Умножение и деление до 3

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

по помагалото "Математическите приключения на Мечо и Медунка" - втори клас

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

умножение и деление с 3 Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник

Slide2:

Един ден в джунглата пантерата Багира намира малко бебе. Тя го оставя пред бърлогата на семейство вълци, за да го отгледат. Така момченцето Маугли пораства сред многобройните си приятели животни.

Slide3:

Маугли много обича да играе с Багира, въпреки че тя е доста тежка. Реши верижката и ще разбереш колко кг тежи пантерата. 50 -3 6 : 2 +17 : 3 . 2 . 3 -17 . 3 - 7 14 7 24 8 16 9 27 10 30

Slide4:

Една от любимите игри на Маугли е при подвижните пясъци. Но за да не потъне в тях, той трябва да стъпва само по камъните, чиито отговори са четни числа. 66 – 3.6 86 – 3.2 98 – 3.9 38 + 3.2 100 – 3.7 26 + 2.9 45 + 5.3 4.3 + 75 48 87 80 71 44 44 79 60

Slide5:

Към разликата на числата 76 и 38 прибави произведението на 5 и 3, после извади частното на числата 27 и 3. Един ден лошата змия Каа успява да хване Маугли. За да се освободи, той трябва да реши задачата и да познае от колко дни змията не е яла нищо. (76 – 38) + (5 . 3) – (27 : 3) = 38 + 15 – 9 = 44 дни

Slide6:

Маугли намира нов приятел, когато среща едно малко слонче, чийто баща е предводител на стадото. За изненада на момчето се оказва, че слончето е по-малко от него. Бащата на слончето е на 30 години. Брат му е три пъти по-малък от баща му, а самото то е с 8 години по-малко от брат си. На колко години е слончето? (30 : 3) – 8 = 10 – 8 = 2 години

Slide7:

Най-добрият приятел на Маугли е безгрижният мечок Балу. Двамата много се забавляват. Направили са си танцова площадка с формата на правоъгълник. Каква е ширината на правоъгълника, ако обиколката му е равна на обиколката на равностранен триъгълник със страна 6 м, а дължината му е 5 м? 18 – (5.2) = 18 – 10 = 8 8 : 2 = 4 м Об. = Об. = 6.3 = 18 м 6 5

Slide8:

Един ден кралят на маймуните отвлича Маугли. Той се надява момчето да го научи как се пали огън. Крал Луи се отнася добре към пленника си и не го оставя гладен. Крал Луи има 4 купи с плодове. Във всяка купа има по 2 връзки банани, а на всяка връзка по 3 банана. Колко са бананите? (4.2).3 = 8.3 = 24 банана

Slide9:

Един ден кралят на маймуните отвлича Маугли. Той се надява момчето да го научи как се пали огън. Крал Луи се отнася добре към пленника си и не го оставя гладен. Той дал на 3 маймуни по 2 банана и на 5 маймуни по 1 банан. Останалите дал на Маугли. Колко банана е получил Маугли? 24 – (3.2) – (5.1) = 24 – 6 – 5 = 13 банана

Slide10:

Балу и Багира помагат на Маугли да избяга от крал Луи. Тримата спират да си починат на една полянка. Подреди имената им според реда на пристигане, като знаеш че: Багира не е пристигнала последна. Маугли не е бил пръв и не е дошъл последен. Балу не е бил първи. 1 2 3 Багира Балу Маугли 1 2 3 Багира √ х х Балу х х √ Маугли х √ х

Slide11:

Маугли има голям враг – тигърът Шир Хан. Шир Хан се боеше, че когато момчето порасне, ще стане ловец. Реши задачата и ще разбереш колко метра е дълъг тигърът. Към произведението на най-малкото едноцифрено число и 2 прибави разликата на най-малкото трицифрено число и най-голямото двуцифрено число. (1.2) + (100 – 99) = 2 + 1 = 3 м

Slide12:

Едно коте е 3 пъти по-леко от едно куче. Кое тежи повече: 15 котета или 4 кучета? Маугли се сприятелява и с 4 лешояда. Те обещават да му кажат от какво се бои тигърът, ако реши задачата им. 1 куче = 3 котета 4 кучета = 4.3 = 12 котета 15 котета > 4 кучета

Slide13:

Лешоядите споделят тайната, че Шир Хан се страхува само от огън. Маугли подпалва опашката му и тигърът избягва надалеч. А тримата приятели се отправят към човешкото село, където най-накрая момчето е в безопасност и сред свои.

Slide14:

Задачите са от “Математическите приключения на Мечо и Медунка” – помагало по математика за втори клас, Румяна Атанасова, изд. Кронос Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник Презентацията изготви: Линк за сваляне

authorStream Live Help