Флейта

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Музика, втори клас

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ФЛЕЙТА

PowerPoint Presentation:

Да си припомним кои музикални инструменти познаваме... Тя е малка, нежна, лека, знаем я от пет-шест века. Да остане помежду ни – има лък и четири струни. Тя на този лък е булка и нарича се ... Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Да си припомним кои музикални инструменти познаваме... Музиканти идват от Европа нея да послушат тук, в Родопа . Писне ли гласът й по мегдани , скоро всички на хоро са сбрани . Старец шепне: “Ех, дано да найда и във Рая таз свирня на …!” Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Да си припомним кои музикални инструменти познаваме... Народен инструмент. Овчаря със него стадото си кара на паша и Балканът цял притихва, чуе ли …! Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Да си припомним кои музикални инструменти познаваме... Той е инструмент от класа – нежен е и гръмогласен. Музиката е стихия в лъскавата му фуния. Иска винаги да е отпред, името му е ... Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Да си припомним кои музикални инструменти познаваме... Чудовище лъскаво, черно, голямо, белеят му зъбите само. Но то не ръмжи и не хапе децата, а свири им нежни сонати. Не е трудно да се познае, че всеки кроткото ... знае. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Да си припомним кои музикални инструменти познаваме... Не съм цигулка, нито пък пиано и музиката ми е просто шум . Ала момченца палави отрано на мене “свирят” : “Дум-дум-дум ”! Бият ме до изнемога, а аз надигам рев до Бога. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Да си припомним кои музикални инструменти познаваме... Роднина на цигулки и виоли , от тях по-едър съм пораснал аз . Но питам се понякога – защо ли най тачат в джаза моя басов глас ? Познахте ли ме, че съм … Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

А сега чуйте гласа на един нов инструмент. Как звучи той – меко и нежно или остро и силно? Тема из “Пер Гинт” – Едвард Григ Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Аз съм мъничка лъскава свирка железна , ала в мен сякаш славей вълшебник е влезнал . И наоколо музика нежна се лей, та са ме кръстили с името ангелско флейта ! Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Флейтата е един от най-древните музикални инструменти. Древната форма е била свирката, но постепенно към тръбичката се прорезвали отвори за пръстите, за да се усъвършенства, и на нея да се изпълняват музикални произведения. Най-старата открита флейта е направена от кост от крилото на лешояд. Инструментът представлява доста дълга тръбичка с два V-образни прореза в края. Както предполагат изследователите, това са специални отвори, в които свирещият духал и възпроизвеждал съответните музикални тонове. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Съвременната флейта е дървена или металическа тръба, разделена на три части, които се съединяват със стави. Върху отворите си има клапи. Флейтата се държи встрани и възпроизвеждането на тона става чрез отправяне на въздушната струя от устните върху ръба на страничната устна дупка. Щом въздухът във флейтата завибрира, част от енергията излиза като звук от края, както и от всеки отвор на флейтата. Музикантите, които свирят на флейта, се наричат флейтисти . Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Разгледайте снимките. Кой от инструментите познавате? Как според вас се произвежда звукът? Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Флейтата е духов музикален инструмент . Духови са музикалните инструменти, които произвеждат звук с помощта на въздух. Към духовите музикални инструменти се отнасят още тромпет, кавал, гайда, саксофон, пан флейта, кларинет, устна хармоника, обой, фагот, туба. Духовите музикални инструменти се делят на две големи групи: дървени и медни. Флейтата, гайдата, кавалът са дървени духови музикални инструменти, докато тромпетът е меден духов музикален инструмент. Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Чуйте музикалните примери. От кои музикални инструменти се изпълняват? Кои от тях са духови музикални инструменти? 1 2 3 4 5 6 7 Музикална загадка Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Когато свирят едновременно няколко инструменталисти под ръководството на диригент, те образуват оркестър. Има различни видове оркестри. Народните инструменти кавал, гайда, тъпан са част от народния оркестър . Духовите музикални инструменти тромпет и флейта са част от духовия оркестър . Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Из “Радецки” в изпълнение на духов оркестър Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Разгледайте картинката. Колко от децата свирят на духови инструменти? Как се казват инструментите? Мая Панчева

PowerPoint Presentation:

Използвани материали: Музикални гатанки от Дядо Пънч Музика 2. клас, изд. Просвета, Г.Калоферова, В.Сотирова, Р.Драганова Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Перник Презентацията изготви: Интернет изображения

authorStream Live Help