PAI_1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Serwery:

Projektowanie Aplikacji Internetowych Artur Niewiarowski Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska

Serwery:

Zaliczenie przedmiotu

Serwery:

Zaliczenie przedmiotu Zaliczenie laboratoriów Obecność na laboratoriach – dopuszczalne 2 nieobecności Obowiązkowo pozytywna ocena z projektu Obowiązkowo pozytywna ocena z kolokwiów Ostatecznie pozytywna ocena, która jest średnią ważoną z projektu, kolokwiów, kartkówek, odpowiedzi przy tablicy, aktywności

Serwery:

Zaliczenie przedmiotu Egzamin na studiach niestacjonarnych W celu przystąpienia do egzaminu wymagane jest zaliczenie laboratoriów 1 termin – 2 termin – 3 termin – Terminy egzaminów zostaną podane na mojej stronie internetowej

Serwery:

Zaliczenie przedmiotu Zaliczenie przedmiotu = zaliczenie laboratoriów + zaliczenie egzaminu w pierwszym, drugim lub trzecim terminie (dla studentów studiów niestacjonarnych)

Serwery:

Planowany zakres materiału

Serwery:

Planowany zakres materiału Język HTML4/5 Style CSS /CSS3 Język JavaScript Język PHP /5 Język SQL – baza danych MySQL/ MariaDB Elementy konfiguracji Apache, PHP i MySQL pod Linuxem Możliwe elementy ASP.NET (wątki, obliczenia równoległe – C#, VB), Silverlight

Serwery:

Planowany zakres materiału Frameworki i pozostałe zagadnienia – przedmiot: Technologie Aplikacji Internetowych, II stopień, Informatyka Stosowana

Serwery:

Cel przedmiotu

Serwery:

Cel przedmiotu Umiejętność projektowania aplikacji internetowych w wymienionych technologiach Umiejętność tworzenia poprawnego schematu bazy danych aplikacji internetowej Umiejętność samodzielnego pisania aplikacji internetowych = poprawna koncepcja + znajomość odpowiednich języków

Serwery:

Cel przedmiotu Umiejętność tworzenia aplikacji internetowych / stron WWW jest podstawą w informatyce

Serwery:

Wymagania wstępne do przedmiotu

Serwery:

Wymagania wstępne do przedmiotu Znajomość podstawowych elementów języków programowania, takich jak: zmienne, typy danych, pętle, warunki, itp. Podstawowe informacje dot. relacyjnych baz danych, takie jak: podstawowe polecenia SQL, postacie normalne, tabele, widoki, funkcje, procedury, wyzwalacze, itd.

Serwery:

Wymagania wstępne do przedmiotu Konto na serwerze torus (lub własny komputer/serwer) Konto w bazie danych MySQL/ MariaDB Kontakt: p. Tomasz Kapelko, Instytut Informatyki

Serwery:

Projekt

Serwery:

Projekt Temat proponują studenci Wymagania: m.in. 3 postać normalna, brak redundancji danych, anomalii modyfikacji, usunięć, AJAX, zabezpieczenie przed SQL injection , itd. Szczegółowe wymagania zostaną przedstawione na laboratoriach Aplikacja napisania bez użycia frameworka (np. Zenda ) Dopuszczalna inna baza danych niż MySQL / MariaDB , ale uwzględniająca wymagania ustalone na laboratoriach

Serwery:

Projekt http://web.mck.pk.edu.pl/~aniewiarowski/lab/

Serwery:

Egzamin – st. niestacjonarne Oceny z laboratoriów: 4.5 oraz 5.0 zwalniają z I terminu egzaminu

Serwery:

Kontakt Mgr inż. Artur Niewiarowski Instytut Informatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK pok. 140C lub Międzynarodowe Centrum Kształcenia ul. Skarżyńskiego 1 www.pk.edu.pl /~ aniewiarowski aniewiarowski@pk.edu.pl

Serwery:

Serwery torus – 149.156.136.154 sirius – 149.156.136.151

authorStream Live Help