Hur lär vi oss

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Hur lär vi oss bäst?

:

1 Det handlar om hur hjärnan fungerar . 2 Det handlar om teknik – lästeknik, minnesteknik  studieteknik . 3 Det handlar om att pedagogerna kan motivera, anpassa, stödja och ge feedback på ett sätt som för arbetet framåt.

PowerPoint Presentation:

Först några ord från hjärnforskningen : Alla har olika kapacitet på arbetsminnet men det kan förbättras genom träning. Hjärnan är formbar. ( Torkel Klingberg, svensk läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, författare till boken ”Den lärande hjärnan” .) Hjärnan byggs om varje gång vi lär oss nya saker. Och den byggs om på olika sätt hos olika personer, även vid de tillfällen när exakt samma sak lärs ut på exakt samma sätt. Det visar forskning om inlärning av musik och språk. ( Robert Zatorre , en av världens ledande hjärnforskare, verksam vid Montreal Neurological Institute ) Arbetsminnet plockar upp information och håller den aktuell i huvudet när vi behöver den, till exempel för att lösa ett problem. De flesta vuxna klarar av mellan fem och nio informationsbitar samtidigt. Ska vi minnas permanent måste informationen flyttas till långtidsminnet. Här lagras alla de faktakunskaper vi brukar förknippa med lärande i skolan, liksom händelser vi varit med om.

PowerPoint Presentation:

Vi lär oss bäst genom aktiv inlärning, inte passiv mottagning . Aktiv inlärning innebär t ex … att upptäcka svaren själv a tt bli utmanad a tt bearbeta, reflektera och analysera a tt göra misstag a tt samarbeta a tt repetera många gånger a tt sprida ut inlärningen över tid a tt dela upp det som ska läras i mindre ” portioner” a tt tillämpa de nya kunskaperna ofta a tt som studerande vara engagerad i den egna utvecklingen (förstå att lärandet är en process/ redovisa hur man kommit fram till något, inte bara vad) a tt få och förhålla sig till respons (från lärare/handledare/medstuderande) Om vi bara passivt tar emot information (oavsett hur - nätet, live etc ) kommer vi inte att lära oss något på riktigt eftersom vi inte löser problem på egen hand. Practice makes perfect som det engelska uttrycket säger. Föreläsningsmodellen den sämsta – ändå håller sig många lärare till den fortfarande, varför?

PowerPoint Presentation:

Om multitasking och varför det inte fungerar: http :// www.apa.org/research/action/multitask.aspx http://totallyorebro.se/marknad/marknad-business/hog-tid-att-ta-dod-pa-myten-om-multitasking / http:// www.thenewatlantis.com/publications/the-myth-of-multitasking Även själva tekniken när vi studerar är viktig, och omständigheterna ikring (miljön, att man är fysiskt aktiv, äter vettigt, sover bra, undviker stress, tar paus, fokuserar på en sak i taget etc ). Lär dig mer här: http ://prezi.com/fuo40-8hctok/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share Studieteknik

PowerPoint Presentation:

har förmåga att väcka nyfikenhet, motivera och engagera brinner för sitt ämne och inger förtroende visar förtroende och respekt för de studerande har förmåga att anpassa sig efter mål och målgrupp (sätter inte sig själv och de egna expertkunskaperna i centrum) har förmåga att lyssna visar intresse för den studerandes sätt att tänka, ger utrymme för reflektion skapar ett klassrumsklimat där det är tillåtet att göra fel och där det är tillåtet att ställa frågor har förmåga att förklara/instruera på flera olika sätt (inser att mer av samma inte ger bättre resultat utan att det gäller att pröva nya vägar ) fungerar som handledare för lärprocessen, inte som producent av lärmaterial . Vad utmärker en bra lärare?

PowerPoint Presentation:

Vad kan jag i dag? Vad vill eller ska jag lära mig under utbildningen? Vilka är målen? När ska kursen vara klar? När ska uppgifterna redovisas? Hur når jag målen? Vilka metoder och resurser kan vara effektiva? Hur vet jag att jag nått utbildningsmålen? Vem ska värdera prestationen och på vilket sätt? Frågor som hjälper den studerande att strukturera och reflektera

Mer om inlärning:

Mer om inlärning http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/31-3-hjarnforskare-vill-att-skolan-ska-tanka-om_6052835.svd?currentImage=2 https:// www.youtube.com/watch?v=2iawLhJiEy4 https:// www.youtube.com/watch?v=YsYHqfk0X2A http :// www.ted.com/themes/how_we_learn.html http:// www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studier-kan-revolutionera-forskning-om-inlarning

authorStream Live Help