Умножение и деление до 5

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

умножение и деление до 5 Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник

Slide2:

Един ден красивата лисица на име Девойката Мериан седеше в двора на замъка на Нотингам и мечтаеше за своя любим. Той бе смел лисугер и двамата бяха влюбени.

Slide3:

Реши задачите, подреди отговорите във възходящ ред и ще разбереш как се казва възлюбения на Девойката Мериан. Н 6.5 + 3.9 = У 10.5 + 26 = Д 44 + 8.5 = И 27:3 + 5.9 = Р (100–70): 5 = О 45:5 + 7.4 = Х 37 + 5.5 = Б 74 – 7.5 = 57 76 84 37 62 39 54 6 6 37 39 54 57 62 76 84 6 37 39 54 57 62 76 84 Р О Б И Н Х У Д

Slide4:

Крал Ричард, храбър лъв и чичо на Девойката Мериан, бе заминал да води битка и оттогава тя не бе виждала Робин Худ. В отсъствието на краля брат му – принц Джон – бе завзел властта.

Slide5:

Разликата на 43 и 38 увеличи 3 пъти. Прибави произведението на 7 и 5. От полученото число извади числото, което е 5 пъти по-голямо от 8. Накрая прибави сбора на 27 и 25. (43 – 38).3 + 7.5 = 50 (50 – 5.8) + (27 + 25) = 62 Принцът бе изключително алчен. Крадеше дори от най-бедните в кралството. Реши задачата, за да узнаеш колко златни монети има в торбата.

Slide6:

Робин Худ взел 45 златни монети и 40 сребърни, които разделил на 5 бедни семейства поравно. По колко монети общо е получило всяко семейство? Робин Худ не търпеше това. Заедно с приятеля си – мечокът Малкия Джон – той крадеше от богатите и раздаваше парите на бедните. Затова принц Джон го бе обявил за разбойник. 45:5 = 9 40:5 = 8 9 + 8 = 17 монети

Slide7:

Робин Худ се криеше в гората и мечтаеше за любимата си. Реши задачата, за да разбереш от колко месеца не я е виждал. Намисли число от 1 до 5. Към него прибави следващото по ред число. Добави 9, раздели на 2. Извади намисленото число. Колко получи? Сравни с отговорите на съучениците си.

Slide8:

За състезанието Робин Худ си издялка 40 стрели за 3 дни. През първия ден направи 5 пъти по-малко стрели от общия брой. През втория – 2 пъти повече, отколкото през първия ден. Колко стрели е направил третия ден? Един ден принц Джон реши да организира състезание по стрелба с лък. Наградата бе целувка от Девойката Мериан. Робин Худ реши да отиде, маскиран като щъркел. 40:5 = 8 8.2 = 16 40 – (8 +16) = = 16 стрели

Slide9:

Състезанието протече в 3 кръга. Всеки път мишената беше местена по-надалеч. Разбира се, Робин Худ спечели турнира. Колко далече е била последната мишена, ако първата е била на разстояние 3 м, втората – 3 пъти по-далече, а третата – на 5 пъти по-голямо разстояние от втората? (3.3).5 = 45 м

Slide10:

Стражите били 25. От тях 5 носели копия, 5 пъти по-малко от останалите стражи – брадви и трима били стрелци. Колко стражи носели мечове? (25 – 5):5 = 4 с брадви 25 – (5 + 4 + 3) = = 25–12 = 13 с мечове Когато обаче Робин Худ отиде да получи целувката от Девойката Мериан, принцът се досети кой е. Развали маскировката му и нареди да го хванат. Но Робин Худ победи всички стражи и заедно с любимата си избяга в гората.

Slide11:

Тъмницата има форма на правоъгълник с ширина 2 м и 5 пъти по-голяма дължина. Колко е обиколката му? Принц Джон бе разярен. Реши да събере още данъци. Който не можеше да плати, отиваше в затвора. Но Робин Худ се промъкна тайно в тъмницата, освободи всички, открадна златото на принца и го раздаде на бедните.

Slide12:

Скоро крал Ричард се завърна и отново пое властта. Той отмени преследването на Робин Худ и смелият разбойник се ожени за Девойката Мериан. Празненството беше прекрасно! За партито поръчали 50 хамбургера, 5 пъти по-малко торти и с 65 повече от тортите кока-коли. Колко кока-коли са поръчали? 50:5 + 65 = 75 кока-коли

Slide13:

Задачите са от “Математическите приключения на Мечо и Медунка” – помагало по математика за втори клас, Румяна Атанасова Линк за сваляне Ползвани изображения от интернет Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник

authorStream Live Help