Умножение и деление с 8

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА БАМБИ умножение и деление до 8 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник Мая Панчева

Slide2:

В първия пролетен ден птичките разнасяха радостна вест. Току-що се беше родил новият цар на гората. Всички животни се събраха на слънчевата полянка, за да приветстват малкото еленче Бамби. Реши задачата и ще разбереш колко са животните. Най-голямото двуцифрено число с цифра на единиците 2 намали с частното на числата 56 и най-голямото четно едноцифрено число. 92 – 56 :8 = 92 – 7 = 85

Slide3:

Времето минаваше и Бамби растеше. Всеки нов ден бе изпълнен с изненади. Най-добрият му приятел – зайчето Тропчо – с удоволствие му разказваше за всичко непознато наоколо. Стъпалото на задното краче на Тропчо е дълго колкото бедрото на равнобедрен триъгълник с основа 1 дм и обиколка 22 см. Каква е дължината на стъпалото? 1 дм = 10 см основа (22 – 10):2 = 12:2 = 6 см

Slide4:

Бамби подгони една жълта пеперуда и дълго тича след нея, докато тя не кацна на върха на опашчицата му. Тропчо му се присмя, защото Бамби си мислеше, че това е птиче. Ако от най-малкото трицифрено число извадиш 44 и получената разлика умалиш 7 пъти, ще разбереш колко минути е продължила гонитбата. (100 – 44) : 7 = 56 : 7 = 8

Slide5:

После Бамби се наведе да помирише ухаещите цветя и допря муцунка до мекото носле на един малък скункс. Реши задачите, за да узнаеш името, което му даде еленчето. В 8.5 + 2.8 = Т 90 – 9.7 = С 7.5 + 8.7 = О (48:8).4 = Ц (16:2).8 + 8.3 = Н (80:8).7 – 45 = К (24:8).9 + (46 + 26) = Е (32:8).6 + (53 – 18) = 56 27 91 24 88 25 99 59 88 56 59 27 24 25 24 91 99 24 88 56 59 27 24 25 24 91 99 24 Ц В Е Т О Н О С К О

Slide6:

Тропчо и Бамби продължиха играта си, докато изведнъж не заваля. Бамби бързо се сгуши до майка си в сухия гъсталак. Заедно с другите животни той скоро се унесе в сън. В гъсталака имало 24 птички, 8 пъти по-малко катерички и 3 пъти повече от катеричките мишлета. Колко животни имало? 24 : 8 = 3 катерички 3 . 3 = 9 мишлета 24 + 3 + 9 = 36 животни

Slide7:

Един ден Бамби стигна до бистро езеро. Докато гледаше отражението си във водата, изведнъж видя мъничка кошута. Това бе Фелине и не след дълго двамата бяха вече приятели. Двамата обичаха да играят на дъска с 8 реда по 8 квадрата. Те подреждаха 2 реда камъчета и 2 реда жълъди. Колко квадратчета остават свободни? Ако на дъската има 25 предмети, колко предмети са взети? 8.8 = 64 квадрата общо 2.8 + 2.8 = 32 заети квадрата 64 – 32 = 32 свободни квадрата 32 – 25 = 7 взети предмета

Slide8:

В гората времето минаваше бързо и ето че дойде зимата. Тропчо повика своя приятел да играят на замръзналото езеро. Двамата правиха пируети по леда. Бамби направи 8 опита, а Тропчо – 2 пъти повече. Колко пируета са направили, ако 5 от опитите не са били успешни? 2 . 8 = 16 опита Тропчо (8 + 16) – 5 = 24 – 5 = 19 пируета

Slide9:

Един ден, в средата на зимата, докато Бамби и майка му търсеха храна, проехтя пушечен изстрел. Майка му нареди веднага да тича към гъсталака. Бамби тъкмо стигна у дома, когато се чу още един изстрел и разбра, че вече има само баща. За да разбереш в кой ден от седмицата е станало това, отговори на въпроса: Кой ден от седмицата ще бъде вдругиден, ако денят преди вчера беше сряда? неделя

Slide10:

Месеците отминаваха и дългата студена зима най-сетне си отиде. Всички животни бяха обхванати от тайнствено състояние. Бамби мечтаеше за Фелине, когато друг млад елен го предизвика за нея. Но Бамби го победи и двамата заживяха заедно. Делимото е разлика на най-малкото трицифрено число и 68, а делителят е произведение на най-малкото нечетно и най-голямото четно едноцифрено число. Намери частното, за да разбереш с колко удара Бамби е избутал съперника си. (100 – 68) : (1 . 8) = 32 : 8 = 4

Slide11:

Една сутрин Бамби надуши опасност. Наблизо се носеше миризмата на лагерен огън и се чуваше лай на кучета. Глутницата подгони Фелине, но Бамби храбро ги разгони с острите си рога. В глутницата имало 12 кучета. Броят на черните и кафявите бил 6, а на черните и сивите – 10. Колко са били черните кучета? 12 – 6 = 6 сиви кучета 10 – 6 = 4 черни кучета

Slide12:

Бамби прогони кучетата, но проехтя изстрел и той падна. След много усилия успя да се изправи с помощта на баща си. Цялата гора бе обхваната от пламъци, които унищожаваха всичко по пътя си. Двамата се затичаха с все сила към реката и скочиха във водопада миг преди едно горящо дърво да рухне. Височината на водопада е колкото обиколката на равнобедрен триъгълник с основа 32 дм и бедро – 8 пъти по-малко от основата. Колко метра е висок водопадът? 32 : 8 = 4 дм бедро 2.4 + 32 = 8 + 32 = 40 дм 40 дм = 4 м

Slide13:

Лятото премина в есен, после дойде студената бяла зима. И ето че отново бе пролет. И макар че в гората годините се нижеха една след друга, за пореден път животът започваше отново. Бамби, новият цар на гората, гледаше с гордост рожбите си. Той щеше да ги научи на всичко за заобикалящия ги свят.

Slide14:

Част от задачите са от “Математическите приключения на Мечо и Медунка” – помагало по математика за втори клас, Румяна Атанасова Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник Презентацията изготви: Ползвани изображения от интернет Б Р А В О! Линк за сваляне

authorStream Live Help