C�LT �NS�ZYONLARI VE S�T�R MATERYELLER�

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CİLT İNSİZYONLARI VE SÜTÜR MATERYALLERİ : 

CİLT İNSİZYONLARI VE SÜTÜR MATERYALLERİ Op.Dr.Serkan Özkul

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ : 

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ M.REKTUS M. PİRAMİDALİS M.OBLİGUS EKSTERNUS M.OBLİGUS İNTERNUS M.TRANSVERSUS ABDOMİNUS

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ : 

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ * M.REKTUS Üstte ksifoid kartilajı ve 5,6,7. kotların ön yüzüne, altta simfis pubise yapışır. * M.PİRAMİDALİS Üstte linea alba, altta os pubise yapışır.Üçgen şeklinde olup, rektus kılıfının en alt kısmında rektus adelesi önünde uzanır. * M.OBLİGUS EKSTERNUS 6. Kotun dışyanından başlar, aşağıda ileum kenarında sonlanır.Arkada petit üçgeninin kenarını yapar.

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ : 

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ * M.OBLİGUS İNTERNUS Lumbodorsal fasia, ileum tepesinin ön yarısı ve ligamentum inguinalenin lateral yarısından doğar. Rektus kenarı boyunca fasiasının iki yaprağa ayrıldığı hatta linea semilunaris veya spigel hattı denir. Bu hat yukarda 9. Kosta kartilajından altta tuberkulum pubikuma kadar uzanır. Bu hat boyunca interkostal ve lumbal damarlar ve sinirler rektus kılıfına girerler. Bu damar ve sinirlerin giriş yerlerinden oluşan fıtıklara Şipigel hernisi denir.

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ : 

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ * M.TRANSVERSUS ABDOMİNUS Ligamentum inguinalenin 1/3 dışyanından, ileum tepesinin 2/3 önyüzünden ve lumbal fasiadan doğar. Lumbal fasia, ileum tepesi ve 12.kot arasında uzanır.

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ : 

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ * REKTUS ÖN KILIFI M.Obligus fasiası ile M.Obligus internus fasiası ön yaprağının birleşmesinden oluşur. 5. ve 7. Kosta kartilajı ile pubis tepesi arasında uzanır. * REKTUS ARKA KILIFI M.Obligus internus fasiası arka yaprağı ile M.Transversus abdominus fasiasının birleşmesinden oluşur. Altta linea arkuata’ da (Douglos’un semisirküler hattı) sonlanır.

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ : 

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ * LİNEA ALBA Rektus ön ve arka kılıfını yapan yapıların orta hatta birleşmesinden oluşur. Ksifoid ile simfis pubis arasında uzanır.

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ : 

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ LUMBO DORSAL FASİA Eksternal oblig,internal oblig ve transversus abdominus fasialarının birleşmesinden oluşur.

KARIN ÖN DUVARI ARTERLERİ : 

KARIN ÖN DUVARI ARTERLERİ * Superior epigastrik arter,subklavian arterin dalı internal torasik veya mammarian arterin karın ön duvarındaki devamıdır. * İnferior epigastrik arter,Eksternal iliak arterin dalıdır. Epigastrik damarlar,rektus adelesi ile rektus arka kıfı arasında seyreder.

KARIN ÖN DUVARI ARTERLERİ : 

KARIN ÖN DUVARI ARTERLERİ * Derin sirkum fileks iliak arter, Eksternal iliak arterin dalıdır.M.Obligus internus ile M.Transversus abdominus arasında seyreder. * Süperfisyel epigastrik arter,Femoral arterin dalıdır. * Son 6 interkostal arterler, aortadan çıkar. * Lumbal arterler, aortadan çıkar.

KARIN ÖN DUVARI SİNİRLERİ : 

KARIN ÖN DUVARI SİNİRLERİ * 6. ve 7. interkostal sinirler * İliohipogastrik sinir,12.torasik ve lumbal 1’den dallanır. * İlioinguinal sinir, lumbal 1’den dallanır.

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ : 

KARIN ÖN DUVARI ANATOMİSİ * Ciltteki çizgilere Langer çizgileri denir. Cilt insizyonları bu çizgilere paralel yapılırsa daha iyi skar dokusu oluşur * Skarpa fasiası, ligamentum inguinalenin 1-2 cm altında fasia lata ile birleştikten sonra penis ve spermatik kord üzerinde devam eder ve sonunda dartos tabakasını yapar. * Orta hatda skarpa fasiası penisin fundiform ligamantını yapmak için fasia lata ile birleşir.

KARIN ÖN DUVARI YAPILARI : 

KARIN ÖN DUVARI YAPILARI Cilt Cilt altı Kamper ve Skarpa yüzeyel fasiaları M.Obligus Eksternus M.Obligus İnternus M.Transversus Abdominus Fasia transversalis Preperitoneal yağ tabakası Periton

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI : 

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI * ORTA HAT, Ksifoid ile simfiz pubis arasında vertikal yapılan insizyonlardır. Cilt- Cilt altı- kamper ve skarpa yüzeyel fasiaları Linea alba- preperitoneal yağ tabakası Fasia transversalis ve periton geçilerek karın açılır. ÜST ORTA HAT İNSİZYONU Künt ve penetre karın travmaları Özefagus alt ucu ve diyafragma cerrahisi Mide, duodenum, pankreas cerrahisi

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI : 

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI * ALT ORTA HAT İNSİZYONU Rektum, mesane, jinekolojik cerrahisi * ÜST-ALT ORTA HAT İNSİZYONU Nedeni bilinmiyen akut karın cerrahisi, seviyesi bilinmiyen intestinal obstruksiyon cerrahisi * Orta hat insizyonları, karına süratli giriş sağlaması ve süratli kapatılması avantajına sahiptir.Yara açılma riskinin diğer insizyonlara göre yüksek olması dezavantajıdır.

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI : 

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI * PARAMEDİAN İNSİZYONLAR Orta hat’dan 3-3,5 cm uzaklıkta vertikal yapılır. Cilt- Cilt altı- kamper ve skarpa yüzeyel fasiaları Rektus ön kılıfı- rektus adelesi- rektus arka kılıfı fasia transversalis- preperitoneal yağ tabakası ve periton geçilerek karın açılır. Alt orta hat insizyonunda linea arkuatanın altında rektus arka kılıfı yoktur rektus adelesinden sonra fasia transversalis- preperitoneal yağ tabakası ve periton geçilerek karına girilir.

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI : 

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI * SAĞ ÜST PARAMEDİAN İNSİZYON Safra kesesi, koledok, safra yoları, karaciğer ve porta kaval şant cerrahisi yapılır. * SAĞ ALT PARAMEDİAN İNSİZYON Çekum, çıkan kolon, hepatik fleksura cerrahisi * SOL ÜST PARAMEDİAN İNSİZYON Dalak, Splenorenal şant cerrahisi * SOL ALT PARAMEDİAN İNSİZYON Sigmoid kolon, inen kolon, splenik fleksura cerrahisi

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI : 

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI *SUBKOSTAL İNSİZYON Orta hat ile ön aksiller çizgi arasında kosta kavsinden 5-6 cm uzaklıkta ve paralel yapılan insizyon. * Cilt-cilt altı- kamper ve skarpa yüzeyel fasiaları 1/3 içyan’da Rektus ön kılıfı, rektus adelesi, rektus arka kılıfı 2/3 dışyan’da Obligus Eksternus, Obligus İnternus ve Transversus abdominus adele ve fasiaları Fasia transversalis, preperitoneal yağ tabakası ve periton

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI : 

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI * SAĞ SUBKOSTAL İNSİZYON Safra kesesi, koledok,safra yolları,karaciğer ve portakaval şant * SOL SUBKOSTAL İNSİZYON Dalak, splenorenal şant * Subkostal insizyonlarda tabakaların açılması ve kapatılması uzun zaman alır.Yara açılma riski ise daha azdır.

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI : 

KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI * MC-BURNEY İNSİZYONU Sağ taraf sipina iliaka anterior superior ile göbeği birleştiren hattın 1/3 dış (Mc-Burney noktası) noktasından geçen ve inguinal ligamana parelel yapılan 3-5 cm’lik insizyon.Apendektomi yapılır. * Cilt-cilt altı-kamper ve skarpa yüzeyel fasiaları Obligus eksternus, obligus internus ve transversus abdominus adele ve fasiaları fasia transversalis, preperitoneal yağ tabakası ve periton

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ : 

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ DOĞAL ABSORBABL * Normal Katgüt 10-14 günde absorbe olur. Koyun barsağının submukozasından, sığır barsağının serozasından yapılır. * Kromik Katgüt 50-70 günde absorbe olur. Normal katgütün, kromik asit tuzları ile moleküler bağlantılarının güçlendirilmesi ile elde edilir.

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ : 

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ DOĞAL NON-ABSORBABL * İpek, ipek böceği kozasından elde edilir. * Pamuk, pamuk bitkisinden elde edilir. * Paslanmaz çelik tel, çelik madeninden elde edilir.

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ : 

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ SENTETİK ABSORBABL * Poliglikolik asit (Dexon-) 50-70 günde absorbe olur. * Poliglaktik asit (Vıcryl-) 60-90 günde absorbe olur. * Polidiaksanon ( PDS-) 90-180 günde absorbe olur. * Poliglikonat (Maxon-) 180-210 günde absorbe olur.

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ : 

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ SENTETİK NON-ABSORBABL * Polipropilen ( Prolen-Surgilene) * Polyester (Dacron-Ethibond) * Naylon (Ethilon-Dermalon)

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ : 

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ İplikler Monofilamen veya Örgülü olabilir. * İplikler, iğneli veya iğnesiz olabilir. 2,1,0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/0,10/0 olarak kalından inceye doğru numaralanır. * İğneler Çemberin 1/2 , 1/4, 1/8, 1/16 parçaları şeklindedir. Değişik boyutta ve kalınlıkta,keskin ve yuvarlak gövdeli olabilir.

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ : 

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ Cilt, 3/0 ipek ile dikilir. Cilt altı, 3/0 kromik katgüt ile dikilir. Barsak anastomozlarında 3/ 0 sentetik absorbabl sütür materyeli ve 3/0 ipek (seroza tabakası) kullanılır. Safra yolu anastomozlarında 3/0 sentetik absorbabl sütür materyeli kullanılır. Damar anastomozlarında, non-absorbabl sentetik sütür materyeli kullanılır.

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ : 

CERRAHİ SÜTÜR MATERYELLERİ Damar ve sinirler büyüklüklerine göre ipek ile bağlanır. Karın insizyonları kapatılırken,cilt ve cilt altı dışındaki tüm tabakalar tek tabaka halinde absorbabl sentetik sütür materyeli ile kapatılır.

DİKİŞ SETİ : 

DİKİŞ SETİ Portegü Pikap- penset Klemp- pens Bistüri Doku makası İplik makası

CERRAHİ DİKİŞLER : 

CERRAHİ DİKİŞLER Dikişler genellikle 7.günde alınır. Maliğn, hipoproteinemisi olan ve yaşlı hastalar gibi Yara açılma riski olan olgularda dikişler 10.günden sonra alınır. Yüz ve boyun gibi kozmetik alanlarda dikişler 3. günde alınır.

authorStream Live Help