Акордеон

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

АКОРДЕОН

Slide2:

Днес ще се запознаем с един нов музикален инструмент. Кой е той ще разберете, ако решите вярно кръстословицата. В А Л С Д И Н А М И К А Т Е М П О П Р А В О Х О Р О Г А Й Д А Р Ъ Ч Е Н И Ц А Д У Х О В П И А Н О Мая Панчева 1. Танц, който се брои равномерно на три, и се танцува по двойки. 2. Силата, с която се изпълнява музиката. 3. Бързината, с която се изпълнява музиката. 4. Народен танц, който се брои равномерно на две. 5. Народен музикален инструмент с мех. 6. Народен танц, който се танцува по двойки. 7. Какъв инструмент е флейтата? 8. Музикален инструмент с клавиши.

Slide3:

Той, подсказвам ви, обича по него десет пръстчета да тичат. Напред-назад разтягат го ръце мехът му да напълнят те добре. С клавиши черно-бели дава тон и свири нашият акордеон ! А сега чуйте неговия глас. Какъв танц е това? Мая Панчева

Slide4:

Акордеон ът е преносим клавиш но- мехов музикален инструмент . Устройството му е много сложно . Най-грубо можем да разделим инструмента на три части . Акордеонът има клавиши като на пианото за дясната ръка. Броя т на клавишите е различен в зависимост от големината на акордеона – до 41 . Копчетата за лявата ръка са отделни тонове и акорди . Броят им е различен в зависимост от големината на акордеона – 40, 60, 80 до 120. З вученето и на двата набора от клавиши (копчета – баси в лявата и клавиши в дясната част), може да бъде променяно посредством превключващи копчета (регистри) , разположени в двата края на инструмента. Думата акордеон в свободен превод означава “хармония от звуци”. Мая Панчева

Slide5:

Тъй като акордеон ът работи на принципа на устната хармоника , за да произвежда звук му е нужна струя въздух. Тази струя се получава с помощта на меха. Когато разпъваме или свиваме меха , ние създаваме налягане вътре в него . От лявата страна акордеона има каишка, под която се пъха лявата ръка на изпълнителя , за да може да с гъва и разпъва меха на инструмента. Акордеон ът има и бутон (клапа) за изпускане въздуха от меха, когато не искаме да произведем звук. Мая Панчева

Slide6:

Музикантите, които свирят на акордеон, се наричат акордеонисти . В България композитори и изпълнители като Петър Ралчев, Иван Милев, Атанас Стоев, Коста Колев , Ибро Лолов пишат композиции за съвременна българска фолклорна музика за акордеон. Мая Панчева

Slide7:

Какво запомних? По какво си прилича акордеонът с другите два музикални инструмента? Акордеонът, подобно на гайдата, има мех за въздух. Следователно той е духов музикален инструмент. Същевременно звукоизвличането става чрез клавиши, както при пианото. Мая Панчева

Slide8:

Звукът на акордеона традиционно се свързва с народната музика . Подобно на кларинета, и той се използва за изпълнение на разнообразна музика – класическа, популярна, фолклорна. Почти неизменно е присъствието му в сватбарския оркестър. Из “ Дудино хоро ” – изпълнява оркестърът на Борис Карлов Мая Панчева

Slide9:

Акордеонът се отличава със специфично звучене, поради което не се използва в класическите и симфонични оркестри , а като солов. Съществуват много пиеси, написани за пиано, преработени във вариант за акордеон. Из “ Ивон ” – френска танцова музика Мая Панчева

Slide10:

Използвани материали: http://www.musicabv.com Музика 2. клас, изд. Просвета, Г.Калоферова, В.Сотирова, Р.Драганова Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник Презентацията изготви: Интернет изображения

authorStream Live Help