında kullanma, duşlardaki gri suyu toplama ve klozetlerde geri kullanma sistemleri bulunur. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Yeşil binaların toplu taşıma noktalarına yakın olması, enerji tasarrufu için önemlidir. Yeşil bina bahçelerinde gökyüzünü değil, yeri ve yere yakın alanları aydınlatan düzenekler kullanılarak, geceleri yıldızları görmemizi engelleyen ışık kirliliği önlenir. Yeşil binalarda, bisikletler için park yeri bulunur. Kısa mesafeli ulaşımda otomobil yerine bisikleti tercih etmek, küresel ısınma ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunur. Yeşil binalarda aydınlatma armatürleri, hidrofor, pompa, klima, ısıtma sistemi gibi tüm elektrik, mekanik sistem ve ekipmanları enerji verimlidir. Yeşil binalarda toplam arsa alanlarının %20’den fazlası yeşil alan olarak planlanır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Sert zeminlerde, kentsel alanların ısının artmasına neden olmamak için, güneş ışığını yansıtan açık renkli sert zemin malzemesi kullanılır. Doğal su dengesinin korunmasına yardımcı olmak için kullanılan geçirgen kaplama malzemeleri, yağmur sularının yüzeyde birikmesini engelleyerek yeraltına ulaşmasını sağlar. Yeşil alanlarda yerel ve az su tüketen birliler kullanılır. Ayrıca yeşil alanlar için verimli sulama sistemleri seçilir. Yeşil binalarda uluslararası standartlara göre verimli su armatürleri kullanılır. Yeşil binalarda ısı yalıtımı uluslararası standartlara göre gerçekleştirilir. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Enerjinin Tasarruflu Kullanılmasında Altın Kurallar ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Enerji tasarrufunda ilk kural, tüm diğer tasarruflarda olduğu gibi her şeyi ihtiyacımız olan kadar ve özenli kullanmak olmalıdır. Örneğin, banyoda işimiz bitikten sonra ışığı kapatmak, sahip olduğumuz tüm eşyaları uzun süre kullanmak için yıpratmadan kullanmak hem bütçemize katkıda bulunacak hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Alışveriş yaparken gerçek ihtiyaçlarımızı sorgulamalı ve ihtiyacımız olmayan hiçbir şeyi satın almamalıyız. “Az eşya” kullanarak mutlu bir yaşamı hedeflemeli ve mutluğu eşyalar yerine doğada ailemizle ve arkadaşlarımızla vakit geçirerek elde etmeyi amaçlamalıyız. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Klima Son yıllarda giderek daha fazla kullanılan klimaların direkt güneş ışığı almayan bir alana yerleştirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca mekana uygun düşük kapasiteli modeller tercih etmek de doğru bir tercih olacaktır. Soğutma işlemi ısıtma işleminden daha fazla enerji tüketmektedir. O nedenle klima kullanımlarında tasarruf açısından dikkatli olmak önem taşımaktadır. Soğutmanın, ısıtmaktan daha fazla enerji tüketildiğini unutulmamalıdır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Saç kurutma Saç kurutma aletleri ortalama 1300 Watt enerji harcamakta ve yine ortalama 689 g sera gazı salımı yapmaktadır. Daha az enerji tüketmek için saçınızı havlu ile iyice kuruladıktan sonra saç kurutma makinesini kullanmanız doğru bir tercih olacaktır. Saç kurutma makinesini düşük sıcaklıkta kısa süreyle kurutmak da yine enerji tasarrufu sağlayacaktır. Ayrıca saçınızın da zarar görmesini engellemiş olacaksınız. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

’’ İnsana,Doğaya,GeleceğeYatırım ’’ ’’İnsana,Doğaya,Geleceğe Yatırım’’ sloganıyla yola çıkan TUYUP Projesi,Türkiye genelinde turizm sektöründe faaliyet Gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan İşletme Belgeli yaklaşık 4000 işletmeyle binlerce çalışan,işveren,sivil toplum örgütü,akademisyen ve kamu kurumu temsilcisine doğrudan ulaşılacak. ’’İnsana,Doğaya,Geleceğe Yatırım’’ sloganıyla yola çıkan proje özellikle,ön büro,servis,kat hizmetleri ve mutfak alanlarında istihdam edilen personelin niteliklerinin artırlmasını,meslek ve teknik becerilerinin sektörün beklentilerini ve AB standartları doğrultusunda geliştirilmesini hedefliyor.

PowerPoint Presentation:

Şarj aletlerini prize takılı bırakmayarak ve işimiz bitince fişten çekerek tasarruf yapmak mümkündür. Elektrikli bir cihaz, çalışmadığı halde eğer prize takılı ise enerji tüketmeye devam eder. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Su önemli bir kaynaktır ve evlerimize ulaştırılmasında da enerji kullanılmaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurarak suyu tasarruflu harcamak gerekmektedir. Diş fırçalarken musluğu açık bırakmamak, uzun duş yerine kısa duş almak, musluklarınız bozulduğunda tamir etmek su ve enerji tasarrufu için alınabilecek tedbirler arasında yer almaktadır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Beyaz eşyalarda A harfi en düşük enerji tüketimini işaret eder. A sınıfı elektrikli aletler ortalama yüzde 45 daha az enerji tüketirler. Bu nedenle yeni beyaz eşya satın alırken en az enerji tüketenleri tercih etmemiz uzun vadede hem ülke hem de ev ekonomisine olumlu katkı yapacaktır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Beyaz eşyaların yerleşimi de önemlidir ve tasarruf etmek için anlamlı bir yoldur. Beyaz eşyaları yerleştirirken arkada ve yanda en az beşer santimetre boşluk bırakıldığı takdirde makinelerin gereksiz enerji sarfiyatı yapmalarını önlemiş oluruz. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Buzluk ve soğutma sıcaklıklarını doğru ve mevsime göre ayarlamak tasarruf getirmektedir. Örneğin 4-5 derece soğutma, -20 derece dondurma doğru kabul edilen ısı ölçüleridir. Buzdolabının içine sıcak yemek koymamak da hem yemeklerin bozulmasını engelleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Fırının kapağının yemek pişerken sık sık açılıp kapanması ve kapağın uzun süre açık kalması gereksiz yere enerji tüketilmesine neden olacaktır. Fırınlarda cam ve seramik kaplar kullanarak da tasarruf etmek mümkündür. Zira cam ve seramik kaplar çabuk ısınıp, ısıyı tutma özelliğine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde fırın sıcaklığını 15 0 C düşürerek yemek pişirmek de mümkün olacaktır. Pişirme süresinden birkaç dakika önce fırını kapatmayı da deneyebilirsiniz. Fırınınızı kapatmış olsanız da yemeğiniz pişmeye devam edecektir. Fırında gerekli olmadıkça ön ısıtma yapmamak ve aynı anda birden fazla yemek pişirmek yapılacak diğer faydalı kullanım şekilleri arasında yer almaktadır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Ocak üzerinde yiyecekleri düşük sıcaklıkta pişirmek ve pişirme esnasında tencere ve tava kapaklarını kapatmak da ek önlemler arasındadır. Tencere ve tava kapaklarını kapatarak buharın kaçmasına engel olabilir ve buhar enerjisi sayesinde yüzde 60’a kadar tasarruf sağlayabiliriz. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Çamaşır ve bulaşık makinelerini doldurup tam kapasite çalışmalarını sağlamak doğru bir kullanım şekli olacaktır. Çamaşır makinelerini ekonomik ve kısa programlarda kullanmak hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlar. Örneğin, 35 dakikalık kısa program 185.5 g sera gazı salımı yaparken 120 dakikalık uzun program 636 g. sera gazı salımı yapmaktadır. Çamaşır makineleri için geçerli kurallar prensipte bulaşık makineler için de geçerlidir. Örneğin, ekonomik devirli düşük sıcaklık programı kullanma kurallarını bulaşık makinelerinizde de uygulayabilirsiniz. Zira bulaşık makinesi 45 dakikalık kısa programda 526.7 g. sera gazı salımı yaparken, 120 dakikalık uzun programda 1404.5 sera gazı salımı yapmaktadır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, klima ve radyatörlerin her yıl düzenli bakımını yaptırmak oldukça önemlidir. Bakım yaparak makinelerin gereksiz enerji tüketimi yapmalarını önleyebilir ve daha az fatura ödemesi yapmayı mümkün kılabiliriz. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Televizyon kumandadan kapatıldığı zaman tam olarak kapanmamakta, bekleme durumuna geçmektedir. Bekleme durumda enerji kullanımı, açık olduğu zamandan daha düşük olmakla beraber devam etmektedir. O nedenle televizyonları kumanda aletinden değil, üzerindeki düğmeden kapatarak gereksiz enerji kullanımını engellemek mümkündür. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Şofben ve termosifon gibi elektrikli ısıtıcıların da bakımının yapılması ve su sızıntısı varsa acilen onarılması hem güvenlik hem de tasarruf açısından önemlidir. Termostat ısının maksimum 50 dereceye ayarlamak ve tatile giderken ısıtıcınızı kapatmak size tasarruf sağlayacaktır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Genellikle evlerde elektrikli su ısıtıcısı sürekli prize takılı durumda kullanılmaktadır. Ancak kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekmek enerji tasarrufu sağlayacaktır. Diğer tüm elektrikli aletler gibi su ısıtıcısının da bakımının yapılması ve oluşan kireç ile tortuların sık sık temizlenmesi gerekmektedir. Su ısıtıcısına ne kadar fazla su koyarsak o oranda enerji tüketmektedir. Bu nedenle ihtiyacımız olan miktar kadar su ısıtmak doğru bir davranış olacaktır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Elektrik Süpürgesi Kullandığımız bir diğer elektrikli cihaz olan elektrik süpürgesinin bakımı sık sık torbaları boşaltılarak, eskimiş fırçaları yenilenerek, motor, fırça ve boru bölümü temizlenerek gerçekleşmektedir. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Aydınlatma Özellikle gündüz saatlerinde güneş enerjisinden yararlanmaya çalışmak ve aydınlatma kullanmamak tasarruf sağlayacak ayrıca güneş enerjisinden yararlanmak sağlığınız açısından da faydalı olacaktır. Kullanmadığınız elektriği söndürmek ve gereksiz yere ampul ışığı kullanmamak tasarruf için önemli adımlar arasında yer almaktadır. Kontrollü aydınlatmalar ve tasarruflu ampuller kullanmak, çok sayıda düşük güçlü lamba yerine yüksek güçlü lamba kullanmak, dekoratif aydınlatmadan kaçınmak enerji tasarrufunda atılacak önemli adımlar arasında yer almaktadır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Kuru temizleme evde kullanıldığımız çamaşır makinelerinden daha yüksek ısıda ve daha fazla kimyasal katılarak kullanılır. O nedenle kuru temizleme çok gerekli olmadıkça tercih edilmemelidir. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Çamaşır makinelerini düşük su sıcaklığında kullanmak enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra çamaşırlarınızın da kısa zamanda yıpranmasına engel olacaktır. Gerektiğinden fazla deterjan kullanmamaya özen göstermek çevre duyarlılığı ve sağlığınızı korumak adına önemlidir. Fazla kullanılan deterjan bulaşık ve çamaşır üzerinde kalarak size zarar verebilir. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Binalarda yalıtım konusu enerji tasarrufunun en etkili olacağı alanlardan biridir. Yakın bir gelecekte yasal bir zorunluluk olacaktır. Konutlarda uygun yalıtım ile ısı kayıplarının en az aşağıdaki oranlarda azaltılabileceği dikkate alınmalıdır: Çatı izolasyonu yapıldığı takdirde %20 Dış duvar izolasyonu yapıldığı takdirde %15 Pencere-kapı izolasyonu yapıldığı takdirde %15 ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Çöp ve atıklar, sera gazı salımlarında kayda değer bir rol oynamaktadır. Hem atıkların yok edilmesinde hem de yeniden üretilen her şey için enerji kullanılmaktadır. Atıkların birikmesini önlemenin iki temel kuralı bulunmaktadır: 1. İhtiyacımız kadar tüketmek ve satın almak, 2. Kullanılmayacak durumda olan atıklarımızı geri dönüşüme kazandırmak. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Geri Dönüşüm Daha fazla atık birikimine neden olmamak için cam şişelerinizi ve kavanozlarınızı cam kumbaralarına atabilir; çöplerinizi kağıt, plastik, cam ve organik atıklar halinde ayırıp, atabilir; kızartmada kullanılan yağları, bir başka şişede biriktirerek, atık yağların geri dönüşümüne yardımcı olabilirsiniz. Mümkün olduğunca geri dönüştürülebilen ambalaj ürünlerini, örneğin plastik ve köpüklü madde içermeyen ürünleri tercih edebilirsiniz. Her atığı çöp olarak değerlendirmemeliyiz. Örneğin, elektronik aletlerin yapımında kullanılan maddeler doğa için çok zararlı olduğundan enerji tasarrufu yaparken bu aletlerin geri dönüşüme kazandırılması önem arz etmektedir. CD, lamba, bilgisayar, televizyon gibi elektronik atıkları çöpe atmak yerine, ömürleri biten aletleri geri dönüşüm merkezlerine yollayabiliriz. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar. Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m²​ ​başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar. Tesiste kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımların düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak. Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme 1.Mavi Bayrak Programı ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre eğitim etkinliği gerçekleştirilmelidir. 2.Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu numunesi analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir. 3.Plajın bulunduğu yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, doğal ve hassas alanlarla ilgili bilgiler verilmelidir.4.Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir. 5.Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

6.İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına ene rji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 7.İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 8.Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 9.Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan fi rmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak, 10.Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Çevre Yönetimi 11.Plajın bağlı bulunduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Birimi oluşturmalıdır. 12.Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal yasalara uymalıdır. 13.Plaj temiz olmalıdır. 14.Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır. 15.Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır. 16.Plajda veya yakınında geri dönüştürülebilen atıkları toplamak için imkanlar olmalıdır. 17.Yeterli sayıda ve atık su bağlantısı yapılmış sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunmalıdır. 18.Sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) temiz tutulmalıdır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

19.Sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) atık su sistemine bağlı olmalıdır. 20.Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır. 21.Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır. 22.Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır. 23.Yörede mercan kayalıkları varsa, bunları izleme programı uygulanmalıdır. 24.Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb) teşvik edilmelidir. Güvenlik ve Hizmetler 25.İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulundurulmalıdır. 26.Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. 27.Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır. 28.Plaj kullanıcılarının güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. 29.Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. 30.Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet ve erişim rampası bulunmalıdır. bulundurulmalıdır . ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

Yüzme Suyu Kalitesi Numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. Alınan numunelerin analizi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir. Beldede toplanan atıksular Ulusal Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Direktifi’ne uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yüzme suyunun Fekal Koliform (E.Coli) ve Fekal Streptekok/Enterekok (FS/IE) değerleri, Mavi Bayrak için belirlenen limitler içerisinde olmalıdır. Yüzme suyu, fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen kriterlere uygun olmalıdır. ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ

PowerPoint Presentation:

TEŞEKKÜRLER

PowerPoint Presentation:

Çevre Duyarlı Konaklama Tesisi S O N

authorStream Live Help