Physically, the Albanians are the finest race in Europe.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

The New York Times, 21 maj 1911 | The Albanians are the finest race in Europe - Shqiptarët janë rraca më e bukur në Europë.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

New York Times, 21 maj 1911 | “Fizikisht Shqiptarët janë rraca më e bukur në Europë. Gratë Shqiptare janë shumë të bukura, me flokë ngjyrë të errët, dhe nganjëherë sytë e tyre janë ngjyrë gri. Ecja e tyre është një kënaqësi për tu pare, si dhe vallet e tyre kur konkuronin në Serbi. Herën e parë kur pashë të kërcenin, më dhanë një kënaqësi të veçantë. Lëvizjet e tyre janë elegancë dhe forcë së bashku. Po, ato janë shumë të bukura dhe shumë të talentuara. Janë si Skocezët në shekullin e shtatëmbëdhjetë. Dhe dua të them që janë nga rracat më të mira intelektualisht dhe fizikisht në Ballkan. Nëse ju shkoni në Kostandinopoje, do të gjeni se burrat më të mirë, jo vetëm ushtarë, por edhe zyrtarët janë Shqiptarë.” New York Times on May 21, 1911 | Physically, the Albanians are the finest race in Europe. Their women are handsome, with dark hair, though their eyes are sometimes gray. To see them walk is a delight. We like to see the ballet is Servia. The first time I saw the Albanians walk it gave me just the same pleasure. Their movements are so graceful, elegance and strength together. Yes, they are a very fine and a very gifted race. They are like the Scots in the seventeenth century, and they will be by and by the finest race, intellectually as well as physically, in the Balkans. If you go to Constantinople you will find that many of the finest men, not only soldiers but also statesmen, are Albanians. www.facebook.com/marjan.dodaj | 20013 /XII

authorStream Live Help