Семенланы Азретни чыгъармалары.

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Семенланы Исмаилны джашы Азрет:

Семенланы Исмаилны джашы Азрет 1924-2008г

Адам барады ёсгенден ёсюб, Кеси кёлине джетгенчи кеси. Кеси джаратыб тебресе кесин. Ызына айлана башлайды ёсюм. :

Адам барады ёсгенден ёсюб , Кеси кёлине джетгенчи кеси . Кеси джаратыб тебресе кесин . Ызына айлана башлайды ёсюм .

Дерсни темасы::

Дерсни темасы : Семенланы Азретни чыгъармалары .

Дерсни мураты::

Дерсни мураты : сабийлени тил байлыкъларын ёсдюрюу; урунуугъа сюймеклик бегитиу; баш намысны мийикде тутуу.

Джюмель десе- къыш туады:

Джюмель десе - къыш туады

Къозу десе – джаз туугъанын бил аны Джай алында-чырпа къозу:

Къозу десе – джаз туугъанын бил аны Джай алында-чырпа къозу

Мызанг десе –джай тууады:

Мызанг десе – джай тууады

Бир аздан – шатыкъ маркъа :

Бир аздан – шатыкъ маркъа

Къачха джетсе –токълу дейдиле.:

Къачха джетсе – токълу дейдиле .

Къач артында- кърау къакъгъан:

Къач артында - кърау къакъгъан

Ишек дейдиле- джазгъа чыкъса:

Ишек дейдиле - джазгъа чыкъса

Эки джылда –ёнгеч дейдиле:

Эки джылда – ёнгеч дейдиле

Мангырамаз- юч джыл ётсе :

Мангырамаз - юч джыл ётсе

Кесерге уа иркни аллыгъем мен алана ичлеринден.:

Кесерге уа иркни аллыгъем мен алана ичлеринден .

Дерсни темасы::

Дерсни темасы : Семенланы Азретни чыгъармалары .

authorStream Live Help