2-DENKLEMLER

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

www.sunuindir.com 2.DERECE DENKLEM TANIMI a , b , c sabit birer gerçel (reel) sayı ve a = 0 olmak üzere; a x2 + b x + c = 0 biçimindeki eşitliklere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.

Slide 2: 

www.sunuindir.com İkinci derece denklemin köklerinin varlığı araştırılırken; Δ = b2 - 4ac ifadesine bakılır. Bu değere ikinci derece denklemin DİSKRİMİNANTI (Delta) denir.

Slide 3: 

www.sunuindir.com Şimdi diskriminantın durumlarını inceleyelim. 1.  > 0 ise birbirinden farklı iki kök vardır. Bu kökler;

Slide 4: 

www.sunuindir.com 2.  = 0 ise birbirine eşit iki kök vardır. Bu kökler; 3.  < 0 ise denklemin reel sayılarda çözümü yoktur.

Slide 5: 

www.sunuindir.com ÖRNEK: 3x2-10x+3=0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. ÇÖZÜM : a=3 , b= -10 , c=3 ve Δ=b2-4ac eşitliğinden; Δ=(-10)2-4.3.3=100-36=64 bulunur. Δ>0 olduğundan iki kök vardır. Bu kökler;

Slide 6: 

www.sunuindir.com 2.DERECE DENKLEME DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN DENKLEMLER Bu tür denklemlerde değişken değiştirerek denklem düzenlenir. Konuyu örneklerle izah edelim.

Slide 7: 

www.sunuindir.com

Slide 8: 

www.sunuindir.com

Slide 9: 

www.sunuindir.com 2.DERECE DENKLEMİN KÖKLERİ VE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ax2 + bx + c = 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri, x1 ve x2 olmak üzere; a c x . x a b x x 2 1 2 1 = - = +

Slide 10: 

www.sunuindir.com

Slide 11: 

www.sunuindir.com 3.DERECE DENKLEMİN KÖKLERİ VE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ax3 + bx2 +cx +d = 0 üçüncü dereceden denkleminin kökleri, x1, x2 ve x3 olmak üzere; bulunur.

Slide 12: 

www.sunuindir.com KÖKLERİ VERİLEN BİR DENKLEMİN KURULUŞU ikinci dereceden bir denkleminin kökleri, x1 ve x2 olmak üzere, denklem; x2 - (x1+x2)+x1.x2=0 biçimindedir.

Slide 13: 

www.sunuindir.com ÖRNEK: Kökleri -2 ve 3 olan ikinci derece denklemi bulunuz. ÇÖZÜM : x1+x2= (-2)+3=1 x1+x2= (-2).3=-6 bulunur. x2 - (x1+x2)+x1.x2=0 x2 - (1)x+(-6)=0 x2 - x - 6 = 0 bulunur.

authorStream Live Help