CKO_pernik-27-28.2013

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Работна среща на ЦКО в МОМН

Comments

Presentation Transcript

СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ :

СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЦКО - ПЕРНИК

PowerPoint Presentation:

Ние сме: Кариерен център от консултанти, работещи с ученици и млади хора, завършващи средно образование, техните родители, учители, както и с всички които се интересуват от въпросите, свързани с избора и развитието на кариерата. “Бъдещето зависи от Вас“

PowerPoint Presentation:

“Бъдещето зависи от Вас“

Нашата мисия: :

Нашата мисия: Ефективна връзка между образователната система и пазара на труда за осигуряване на повече възможности на младите хора да направят информиран избор на кариера и да се реализират успешно “Бъдещето зависи от Вас“

PowerPoint Presentation:

Нашите цели : Да създадем система за кариерно ориентиране в училищното образование в област Перник за постигане на съответствие между националната и европейска политики . Д а предоставим на всеки млад човек консултантска услуга и подкрепа, от които той се нуждае при вземането на решения относно образование, допълнителна квалификация или възможности за професионална реализация чрез групови или индивидуални консултантски сесии. Да поддържаме ефективни контакти с фирми, училища, родители и социални партньори в региона. “Бъдещето зависи от Вас“

Нашето мото: “Ако не знаете къде искате да отидете, най-вероятно ще отидете някъде другаде”:

Нашето мото : “Ако не знаете къде искате да отидете, най-вероятно ще отидете някъде другаде” ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз “Бъдещето зависи от Вас“

PowerPoint Presentation:

Ние работим добре, защото : Имаме изработен механизъм за сътрудничество и взаимодействие с местния екип за съдействие и подкрепа в РИО – Перник и училищата Осъществяваме връзка с родителите и се стремим към постоянно участие на родители и учители Работим в екип

Ние работим добре, защото::

Ние работим добре, защото: Получаваме информация, когато някой ученик отпадне от училище и сме готови незабавно да осъществим контакт с него, за да обсъдим съществуващите възможности. Готови сме да осъществим контакт с млади хора, попаднали в дадена рискова група. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз “Бъдещето зависи от Вас“

PowerPoint Presentation:

Ние работим добре, защото: Създаваме атмосфера, изпълнена с доверие . Срещаме се с учениците преди провеждане на обучението. Разясняваме нашата работа и програма - как можем да им бъдем полезни да идентифицират своите способности, умения и интереси, за да вземат решение относно развитието им в сферата на образованието, обучението или работата .

Училищни форуми:

Училищни форуми ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз “Бъдещето зависи от Вас”

:

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ПЕРНИК cko_pernik@mon.bg ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз “Бъдещето зависи от Вас“ Благодарим Ви за вниманието !

authorStream Live Help