Istorija broja π

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Istorija Broja π:

Istorija Broja  

O Broju π:

O Broju  

Kako se dobija π?:

Kako se dobija ?   Formula Tvorac (ili naziv formule) Godina ­ Fransoa Vijet 1593. - + - + Vilhem Lajbnic 1674. Valisov Proizvod / Formula Tvorac (ili naziv formule) Godina Fransoa Vijet 1593. Vilhem Lajbnic 1674. Valisov Proizvod /

Osnovni istorijski podaci broja π:

Osnovni istorijski podaci broja  

Zaokruživanje broja π:

Zaokruživanje broja   Veri žni razlomak broja 1 + Verižni razlomak broja se sastoji od neparnih brojeva koji se sabiraju sa razlomkom sledećeg neparnog broja i sledećeg kvadrata. On je beskonačan. Takodje se mo že prikazati na ovaj način.  

authorStream Live Help