Промени в природата

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Промени в природата

Slide2:

светлина топлина Слънцето е огромно огнено кълбо. То ни дава и .

Slide3:

Земята се върти, затова слънцето не грее постоянно. В осветената част на Земята е , а в неосветената - . ден нощ

Slide4:

Денят и нощта постоянно се редуват. Денят започва с изгрева на Слънцето. То постепенно се издига нагоре – сутрин е. По пладне достига най-високата си точка – вече е обяд . След това започва да се спуска надолу – следобед е. Денят завършва със залеза на Слънцето – настава вечер . Накрая настъпва нощ .

Slide5:

Денят и нощта образуват едно денонощие от 24 часа. 1 денонощие = 24 часа

Slide6:

Земята се върти и около Слънцето. Това предизвиква промени в природата. Редуват се годишните времена , които се наричат още сезони . пролет лято есен зима

Slide7:

През четирите сезона Слънцето грее с различна продължителност. Затова и денят и нощта не траят еднакво време. През лятото Слънцето огрява Земята по-дълго. Затова дните са по-дълги, а нощите по-къси. През зимата Слънцето огрява Земята по-кратко. Затова дните са по-къси, а нощите по-дълги.

Slide8:

Дните се редуват един след друг. Всеки седем дни образуват една седмица. Всеки от тях си има отделно име. понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя От понеделник до петък учим и работим. Това са работни дни . Събота и неделя почиваме, затова и тези дни се наричат още почивни дни .

Slide9:

Освен по седмици, дните са разпределени и в месеци. Всеки от тях има свое име и продължителност. Една година има 12 месеца. Месеците имат по 30 или 31 дни. Само февруари има 28 дни, но всяка четвърта година (т.нар. високосна година) – 29 дни. май януари февруари март април юни юли август септември ноември октомври декември в ръхче – 31 дни вдлъбнато – 30 дни Лесен начин за определяне броя на дните в месеца

Slide10:

Дните, седмиците и месеците на годината са подредени в годишния календар. Месеците имат строга последователност. Някои от дните в календара са отбелязани с различен цвят. Това са почивните и празничните дни – на тях не се работи. Годишен календар

Slide11:

януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Подредете в правилен ред имената на месеците и определете броя на дните им с помощта на юмручетата.

Slide12:

  а п р и л     р а с т е н и я     з и м а     ж и в о т н и         с е п т е м в р и в т о р н и к     ю н и     с р я д а     н о щ     д е н     в о д а     п е т ъ к     а в г у с т   13. Летен месец 12. Петият ден от седмицата 11. Без нея можем да живеем само няколко дни. 10. Светлата част от денонощието 9. Тъмната част от денонощието 8. Средата на седмицата 7. Летен месец 6. Ден от седмицата 5. Месецът, в който настъпва есента 4. Представители на живата природа 3. Най – студения сезон 2. Представители на живата природа 1. Пролетен месец Решете кръстословицата и ще прочетете важно послание. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Slide13:

Презентацията изготви: Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник Използвани материали: Интернет изображения Околен свят 2. клас, изд. Просвета, Е.Василева, С.Цветанска Вълшебното ключе – упражнения по Околен свят, 2 клас

authorStream Live Help