ЦКО- СТАРА ЗАГОРА_27-28.2013

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Работна среща на ЦКО в МОМН

Comments

Presentation Transcript

Среща на ЦКО с директори:

Среща на ЦКО с директори

и с педагогически съветници:

и с педагогически съветници

Участие в проект NELLII:

Участие в проект NELLII

Няколко идеи за онагледяване :

Няколко идеи за онагледяване

Обученията:

Обученията

Поддържане на рубриката “Кариерно ориентиране’’:

Поддържане на рубриката “ Кариерно ориентиране ’’ В електронния вестник на ГПЧЕ ’’ Ромен Ролан ’’ е открита рубрика ’’ Кариерно ориентиране ’’ . Учениците могат да задават въпроси и да получават отговори от кариерните консултанти на „страниците“ на своя вестник . В сайта на СОУ ’’ Железник ’’ се публикуват статии и информация по въпросите за кариерното ориентиране .

първите форуми – соу “железник“:

п ървите форуми – соу “ железник “ Форум “Знания и умения“

Празник на професиите в МОЛ „Галерия“- 29.04.2013г.:

Празник на професиите в МОЛ „Галерия“- 29 .04.2013г. Една съвместна инициатива, посветена на 1май- деня на труда Най-добрите училищни проекти от форумите по кариерно ориентиране ще бъдат поканени на Празника. Участват учениците от 1-5 клас. Учениците ще имат възможност да се запознаят с различни професии на хора, работещи в МОЛ -а - предвидена е професиографска разходка за участниците из МОЛ-а -участниците ще изгледат кратка презентация за различните професиите на хора, работещи в МОЛ -а Ще бъдат показани най-добрите ученически проекти от всеки форум

authorStream Live Help