Παλιό και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παλιό και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα:

Παλιό και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα

PowerPoint Presentation:

Οι σκοποί της εκπαίδευσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από εποχή σε εποχή. Η σύγχρονη εκπαίδευση δεν έχει ξεκαθαρισμένους σκοπούς λόγω της γρήγορης ανάπτυξης, παρόλα αυτά γίνονται γενικώς αποδεκτοί οι παρακάτω σκοποί: Ο σχηματισμός του χαρακτήρα, που θα βοηθήσει τους νέους στις σχέσεις τους με τους συνανθρώπους τους. Η ανάπτυξη της ευφυΐας. Η μετάδοση και ίσως η βελτίωση της εθνικής κουλτούρας. Ο εφοδιασμός των νέων με γνώσεις και δεξιότητες ανάλογα με τις ικανότητές τους, ώστε να κερδίσουν τα απαραίτητα για τη ζωή και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η προσπάθεια να γίνουν οι νέοι ικανοί να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

PowerPoint Presentation:

Επιπλέον, ο D.J. O’Connor λέει ότι οι σκοποί της εκπαίδευσης πρέπει να είναι: Να εφοδιάσει τους ανθρώπους με τις βασικές δεξιότητες (π.χ. ανάγνωση, γραφή, αριθμητική) που τους χρειάζονται: α)για να πάρουν τη θέση τους στην κοινωνία και β) να αναζητήσουν περισσότερη γνώση. Να τους εφοδιάζει με επαγγελματική κατάρτιση που θα τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα της ζωής. Να τους ξυπνήσει το ενδιαφέρον και την αγάπη για γνώσεις. Να τους κάνει να αποκτήσουν κριτική σκέψη. Να τους φέρει σε επαφή με την κουλτούρα και τα επιτεύγματα του ανθρώπου και να τους εξασκήσει, ώστε να τα εκτιμούν. Η ηθική εξύψωση του ατόμου, η ανάπτυξη ηθικής συνείδησης και ήθους. Οι σκοποί αυτοί δείχνουν ότι η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία ουδέτερη και αυτόνομη, που δεν έχει καμία σχέση με το δογματισμό και τους αυταρχικούς τρόπους διδασκαλίας και που αποβλέπει στην ανάπτυξη των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων του ατόμου. Αλλά είναι αδύνατο να επιτευχθεί αυτό, όταν η εκπαίδευση είναι ξεκομμένη από τον κοινωνικό της περίγυρο. Το άτομο είναι ανάγκη να θεωρήσει τον εαυτό του σαν αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας και σε αυτά τα πλαίσια να μορφωθεί, επειδή οι συνθήκες για την ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας μπορούν να δημιουργηθούν μόνο μέσα σε μια κοινωνία χωρίς ανταγωνισμούς και κοινωνικές διακρίσεις. Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι η παιδεία και η εκπαίδευση δεν είναι ταυτόσημοι όροι. Η εκπαίδευση είναι θεσμός της πολιτείας με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και περιεχόμενο και έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια. Αντίθετα η παιδεία δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, αφού ποτέ δε σταματά να δέχεται επιδράσεις, ερεθίσματα από το περιβάλλον στο οποίο ζει. Η έννοια «παιδεία» είναι πλατύτερη από την έννοια «εκπαίδευση».

ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΡΑΝΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ:

ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΡΑΝΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ:

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ:

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

PowerPoint Presentation:

Στη σημερινή εποχή ο τρόπος διδασκαλίας είναι εντελώς διαφορετικός απ’ ότι παλιότερα. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι παλιότερα ήταν πολύ πιο αυστηροί από ότι σήμερα. Για παράδειγμα όταν τα παιδιά ήταν άτακτα και δεν ήταν διαβασμένα οι καθηγητές χρησιμοποιούσαν ένα αντικείμενο ,τη βίτσα με το οποίο τα χτυπούσαν .

PowerPoint Presentation:

Στη σημερινή εποχή τα πράγματα είναι διαφορετικά . Οι καθηγητές είναι πιο χαλαροί και λιγότερο αυστηροί με τα παιδιά . Για παράδειγμα αν κάνουν κάτι το οποίο ενοχλήσει τον καθηγητή εκείνος θα τους κάνει μια παρατήρηση και το χειρότερο να τους στείλει στο διευθυντή.

PowerPoint Presentation:

Επιπλέον , τα παλιά χρόνια οι μαθητές φορούσαν ποδιές ενώ τώρα ο καθένας φοράει ότι θέλει.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

PowerPoint Presentation:

Στο Σχολείο του Μέλλοντος, ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης και καθοδηγητής. Εγκαταλείπει τον ηγεμονικό ρόλο του παρουσιαστή και παντογνώστη, οργανώνει, εμπνέει και δημιουργεί βιωματικές δραστηριότητες. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, συλλέγουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες, τις αξιολογούν και τις επεξεργάζονται ακολουθώντας το πνεύμα της συνεργατικής μάθησης με στόχο τη βιωματική γνώση και διδασκαλία μεταμορφώνει τον παθητικό μαθητή σε δημιουργό και υπεύθυνο της δικής του γνώσης.

PowerPoint Presentation:

Τα βιβλία και τα τετράδια αντικαθίστανται από την «ηλεκτρονική τσάντα» (ελαφρύ ατομικό Tablet pc) με αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό ενώ ο μαυροπίνακας της τάξης παραχωρεί τη θέση του στην ψηφιακή οθόνη, τον «έξυπνο» πίνακα της SMART Board, που αποτελεί τον πυρήνα της καθημερινής διδασκαλίας και της συνεργασίας των ομάδων. Οι διαδραστικοί πίνακες SMART Board, ανεπτυγμένοι με την απαράμιλλη τεχνολογία της SMART Technologies αποτελούν τους πίνακες του 21ου αιώνα, ανοίγοντας στον μαθητή ένα άμεσο και σύγχρονο παράθυρο στη γνώση. Με εγκατεστημένο λογισμικό, άπειρες εκπαιδευτικές δυνατότητες, αποτελούν  εκπαιδευτικό εργαλείο όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό, που πλέον μπορεί να αναπτύξει τη δική του φόρμουλα διδασκαλίας, αλλά και για τον μαθητή καθώς αφαιρεί το μονοδιάστατο τρόπο παράδοσης του μαθήματος προσδίδοντάς του μια διάσταση ψυχαγωγίας και καθιστά το μαθητή ενεργό μέρος αυτού.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

authorStream Live Help