Transformer Oil

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

روغن ترانس : 

روغن ترانس به نام خدا مهدي خاني جزيره كيش بهمن 1387

اهميت بررسي اين موضوع : 

اهميت بررسي اين موضوع اكسيداسيون روغن افزایش عمر ترانس پايداري مكانيكي كاغذ مواد اسيدى، لجن اسيدي.. افزايش دما كيفيت و نحوه نگهداري روغن

ترانس : 

ترانس ترانس وسیله ای است که ولتاز برق را کاهش یا افزایش می دهد، کاربرد آن در خطوط انتقال، توزيع و مصرف برق است.

کاربرد ترانس : 

کاربرد ترانس

ساختار ترانس : 

ساختار ترانس

انواع ترانس : 

انواع ترانس 1- خشك (هوا خنک) 2- روغني

تاريخچه مصرف روغن ترانس : 

تاريخچه مصرف روغن ترانس روغن ترانس حدود 100 سال است، مصرف می شود روغن های اولیه بدلیل عدم پالایش سریع اکسید می شدند در سال 1930 با ساخت ماده PCB (Poly-Chlorinated Biphenyls) این ماده جایگزین روغن پایه شد در سال 1970 مصرف PCB به دلیل سمی بودن ممنوع شد پس از سال 1970 روغن پایه های نفتنیک به عنوان روغن ترانس استفاده شد با طراحی سیستم های پالایش جدید روغن پایه های مرغوب با طول عمر بالا تهیه می شود

وظیفه روغن ترانس : 

وظیفه روغن ترانس 1- خنك كاري 2- عایق کاری 3- محافظت از کاغذ 4- وسیله ای برای عیب یابی ترانس

ویژگی های روغن ترانس مناسب : 

ویژگی های روغن ترانس مناسب 1- ویسکوزیته مناسب 2- نقطه اشتعال بالا 3- پایداری حرارتی مناسب(مقاومت در برابراکسیداسیون به خصوص درحضورکتالیزورهای مسی و آهنی و برخی از گازها) 4- هدایت حرارتی خوب 5- قدرت عایق کاری بالا، بخصوص در مقابل شوک الکتریکی 6- دارای طول عمر زیاد (20-30 سال) 7- قیمت مناسب 8- غیر سمی

انواع روغن ترانس : 

انواع روغن ترانس 1-روغن معدنی 2- روغن سیلیکونی 3- روغن استري 4- روغن گیاهی

Slide 11: 

توليد زياد كارايي خوب قيمت مناسب سازگاري با ساير مواد ترانس مزایای روغن معدنی بر دیگر روغن ها

هيدروكربن هاي موجود در روغن پايه معدني : 

هيدروكربن هاي موجود در روغن پايه معدني تركيبات پارافين تركيبات نفتن تركيبات ﺁروماتيك

چرا روغن نفتنیک : 

چرا روغن نفتنیک حلالیت بهتر

Slide 14: 

VI Solvency Naphthenics Group I base oils Group III base oils Increased Solvency Gap

چرا روغن نفتنیک : 

چرا روغن نفتنیک حلالیت بهتر نقطه اشتعال بالاتر با ویسکوزیته برابر

چرا روغن نفتنیک : 

چرا روغن نفتنیک حلالیت بهتر نقطه اشتعال بالاتر با ویسکوزیته برابر خاصیت در سرمای بهتر

چرا روغن نفتنیک : 

چرا روغن نفتنیک حلالیت بهتر نقطه اشتعال بالاتر با ویسکوزیته برابر خاصیت در سرمای بهتر پايداري اكسيداسیون خوب جذب بهتر گازها شاخص گرانروي پايين تر در نتيجه هدايت گرما بهتر

مراحل اكسيداسيون : 

مراحل اكسيداسيون

آزمایشهای روغن ترانس : 

آزمایشهای روغن ترانس پايداري اكسيداسيون مقدار ماده ضد اكسيدان گوگرد خورنده مقدار آب اسيديته ولتاژ شكست فاكتور افت دي الكتريك ساختار آروماتيكي ساختار پلي آروماتيكي خواص حلاليت ويسكوزيته ظاهر دانسيته نقطه ريزش كشش بين مولكولي نقطه اشتعال شیمیایی فیزیکی الکتریکی تکمیلی

Slide 22: 

استاندارد های بين المللى IEC 60296, ASTM D3487 استانداردهاى ملى BS 148, VDE 0370 استانداردهاى توليد كنندگان ترانس Alstom, ABB, GE استانداردهاى توليد كنندگان برق EDF, RWE استانداردهاي روغنهاي ترانس

طبقه بندی روغن ترانس در استاندارد قدیم IEC 296 : 

طبقه بندی روغن ترانس در استاندارد قدیم IEC 296

طبقه بندی بر اساس ماده افزودني : 

طبقه بندی بر اساس ماده افزودني 1-روغنهاي ترانس بدون ماده افزودني (Uninhibited) 2-روغنهاي ترانس داراي ماده ضد اكسيداسيون (Inhibited)

مقايسه مشخصات استانداردها : 

مقايسه مشخصات استانداردها

مقايسه مشخصات استانداردها : 

مقايسه مشخصات استانداردها

آزمونها كنترلي در ترانس‌هاي در حال كار طبق استاندارد IEC 60422 : 

آزمونها كنترلي در ترانس‌هاي در حال كار طبق استاندارد IEC 60422

محدوده مجاز کمیت‌هاي روغن در حال كار طبق استاندارد IEC 60422 : 

محدوده مجاز کمیت‌هاي روغن در حال كار طبق استاندارد IEC 60422

اقدامات اصلاحی در موارد انحراف : 

اقدامات اصلاحی در موارد انحراف

چرا بهران ترانس II : 

چرا بهران ترانس II روغن پايه نفتنيك داراى نقطه ريزش بسيار پايين فاقد گوگرد خورنده استفاده از مولكولهاي انتخابي پايداري اكسيداسيون خوب عارى از مواد سمى PCB ( دوست‌دار محيط زيست ) داري آخرين استانداردهاي جهاني فاكتور قدرت پائين و ولتاژ شكست بالا (خواص دي الكتريك خوب) IEC60296(03) BS 148/84 ASTM D3487

Slide 31: 

آزمون اكسيداسيون طبق ASTM D2440 ( 164 ساعت)

مشخصات بهران ترانس II : 

مشخصات بهران ترانس II

Slide 33: 

ادامه مشخصات بهران ترانس II

ادامه مشخصات بهران ترانس II : 

ادامه مشخصات بهران ترانس II

توانمنديهاى ﺁزمايشگاهى شركت نفت بهران : 

توانمنديهاى ﺁزمايشگاهى شركت نفت بهران

Slide 36: 

از توجه شما متشكرم mehdi_khani@behranoil.com

authorStream Live Help