Sezoni

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Слънчо пак огря земята. Вятърко разсмя листата.

Slide 2: 

Птичка литна в небесата. Затанцуваха цветята.

Slide 3: 

Всичко мигом се събуди. Пърхат нежни пеперуди.

Slide 4: 

Ромоли поточе бистро, а небето е лъчисто.

Slide 5: 

Облаче по него плава. Цялата земя запява

Slide 6: 

и за тебе и за мен да е мирен, спорен ден

Slide 7: 

Юлско слънце като злато пак блести!

Slide 8: 

Как обичам да е лято! Ами ти?

Slide 9: 

Над морето синьо ято да лети!

Slide 10: 

Как обичам да е лято! Ами ти?

Slide 11: 

Утрото да е богато със мечти!

Slide 12: 

Как обичам да е лято! Ами ти?

Slide 13: 

Тя носи много плодове, на есен градините ухаят. Който иска- нека да бере, богат сега е урожаят. Круши като слънце греят. Сочни,сладки са смокините.

Slide 14: 

Не искам да си отива Есента, не че не обичам Зимата.

Slide 15: 

Но не може ли сезоните сега да са по два пъти в годината?

Slide 16: 

Трепетликата на двора изведнъж поруменя. Стана пламък много скоро и развесели деня.

Slide 17: 

Аз изтичах сутринта и от алените листа, без дори да ги чета, цял гердан си намънистих.

Slide 18: 

И накичен отзарана на врабчетата за страх, като индианец станах и със тях цял ден играх.

Slide 19: 

Пухкав, пухкав бял снежец като топла дреха

Slide 20: 

е покрил света навред в сребърна утеха.

Slide 21: 

Всичко спи под мек кожух, приказки сънува.

Slide 22: 

Само Зайо - с остър слух снежна песен чува.

Slide 23: 

Изготвил:христиан братоев 1а клас 30 Соу «братя миладинови»

authorStream Live Help