QUYET CHI RA DI TIM DUONG CUU NUOCLS5 BAI 6

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Môn Lịch sử Lớp 5 :

M ô n L ịch s ử L ớp 5 B ài 6: Quy ết ch í ra đ i t ìm đường c ứu nước

Em nhận ra ai trong các bức chân dung này?:

Em nhận ra ai trong các bức chân dung này?

Nhà của ai?:

Nhà của ai?  

Nhiệm vụ 1:

Nhiệm vụ 1 Em biết gì về quê hương, gia đình của Nguyễn Tất Thành?

Thân thế, gia đình của Nguyễn Tất Thành:

Thân thế, gia đình của Nguyễn Tất Thành NTT sinh ngày 19 – 5 – 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cha NTT là Nguyễn Sinh Sắc là một nhà nho yêu nước, đỗ Phó bảng, bị ép ra làm quan, sau bị cách chức, chuyển sang làm nghề thuốc. Mẹ là Hoàng Thị Loan, một phụ nữ đảm đang, chăm lo chồng con hết mực.

Nhiệm vụ 2:

Nhiệm vụ 2 Khi Nguyễn Tất Thành lớn lên, đất nước ta đang trong hoàn cảnh như thế nào?

Khi NTT lớn lên, đất nước ta ::

Khi NTT lớn lên, đất nước ta : Đang bị giặc Pháp đô hộ Nhân dân ta vô cùng cực khổ dưới ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Các cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ nhưng đều thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp.

Nhiệm vụ 3:

Nhiệm vụ 3 Nguyễn Tất Thành đã suy nghĩ như thế nào về con đường cứu nước của các bậc tiền bối?

Suy nghĩ của NTT về con đường cứu nước của các bậc tiền bối:

Suy nghĩ của NTT về con đường cứu nước của các bậc tiền bối NTT vô cùng khâm phục nhưng anh không tán thành cách làm của các bậc tiền bối. Anh ví cụ Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật để đánh đuổi giặc Pháp như: “Đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. Anh cho rằng cụ Phan Chu Chinh muốn dựa vào giặc để làm cho đất nước ta giàu mạnh hơn là một điều không tưởng.

Con đường cứu nước của NTT:

Con đường cứu nước của NTT Các bậc tiền bối đều hướng sang phương Đông. Pháp là một nước văn minh, có nền kinh tế phát triển. Mặt khác, Pháp lại đang đô hộ nước ta. NTT đã quyết định hướng sang phương Tây để tìm con đường cứu nước cho mình

Nhiệm vụ 4: Thảo luận nhóm đôi:

Nhiệm vụ 4: Thảo luận nhóm đôi Vì sao NTT quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?

NTT quyết chí ra đi tìm đường cứu nước là vì::

NTT quyết chí ra đi tìm đường cứu nước là vì: NTT sinh ra trong một gia đình, một miền quê có truyền thống yêu nước. NTT lớn lên trong bối cảnh đất nước bị giặc P đô hộ, chứng kiến nhân dân ta bị giặc P bóc lột, đàn áp.

Hãy tìm và chỉ vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ Việt Nam.:

Hãy tìm và chỉ vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ Việt Nam.

Nhiệm vụ 5:

Nhiệm vụ 5 Đọc đoạn đối thoại trong sách giáo khoa và cho biết: Đây là cuộc đối thoại giữa NTT và ai? NTT đã nói với người đó điều gì?

Cuộc đối thoại lịch sử:

Cuộc đối thoại lịch sử Đây là cuộc đối thoại giữa NTT và Tư Lê. NTT đã hỏi Tư Lê có yêu nước không và rủ Tư Lê ra nước ngoài đi tìm con đường cứu nước cùng mình.

Nhiệm vụ 6: Thảo luận nhóm 6:

Nhiệm vụ 6 : Thảo luận nhóm 6 Tái hiện lại cuộc đối thoại lịch sử đó bằng trò chơi đóng vai. Trong nhóm cử ra 3 bạn: 1 bạn đóng vai NTT, 1 bạn đóng vai Tư Lê, 1 bạn là người dẫn truyện. Các bạn còn lại góp ý, bổ sung cho các nhân vật của nhóm mình.

Nhóm trình bày:

Nhóm trình bày NTT có lường trước được những khó khăn khi ra nước ngoài hay không và đó là những khó khăn gì?

Nhiệm vụ 7:

Nhiệm vụ 7 NTT đã làm gì để ra nước ngoài? Trả lời: Anh đã lên 1 chiếc tàu buôn của Pháp, xin làm phụ bếp - một công việc nặng nhọc và nguy hiểm

Ngày 5 – 6 – 1911 tại bến cảng Nhà Rồng:

Ngày 5 – 6 – 1911 tại bến cảng Nhà Rồng Tàu Đô đốc La-tu –sơ Tờ -rê -vin Bến cảng Nhà Rồng

“Từ đó người đi những bước đầu Lênh đênh bốn biển với con tàu Cuộc đời sóng gió trong than bụi Tay đốt lò, lau chảo, thái rau” :

“Từ đó người đi những bước đầu Lênh đênh bốn biển với con tàu Cuộc đời sóng gió trong than bụi Tay đốt lò, lau chảo, thái rau”

PowerPoint Presentation:

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất Bốn phía nhìn không b óng một hàng tre. Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ Sóng vỗ dưới chân tàu đâu phải sóng quê hương Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương.

authorStream Live Help