Denklemler_Slayt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

www.sunuindir.com ..Denklemler..

Denklem Nedir? : 

www.sunuindir.com Denklem Nedir? Bilinmeyenin bazı değerleri için doğru olan eşitliklere, denklem denir.

‘Denklemin Çözümü’ ne demek? : 

www.sunuindir.com ‘Denklemin Çözümü’ ne demek? Denklemi sağlayan değerlere, o denklemin çözümü denir.

**Not** : 

www.sunuindir.com **Not** * ‘a’ ‘0’ eşit olmamak üzere ax+b=0 şeklindeki ifadelere 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemler denir.

Denklem çözülürken; : 

www.sunuindir.com Denklem çözülürken; Eşitliğin her iki tarafına sayı eklenebilir veya çıkarıla bilir. Eşitliğin her iki tarafı 0’dan farklı bir sayı ile çarpıla bilir. Eşitliğin her iki tarafı 0’dan farklı bir sayı ile bölüne bilir. Eşitliğin herhangi bir terimi eşitliğin diğer tarafına işaret değiştirerek geçirile bilir.

Örnek : 

www.sunuindir.com Örnek x+3=-x+7 işleminin çözümünü inceleyiniz. 2x = 4 x = 2

1. Soru : 

www.sunuindir.com 1. Soru Bir baba ile kızının yaşları toplamı 40'tır. Babanın yaşı kızının yaşının 7 katından 8 eksik olduğuna göre her biri kaç yaşındadır?

1. Çözüm : 

www.sunuindir.com 1. Çözüm Kızın yaşı x olsun. Buna göre, babanın yaşı 7x – 8 olur. İkisinin yaşları toplamı 40 olduğu için; x + 7x – 8 = 40 8x = 40 + 8 8x = 48 x = 6 (Kızın yaşı) 7x – 8 =7 . 6 – 8  =34 (Babanın yaşı)

2. Soru : 

www.sunuindir.com 2. Soru 2x + 5 = 6x – 7 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

2. Çözüm : 

www.sunuindir.com 2. Çözüm 2x + 5=6x – 7 2x – 6x=–7 – 5 –4x=–12 x=3 Ç.K.={3}

3. Soru : 

www.sunuindir.com 3. Soru Ardışık dört tek sayının toplamı 88'dir. Bu sayılardan en küçüğü kaçtır?

3. Çözüm : 

www.sunuindir.com 3. Çözüm 1. sayı : n 2. sayı : n + 2 3. sayı : n + 4 4. sayı : n + 6 n + n + 2 + n + 4 + n + 6=88 4n=88 – 12 4n=76 n=19 (en küçük sayı)

4. Soru : 

www.sunuindir.com 4. Soru Aslı aldığı bilgisayarın borcunu 4 taksit yerine 12 taksit ödemek isteyince taksit başına 100 TL eksik ödeyeceğini görüyor. Buna göre Aslı’nın borcu kaç TL’dir?

4. Çözüm : 

www.sunuindir.com 4. Çözüm 4 12 Ayda= x x-100 4x = 12x-1200 1200 = 8 x 150 = x 150.4 = 600 => TL borcu vardır…

Modelleme : 

www.sunuindir.com Modelleme 3x-4 = 8 işlemini modelleyelim …

Çözüm 1. Adım : 

www.sunuindir.com Çözüm 1. Adım

Çözüm 2. Adım : 

www.sunuindir.com Çözüm 2. Adım

Çözüm 3. Adım : 

www.sunuindir.com Çözüm 3. Adım

Çözüm 4. Adım : 

www.sunuindir.com Çözüm 4. Adım X =4

Slide 20: 

www.sunuindir.com Fehime Kübra ÖNER 7/F 116

authorStream Live Help