Forum

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ София-град:

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ София-град Училищни форуми по кариерно ориентиране

Цели на дейността:

Цели на дейността

Първа целева група:

Първа целева група

Втора целева група:

Втора целева група

Трета целева група:

Трета целева група

Организация на училищните форуми:

Организация на училищните форуми

Организация на училищните форуми:

Организация на училищните форуми

Организация на училищните форуми:

Организация на училищните форуми

Организация на училищните форуми:

Организация на училищните форуми

Описание на училищните форуми:

Описание на училищните форуми

Описание на училищните форуми:

Описание на училищните форуми

Заинтересовани страни:

Заинтересовани страни

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми I – IV клас :

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми I – IV клас Проект „Интереси и хоби“ Проект „Моят проект“ Проект „Първи работен опит“ Проект „Интервю с родители“ Проект „ Професиографска екскурзия“

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми I – IV клас :

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми I – IV клас Заключителен форум „Знам и мога“

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми V – VIII клас :

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми V – VIII клас Проект „Обсъждане между връстници“ Проект „Професиографско изследване“ Проект „Знания и умения!“ Проект „Креативно мислене“

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми V – VIII клас :

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми V – VIII клас Заключителен форум „Дни на отворените врати“

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми V – VIII клас :

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми V – VIII клас Заключителен форум „Ученическа борса“

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми IX – XII клас :

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми IX – XII клас Проект „Пътят към целта-мисия възможна“ Проект „Преди за взема решение“

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми IX – XII клас :

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми IX – XII клас Заключителен форум „Трудова борса“

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми IX – XII клас :

Насоки и предложения за тематика на училищните форуми IX – XII клас Заключителен форум „Кандидатстудентска борса“

Очаквани резултати:

Очаквани резултати

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ София-град:

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ София-град Благодарим Ви за вниманието

authorStream Live Help