Умножение и деление до 7

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник умножение и деление до 7

Slide2:

Преди много години в Париж живееше една благородна дама с четирите си котки – прелестната Дукеса и нейните три мънички котенца Берлиоз, Тулуз и Мари. Реши задачите и ще разбереш как всички наричаха котките. Р (42:6).3 = И 7.8 + 19 = К 100 – 7.4 = К 49:7 + 46 = 8 21 25 34 41 44 53 55 68 72 75 С 63: 7 + 2 5 = О 100 – 5.9 = О 86 – 6.7 = Т 5.7 + 33 = Т 90 – 7.7 = И (81– 9.7) + 28:4 = А (7.3 + 3.9):6 = 21 75 72 53 34 55 44 68 41 8 25 8 21 25 34 41 44 53 55 68 72 75 А Р И С Т О К О Т К И

Slide3:

Котенцата наистина водеха аристократичен живот – те пееха, свиреха на пианото и рисуваха картини. Майка им, Дукеса, ги бе възпитала много добре. Берлиоз не обича да рисува, Тулуз не харесва музиката, а Мари предпочита друг да свири. Кой какво обича да прави? Б М Т пее свири рисува Б М Т пее х свири х х рисува х Б М Т пее √ х свири √ х х рисува х √

Slide4:

Когато дългогодишният иконом Едгар подслуша намеренията на Мадам да завещае цялото си имущество на любимите си котки, той не можа да понесе това. Реши задачата, за да разбереш от колко години Едгар работи при Мадам. Частното на числата 48 и 6 събери с произведението на числата 4 и 7. Полученото число раздели на 6 и събери с частното на 42 и 7. 48:6 + 4.7 = 8 + 28 = 36 36:6 + 42:7 = 6 + 6 = 12

Slide5:

Едгар скрои ужасен план. Същата вечер, когато приготвяше вечерята на котките, той изсипа в млякото им от едно шишенце няколко приспивателни капки. За приспиване на 7 котки са необходими 49 капки лекарство. Ще му стигнат ли 30 капки за четирите котки? 49:7 = 7 капки за 1 коте 7.4 = 28 капки 28 < 30 да

Slide6:

Щом Дукеса и нейните малки потънаха в дълбок сън, Едгар сложи кошницата им на своя мотор и ги откара далеч от града. Когато Мадам откри, че котенцата ги няма, бе безутешна, а Едгар се правеше, че няма представа какво е станало. Икономът тръгна в 21:00 часа и се върна в 2:00 часа. Колко часа го е нямало? 5 часа

Slide7:

На сутринта котетата се събудиха от щастливия глас на уличния котак Томас О ’ Мали. Той мигом се влюби до уши в Дукеса и като истински джентълмен предложи да им помогне да се върнат в града. О ’ Мали подари на Дукеса букет от 3 жълти цветя с по 8 листенца, 5 бели – с по 7 листенца и 4 сини – с по 5 листенца. Колко са листенцата в букета? 3.8 + 5.7 + 4.5 = 24 + 35 + 20 = 79 листенца

Slide8:

O’ Мали реши, че е по-добре да придружи семейството. Успя да ги качи на едно камионче за разнасяне на мляко. Но шофьорът скоро забеляза неканените пътници и те трябваше да скочат. Ако от сбора на числата 45 и 18 извадиш тяхната разлика, ще разбереш колко литра мляко е имало в камиона. Млякото било разпределено поравно в 6 варела. По колко литра е имало във всеки от тях? (45 + 18) – (45 – 18) = 63 – 27 = 36 литра 36 : 6 = 6 литра във варел

Slide9:

Наблизо имаше железопътни релси и котките решиха да тръгнат по тях. Точно когато минаваха по един мост, един огромен влак приближи с пълна скорост. Малката Мари се подхлъзна и падна в реката, но О ’ Мали храбро я спаси и те продължиха пътя си. Обиколката на квадрат е 28 м и е 7 пъти по-голяма от ширината на правоъгълник със същата обиколка. Намерете дължината му и ще узнаете колко метра е бил висок мостът. 28 : 7 = 4 м ширина (28 – 2.4):2 = (28 – 8):2 = 20:2 = 10 м

Slide10:

Пристигнаха в града на свечеряване и понеже бяха много уморени, О ’ Мали предложи да пренощуват в неговия апартамент. Там завариха да се веселят приятелите му . Гостите са 15. От тях 8 могат да свирят, 10 могат да пеят, 3 не могат нито да свирят, нито да пеят. Колко от гостите могат едновременно и да свирят, и да пеят? 15 – 3 = 12 пеят или свирят 12 – 8 = 4 не свирят 12 – 10 = 2 не пеят 12 – 4 – 2 = 6 и свирят, и пеят

Slide11:

На сутринта котенцата най-накрая си бяха у дома. Но преди да ги види Мадам, Едгар ги залови и ги заключи в един сандък. Безсърдечният иконом искаше да ги изпрати чак в Африка. Сандъкът има формата на квадрат. Страната му е 10 пъти по-малка от обиколката на правоъгълник с ширина 2 м и 4 пъти по-голяма дължина. Колко е обиколката на сандъка?

Slide12:

О ’ Мали чу виковете за помощ и заедно с приятелите си освободи Дукеса и котенцата, а в сандъка вместо тях напъхаха злия Едгар. После задружно избутаха сандъка пред вратата, за да потегли с товарния камион за Африка. Сандъкът пътувал по суша 2 седмици и 4 дена, а по море – 4 седмици и 3 дена. С колко дни повече е пътувал по море? Колко дни е продължило цялото пътуване? 2.7 + 4 = 14 + 4 = 18 дни по суша 4.7 + 3 = 28 + 3 = 31 дни по море 31 – 18 = 13 дни повече 18 + 31 = 49 дни общо

Slide13:

Когато Мадам и нейните обични котки най-после отново се събраха, възрастната дама беше много щастлива и безкрайно благодарна на О ’ Мали. Знаейки, че Дукеса и О ’ Мали се обичат, тя веднага го покани да живее с тях. Мадам купила за котките 5 медальона по 7 лв., 3 папионки по 6 лв. и 4 панделки по 5 лв. Имала 6 банкноти по 5 лв., 4 банкноти по 10 лв. и 3 банкноти по 2 лв. Колко пари ù останали? 5.7 + 3.6 + 4.5 = 35 + 18 + 20 = 73 лв. 6.5 + 4.10 + 3.2 = 30 + 40 + 6 = 76 лв. 76 – 73 = 3 лв. останали

Slide14:

Задачите са от “Математическите приключения на Мечо и Медунка” – помагало по математика за втори клас, Румяна Атанасова Ползвани изображения от интернет Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник Презентацията изготви: Линк за сваляне

authorStream Live Help