vct

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Автори Учител: Мирослав Братоев, Ася Миланова, Сашка Станкова Цели PowerPoint , PREZI, Софтуер Описание Области на обучение Психология, Гражданско образование, Час на класа, Превенция Възрастови групи 10 – 17 години Ключови думи Преглед на проекта Учениците да развият уменията си за себепознание и планиране на личностното развитие. Да се учат да разбират и да приемат различията между хората и социалните групи и да се подготвят за живот в един свят на многообразие и толерантност. Да се запознаят с основните групи наркотични вещества и зависимости от риск. Наркотиците и други зависимости – изборът на личността. Ориентира се в основните типове психологически зависимости. Оценява социални последици от въздействието им. психоактивна зависимост, научена безпомощност, секта, религиозна общност, хазарт

PowerPoint Presentation:

Планиране и управление на проекта от преподавателя Информация за проекта и планиране: Проекта ще бъде представен от Ася Миланова и Сашка Станкова - Час на класа от 5 до 11 класове в училище СОУ “Летец Христо Топракчев” гр. Божурище. Седмиците на представяне са както следва: от 05.03.2012 – 16.03.2012 год. Картини от класната стая:

PowerPoint Presentation:

Преподавателски материали Проекта е представен на 28.02.2012 година в час по Психология и логика от Сашка Станкова и Ася Миланова. Преглед на ученически проект: Материали: в проекта са използвани материали от YouTube – Отечествен фронт – Нова телевизия. Видове наркотични вещества разпространени в България Документи

PowerPoint Presentation:

Оценяване и стандарти При оценяване трябва се има предвид водещата роля на уменията – интелектуални и практически. За тази цел учиниците са въвличени в проблеми ситуации, дава им възможност да се озадачават и на тази основа да формулират идеи и понятия. Във връзка с отношения (ценностни ориентации и нагласи) обучението и оценяването не ограничава личната свобода на учениците и не се превръща в инструмент на идеологизация.

PowerPoint Presentation:

Информация за преподавателя и училището СОУ “ Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище Мирослав Братоев – преподавател по предметен цикъл Философия и Гражданско образование. < Заместете картината (и текста в тази клетка) с нова картина на собственото Ви училище или работно място >

authorStream Live Help