Природа

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Околен свят

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ПРИРОДА Околен свят 2 клас

PowerPoint Presentation:

’ пате прилеп дърво облак звезда ” ” ” Реши картинния ребус, за да откриеш скритата дума. ” ’ ” ’ ” ” ” ПРИРОДА Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Природата е светът, който ни заобикаля, и не е направен от човека. Тя е навсякъде около нас. Природата е извор на живот. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Природата е много разнообразна. Слънцето, звездите, небето, морето, водата, въздухът, планините изграждат неживата природа . В нея живеят живите организми – растенията, животните и човекът. Те представляват живата природа . нежива природа жива природа Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

нежива природа сняг звезди облаци пясък вода слънце море скали дъжд небе почва луна планина река Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

жива природа Представителите на живата природа са растенията, животните, гъбите и хората . Те дишат, растат, хранят се, размножават се, умират. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Кое принадлежи към живата природа и кое – към неживата природа? Разпредели правилно думите. жива природа нежива природа лисица езеро дърво облак дъжд планина дете кокиче орел вятър почва Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Неживата и живата природа са в непрекъсната връзка. Слънцето ни изпраща светлина и топлина. Водата напоява земята и утолява жаждата. Въздухът съдържа кислород, без който не можем да дишаме. Растенията пречистват въздуха и осигуряват храна за животните и човека. Почвата осигурява храна на растенията. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Хайде да проверим какво става, ако: си запушим нослетата? вземем лист хартия и го размахаме във въздуха? духнем с тръбичка в чаша вода? оставим едно цвете в шкафа за няколко дни? А какво би станало, ако: не поливаме цветето няколко дни? Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Без слънцето, въздуха и водата животът е невъзможен. От слънцето ние получаваме светлина и топлина. Там, където то грее по-слабо, разнообразието от растения и животни е по-малко. Но слънцето може да бъде и опасно! Директното гледане към него уврежда зрението! Излагането на силно слънце без предпазни средства предизвиква изгаряне на кожата. През знойното лято от силното слънце пламват пожари. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Без слънцето, въздуха и водата животът е невъзможен. Водата служи за утоляване на жаждата. Колкото по-горещо е времето, толкова човек ожаднява повече. Водата също може да бъде опасна! Обилните порои предизвикват наводнения. Плуването в забранени и необезопасени места може да доведе до давене. Водата е необходима и за поддържане на добра хигиена – с нея си мием ръцете, зъбите, къпем се, мием плодовете и зеленчуците. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Още нещо за живата и неживата природа Човек може да живее без храна няколко месеца. Без вода човек може да живее няколко дни. Без въздух може да живее само няколко минути. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Открий грешките. Природата е всичко, което е създадено от човека. Слънцето ни дава топлина и тъмнина. Въздухът съдържа кислород, който издишваме. Водата утолява апетита ни. На земята растат различни животни. не е светлина дишаме жаждата растения Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Всичко необходимо, за да живее, човек получава от природата. Но много често хората я замърсяват с дейността си. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Кое е вярно? За да опазят природата, хората извършват следните дейности: изхвърлят газове и отпадъци от заводите изхвърлят отпадъци от домакинството засаждат и се грижат за растения изхвърлят масла и газове от превозните средства грижат се за застрашени от изчезване растения и животни V V Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Природата е част от нас и ние сме част от нея. Без природа животът ни е немислим. Затова винаги трябва да я пазим! Мая Панчева 22 април – международен ден на Земята

PowerPoint Presentation:

Презентацията изготви: Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник Използвани материали: Интернет изображения Околен свят 2. клас, изд. Просвета, Е.Василева, С.Цветанска Вълшебното ключе – упражнения по Околен свят, К.Георгиева, П.Рангелова Линк за сваляне

authorStream Live Help