BP Holdings - Beheersing van de vervaldatum voor belastingen

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BP HOLDINGS MANAGEMENT bp holdings madrid spain tax due dates

PowerPoint Presentation:

BP Holdings: Beheersing van de vervaldatum voor belastingen

PowerPoint Presentation:

Als algemene regel van de duim, moet je altijd proberen om te minimaliseren uw belastingen in het lopende jaar, zelfs als daarmee middelen die u wellicht iets betalen meer belasting in de toekomst. Immers, weet niemand wat de toekomst in petto heeft. De fiscale wetgeving voortdurend veranderen, en er is een goede kans dat wat je ook denkt dat kunt u verschuldigd zijn in de toekomst anders zal zijn tegen de tijd dat je er komen. Bovendien economische omstandigheden of persoonlijke plannen kunnen wijzigen, zodat uw bedrijf misschien uitzien geheel ander zelfs een jaar op de weg. In het slechtste geval, kan je sterft onverwacht, en in sommige gevallen kunt u voorkomen dat fiscale helemaal als je sterven vóór het betalen.

PowerPoint Presentation:

In grote lijnen, kunt u minimaliseren belastingen in het lopende jaar door de ontvangst van het inkomen uit te stellen zodat meer van het volgend jaar zal worden belast, en versnellende inhoudingen in het lopende jaar. Uitstel van inkomen, inhoudingen versnellen. Hieronder staan een paar specifieke BP bedrijven fiscaal Management how-to ideeën. Niet vergeten echter dat veel van deze strategieën veel gemakkelijker zijn te bereiken als u de methode contant geld voor de financiële verslaggeving. •Delay collecties — vertraging ultimo billings tot laat genoeg in het jaar dat betalingen zal niet tot het volgende jaar komen.

PowerPoint Presentation:

•Delay dividenden — als u uw bedrijf als een C corporation werken, regelen voor dividenden na het einde van het jaar moet worden betaald. •Delay capital gains — als u van plan bent om te verkopen van activa die in waarde op prijs hebben gesteld, vertragen de verkoop tot volgend jaar. •Accelerate betalingen — waar mogelijk, vooraf betalen aftrekbare beroepskosten, met inbegrip van huur, rente, belastingen, verzekeringen, enz.

PowerPoint Presentation:

•Accelerate grote aankopen — sluit de aankoop van af te schrijven persoonlijke goederen of onroerende goederen binnen het lopende jaar. •Accelerate de bedrijfslasten — indien mogelijk, versnellen de aankoop van uitrusting, voorraden, of het maken van de reparaties. • Accelerate afschrijving — kiezen om de kosten de kosten van nieuwe apparatuur als u in aanmerking komt om dat te doen, in plaats van voor de afschrijving van de uitrusting.

authorStream Live Help