Museum Corpus

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

de Valer Pop 21.09.2011 MUSEUM CORPUS Sursa: www.eurogates.nl

Slide 2:

Premier ă mondial ă î n Olanda: o experien ţă spectaculoas ă legat ă de corpul uman! MS Rgina Beatrix a inaugurat MUSEUM CORPUS la data de 14.03.2008 .

Slide 3:

În timpul construcţiei

Slide 4:

CORPUS a fost realizat î ntr-o construc ţ ie transparent ă de 35 de metri î n ă l ţ ime, av â nd proiectate pe ea contururile unui corp uman .

Slide 5:

Aceast ă cl ă dire deosebit ă este situat ă de-a lungul autostr ă zii A44, î ntre Amsterdam ş i Haga.

Slide 6:

CORPUS este o c ă l ă torie prin corpul uman î n timpul c ă reia, vizita t orul poate vedea, sim ţ i ş i auzi cum func ţ ioneaz ă corpul uman ş i ce rol au m â ncarea s ă n ă toas ă , via ţ a s ă n ă toas ă ş i multe exerci ţ ii fizice.

Slide 16:

CORPUS ofer ă o varietate de informa ţ ii ş i asigur ă , prin aceast ă c ă l ă torie, educa ţ ie ş i spectacol .

Slide 17:

De asemenea există o multitudine de expozi ţ ii permanente ş i temporare .

Slide 18:

P entru copii sunt oferite mai multe activităţi educative : Jocuri în Corpus , teste.

Slide 19:

CORPUS folose ş te tehnologie de ultim ă or ă î n domeniul efectelor imagini i 3D şi sunetului pentru a putea să prezinte şi să explice toate cunoştinţele legate de aspectele medicale ale corpului uman.

Slide 21:

CORPUS "călătorie prin corpul uman“ prezintă vizitatorilor: Atracţi ile corpului uman (aproximativ 55 minute) ; T ur audio în 8 limbi ; Centrul m edical de informare (aproximativ 1 oră) Intrarea este 16,50 Euro (grupurile beneficiază de reduceri)

authorStream Live Help