Fòrum EV Professorat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CEIP EL SITJAR "Escola Verda" Linyola V Fòrum Escoles Verdes Juneda, 16 març 2009

Slide 2: 

EL CONSELL DE MEDI AMBIENT DEL SITJAR

Slide 3: 

Qui i com s’ha decidit El curs 2005-2006 encetàvem el nostre Projecte d’Innovació de Medi Ambient “Millorem el nostre entorn”. El professorat coordinador del projecte eren les mestres de parvulari i el seu alumnat, els dinamitzadors del projecte. L’objectiu del curs era la gestió de residus al centre. Una vegada realitzada la tasca de recollir i classificar els residus, saber-los reciclar al seu contenidor, pesar i anotar la quantitat de deixalles, fer les gràfiques de les dades..., a cada classe li calia pensar propostes per a reduir els residus. Cada classe, des de P3 fins Sisè, va elegir un/una representant per a portar aquestes propostes al que en varem dir el Consell de Medi Ambient.

Slide 4: 

Reduïm? 2005-2006 Projecte d'Innovació "Millorem el nostre entorn"

Slide 5: 

PROFESSORAT COORDINADOR DE L’ACTIVITAT: Les mestres de Parvulari PROFESSORAT RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: Els tutors i tutores NIVELL EDUCATIU IMPLICAT: Educació Infantil i Primària OBJECTIUS DEL CURS: Adonar-nos dels tipus de residus que fem a l’escola. Saber-los reciclar al seu contenidor. Pensar propostes per a reduir els residus. Dur-les a la pràctica.

Slide 6: 

L'eslògan de parvulari Els nens i les nenes del parvulari passem per totes les classes de primària, cantant el rap que ens hem inventat, per tal de fer reflexionar i motivar el treball que comencem! (a ritme de rap) T’HAS PARAT MAI A PENSAR EL MUNT DE RESIDUS QUE FEM A L’ESCOLA? CADA DIA QUAN ESMORZEM UN MUNT DE BRICS, TOTS PORTEM. BOSSES DE PLÀSTIC AMB EXCÉS, NO T’ENGANYIS, NO SERVEIXEN PER A RES. MASSA PAPER D’ALUMINI UTILITZEM, CONTAMINANT EL NOSTRE MEDI AMBIENT. Ei, TU, T’HO HAS PENSAT BÉ?

Slide 7: 

Recollim i classifiquem Recollim i classifiquem les deixalles que fem durant tota la setmana. A cada caseta compartim les papereres.

Slide 8: 

Pesem les deixalles Cada curs pesa les deixalles que ha fet durant tota la setmana.

Slide 9: 

Anotem les quantitats Cada aula anota el nombre de bosses i pes de cada tipus de residus que ha fet durant la setmana.

Slide 10: 

Les apilem al pati Després de pesar-les les apilem i classifiquem al pati per a veure el volum de residus que hem fet tota l’escola.

Slide 11: 

Les portem als contenidors Ja tenim totes les dades; ara portem la brossa als contenidors que hi ha prop de l’escola.

Slide 12: 

Fem les gràfiques Els nens i nenes del cicle superior, amb les dades recollides, fan les gràfiques amb el programa informàtic.

Slide 13: 

Les gràfiques

Slide 14: 

Pensem propostes Cada curs analitza els resultats de les gràfiques i pensa propostes per a reduir els residus.

Slide 15: 

Cada classe tria un/una representant, portadors de les propostes al Consell de Medi Ambient Els representants de cada curs

Slide 16: 

1a. Reunió del Consell de Medi Ambient Es celebra la 1a. Reunió del Consell de Medi Ambient, formada per l’alumnat representant de tots els nivells i pel professorat coordinador.

Slide 17: 

Per què ho fem? L’educació ambiental creiem que ha de ser un projecte col·lectiu que impliqui la participació de tota la comunitat educativa. En el nostre Consell hi participen: nens i nenes representants de tots els cursos (infantil i primària), mestres, mares i l’equip directiu i la participació de tots i totes implica: parlar i escoltar, aportar propostes, idees i opinions, prendre decisions, resoldre problemes,… Creiem que facilitant aquesta participació s’augmenta l’interès, la motivació i la responsabilitat.

Slide 18: 

Reunions del Consell de Medi Ambient

Slide 20: 

Reunions del Consell de Medi Ambient

Slide 21: 

Reunions del Consell de Medi Ambient 27 octubre 2008

Slide 22: 

Reunions del Consell de Medi Ambient 15 desembre 2008

Slide 23: 

Què volem aconseguir? Facilitar la participació i implicació de tota la comunitat educativa en la presa de decisions en temes mediambientals. Coordinar totes les actuacions i activitats mediambientals que es duen a terme al centre. Aconseguir una gestió responsable i eficaç dels recursos, els residus i un compromís amb l’entorn. Avançar cap a la sostenibilitat, mitjançant actuacions concretes que requereixin una conscienciació prèvia per part de tota la comunitat educativa.

Slide 24: 

OBSEQUI DE L’AMPA PER A TOTS ELS ALUMNES I MESTRES La bossa i la carmanyola

Slide 25: 

Reciclem

Slide 26: 

Reduïm

Slide 27: 

Reduïm

Slide 28: 

Com ho hem fet? La dinàmica de treball: Equip coordinador: responsable del projecte (membre equip directiu) i mestres coordinadors de cicle. Consell de Medi Ambient: alumnes representants de cada classe, mestres coordinadors de cicle, tres mares, mare representant de l’AMPA, responsable del projecte. Grups-classe: infantil i primària. En una de les primeres sessions de tutoria del curs, els companys i companyes elegeixen un/una representant de cada classe. Actuen de dinamitzadors, informadors i enllaç entre el Consell i l’alumnat del seu curs.

Slide 29: 

DINÀMICA DE TREBALL: Equip coordinador: Els mestres coordinadors de cicle. Responsable del projecte (equip directiu) Consell de Medi Ambient: Un alumne de cada grup-classe. Els mestres coordinadors de cicle. Cinc mares. Responsable del projecte. Grups – classe: infantil i primària

Slide 30: 

Quan ho hem fet? La participació de les famílies ha anat augmentant a cada curs escolar. El primer Consell estava format per l’alumnat i pel professorat coordinador, el segon varem comptar amb la participació d’una mare delegada i a mesura que anàvem fent difusió del projecte i de les actuacions la participació de les famílies ha anat augmentat: actualment són quatre mares (delegades o voluntàries) i una mare de la Junta de l’AMPA. Les reunions són en horari escolar i hi ha una o dues reunions trimestrals.

Slide 31: 

El Consell de Medi Ambient 2005-2006

Slide 32: 

El Consell de Medi Ambient 2006-2007

Slide 33: 

El Consell de Medi Ambient 2007-2008

Slide 34: 

El Consell de Medi Ambient 2008-2009

Slide 35: 

Materials i recursos que hem fet servir Carpeta Verda: cada representat té una carpeta on va recollint convocatòries, actes, propostes i tota la documentació que aporta l’alumnat i el Consell. Aquesta carpeta va passant d’un curs escolar a l’altre amb el mateix grup. Punt Verd d’Informació: cartellera situada al vestíbul de l’escola. Recull notícies, activitats, propostes, campanyes... Informadors de medi ambient: en algunes activitats o campanyes, l’alumnat representant del Consell porten un distintiu d’informadors amb la tasca de fer difusió, dinamitzar, informar.

Slide 36: 

La carpeta verda

Slide 37: 

Convocatòries reunions del Consell de MA

Slide 38: 

Actes reunions del Consell de MA

Slide 39: 

PUNT VERD d'informació

Slide 40: 

Els informadors del pati Durant la setmana del 2 al 9 de novembre els alumnes representants del medi ambient informaran i vigilaran a l’hora del pati el reciclatge de residus amb l’esmorzar. Portaran penjat un distintiu.

Slide 41: 

Com ho avaluem? La molt bona motivació, interès i entusiasme que mostren tan l’alumnat com les famílies participant en el Consell són un bon indicador per a fer-ne una avaluació positiva. Així com també, avaluem positivament les propostes de millora i bones pràctiques que anem portant a terme curs rere curs. A final de curs es fa una avaluació i valoració de totes les actuacions i activitats del curs a nivell de cicle i a la memòria anual.

Slide 42: 

Pensem bones pràctiques per a reduir l'ús del paper!

Slide 43: 

Apliquem les bones pràctiques en l'ús del paper

Slide 44: 

Apliquem les bones pràctiques en l'ús del paper

Slide 45: 

Pensem bones pràctiques per a l'estalvi d'energia a l'escola

Slide 46: 

Pensem bones pràctiques per a l'estalvi d'energia a l'escola

Slide 47: 

Com ho hem compartit i difós? Dins del centre es comparteix i difon les tasques del Consell mitjançant la cartellera verda i la carpeta verda. La difusió a les famílies i al poble de les activitats que fem a l’escola i de diferents notícies d’actualitat sobre el medi ambient es fa mitjançant els fulls informatius mensuals, la revista escolar, la revista del poble, la pàgina web i actualment amb la pàgina d’Escola Verda del bloc de l’escola.

Slide 48: 

Elaboració del pòster sobre el consum d'aigua a l'escola

Slide 49: 

El pòster sobre el consum d'aigua a l'escola (primària)

Slide 50: 

Aportacions al Consell MA sobre l'ús i l'estalvi d'aigua Propostes de millora Les aixetes amb polsador de tancament temporitzat van bé perquè així mai queden aixetes obertes, però alhora gasten molta aigua: cal preguntar si es poden graduar. El dia que s’espatllin les aixetes comprar-les amb sensor de moviment. Aprofitar el raig de l’aixeta anant a beure per taules i bevent un nen darrera l’altre. Posar vasos o gerres a les classes per aprofitar tota l’aigua que surt de l’aixeta. No jugar amb l’aigua. Es podria disminuir l’aigua de les cisternes del wàter, posant per exemple una botella. Tancar l’aixeta mentre ens rentem les dents o ens ensabonem les mans. Millor dutxar-se que banyar-se Es podria recollir l’aigua de la pluja i utilitzar-la per regar les plantes. Posar el reg gota a gota i un temporitzador per a regar els arbres del pati.

Slide 51: 

Difusió a la comunitat educativa full informatiu mensual

Slide 52: 

Difusió a la comunitat educativa Revista local: Barret Picat

Slide 53: 

Bloc de l'escola: pàgina Escola Verda

Slide 54: 

Valoració Els nens i les nenes mostren molt interès i s’ha aconseguit un desenvolupament positiu d’hàbits, actituds, valors i destreses. Sembla que s’ha creat un ambient positiu en la comunitat educativa envers els temes mediambientals. També ha estat força efectiva la transmissió dels aprenentatges de l’alumnat a casa, sembla que anem avançant i aconseguint la conscienciació de les famílies. La valoració és positiva: hi ha bona motivació, sensibilitat, responsabilitat i participació de l’alumnat, i de tots en general.

Slide 55: 

Som Escola Verda!!!

Slide 58: 

CEIP EL SITJAR – 16 març de 2009

authorStream Live Help