1_noemvri

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

1 ноемвриден на народните будители : 

1 ноемвриден на народните будители Почитаме паметта на българските просветни дейци и революционери

Slide 2: 

Кирил и Методий-Солунските братя написват първата азбука наречена глаголица

Slide 3: 

Родени са в Солун Методий през 810 година, а Кирил през 827 година

Slide 4: 

Кирил учи в Магнаурската школа в Константинопол. Отлично владее арабски и еврейски език

Slide 5: 

Тяхното семейство е седемчленно. Баща им се казва Лъв и е военнен управител

Slide 6: 

Азбуката на Солунските братя.

Slide 7: 

Паисий Хилендарски български народен будител. Роден 1722 година в Банско

Slide 8: 

През 1745 година отива в Хилендарския манастир Започва да пише “История славянобългарская”

Slide 9: 

Завършва я през 1762 година в Зографския манастир

Slide 10: 

Отделя специално място за братята Кирил и Методий в част от историята наречена “За славянските учители”

Slide 11: 

Има стремеж да събуди съзнанието на народа, за национална гордост

Slide 12: 

Стаята на Паисий Хилендарски, където е написана “История славянобългарская“

Slide 13: 

“О, неразумний юроде защо се срамиш да се наречеш Булгарин”

Slide 14: 

Софроний Врачански е български народен будител, духовник и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски.

Slide 15: 

Той е роден през 1739 година в Котел в семейството на заможен търговец на добитък. Учи в килийно училище в родния си град по църковнославянски и гръцки църковни книги.

Slide 16: 

Голямо влияние върху дейността му оказва срещата му с Паисий Хилендарски в Котел.

Slide 17: 

Отец Паисий му показва „История славянобългарская“, от която той прави препис, известен днес като Първи софрониев препис.

Slide 18: 

Васил Левски-Апостола на свободата, е организатор на българската национална революция и виден народен будител

Slide 19: 

Роден е на 18 юли 1837 год. в град Карлово Обесен е на 18 февруари 1873 год. в град София

Slide 20: 

Обесването на Левски

Slide 21: 

Васил Левски-един велик българин

Slide 22: 

Револверът на Васил Левски

Slide 23: 

Личното оръжие на Васил Левски Сабя и кама

Slide 24: 

Кичур от косата на Апостола на свободата

Slide 25: 

Родната къща на Левски в град Карлово

Slide 26: 

Майката на Васил Левски Родната къща на апостола в град Карлово

Slide 27: 

Родният дом на Левски

Slide 28: 

Христо Ботев е български революционер и поет , роден на 25 декември 1847 г. в град Калофер

Slide 29: 

Ботев се явява продължител на делото на Георги Раковски и Васил Левски

Slide 30: 

Христо Ботев в Румъния-Букурещ 1875 година

Slide 31: 

Войводата и неговата чета

Slide 32: 

Корабът-музей Радецки С него Ботев престига на Козлодуйския бряг с неговата чета

Slide 33: 

Даскал-Ботьовото училище в Калофер

Slide 34: 

„Той не умира“

Slide 35: 

Родната къща на Ботев

Slide 36: 

Поета-революционер

Slide 37: 

Иван Минчов Вазов-български писател роден на 9 юли 1850 година в Сопот

Slide 38: 

Той се смята за “Патриарха на българската литература”

Slide 39: 

Родната къща на Иван Вазов

Slide 40: 

Вазов е бил министър на образованието

Slide 41: 

Неговите творби са за свободата на България

Slide 42: 

Кабинета на Иван Вазов

Slide 43: 

Произведението Чичовци

Slide 44: 

Иван Минчов Вазов виден български будител

Slide 45: 

Братята Димитър и Константин-Миладинови изтъкнати български възрожденци, просветители и фолклористи.

Slide 46: 

Родната къща на Миладинови град Струга-Македония

Slide 47: 

Развиват широка обществена и просветителска дейност. През 1861 година излиза техния труд "Български народни песни".

Slide 48: 

Братята са арестувани и отведени в Цариград. Умират от заболяване в Цариградските тъмници.

Slide 49: 

Те ще останат в нашата памет, като видни български будители

Slide 51: 

Изготвил: Христиан Братоев-1 а клас 30 СОУ „Братя Миладинови“ гр. София

authorStream Live Help