σπάρτη

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Σπάρτη Η κοινωνία Το πολίτευμα( ποιοι είχαν την εξουσία) Σπαρτιάτες Περίοικοι Είλωτες 5 Έφοροι 2 Βασιλιάδες Γερουσία Απέλλα ( Εκκλησία του Δήμου) Η πόλη της Σπάρτης έμοιαζε με μεγάλο στρατόπεδο. ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΕΙΧΗ! Αγόρια και κορίτσια μορφώνονταν λίγο και γυμνάζονταν για ν’ αποκτήσουν γερά σώματα, Συνήθιζαν από μικρά τη σκληρή ζωή. Στόχος να γίνουν καλοί και πειθαρχημένοι πολεμιστές .

Slide 2:

Η σπαρτιατική κοινωνία Είλωτες - Οι παλιοί κάτοικοι της περιοχής που είχαν γίνει δούλοι. - Καλλιεργούσαν τη γη κι έδιναν μέρος της παραγωγής στους ιδιοκτήτες-Σπαρτιάτες Σπαρτιάτες Οι Δωριείς που κατέλαβαν την Σπάρτη. Ασχολούνταν με τα πολιτικά και στρατιωτικά Περίοικοι -Κατοικούσαν σε οικισμούς γύρω από τη Σπάρτη -Δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα -Ακολουθούσαν τους Σπαρτιάτες στις εκστρατείες -Ασχολούνταν με εμπόριο (και γεωργία κτηνοτροφία). ΒΜ ΒΜ

Slide 3:

Το κράτος της Σπάρτης μεγάλωσε και οι νόμοι έγιναν πιο αυστηροί Το πολίτευμα της Σπάρτης (σύμφωνα με την παράδοση ήταν έργο του νομοθέτη ) Αυτοί διοικούσαν το κράτος. {ήταν υπεύθυνοι για την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους} Ήταν οι θρησκευτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί του κράτους 28 άτομα άνω των 60 ετών + οι 2 βασιλιάδες Προετοίμαζε τα θέματα που θα συζητούσε η Απέλλα. . Η συνέλευση όλων των Σπαρτιατών άνω των ΄30 ετών. Αποφάσιζαν δια βοής. 5 Έφοροι 2 Βασιλιάδες Γερουσία (30) Η Εκκλησία του Δήμου (Απέλλα) ΒΜ Οι Σπαρτιάτες φοβούνταν μήπως επαναστατήσουν οι είλωτες γιαυτό ασχολούνταν με τον πόλεμο και η πόλη έμοιαζε με στρατόπεδο . Το κράτος της Σπάρτης μεγάλωσε και οι νόμοι έγιναν πιο αυστηροί Το πολίτευμα της Σπάρτης (σύμφωνα με την παράδοση ήταν έργο του νομοθέτη Λυκούργου) 5 Έφοροι ΒΜ

Slide 4:

Η ζωή στη Σπάρτη ήταν σκληρή και οι νόμοι του Λυκούργου αυστηροί. Αγόρια και κορίτσια μορφώνονταν λίγο και γυμνάζονταν για ν’ αποκτήσουν γερά σώματα, Συνήθιζαν από μικρή τη σκληρή ζωή. Από 7 – 20 χρονών τα αγόρια έμεναν σε σκηνές σε μάθαιναν τη σκληρή ζωή, έτρωγαν μέλανα ζωμό, ασχολούνταν με την πολεμική τέχνη . Η στρατιωτική φάλαγγα ήταν ο πιο ισχυρός στρατός της εποχής κι αποτελείτο από νέους. ΒΜ Η πόλη της Σπάρτης έμοιαζε με μεγάλο στρατόπεδο. ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΕΙΧΗ! Αγόρια καλοί και πειθαρχημένοι στρατιώτες Κορίτσια γερές κι άξιες μητέρες στρατιωτών

Slide 5:

Οι Σπαρτιάτες δεν ενδιαφέρονταν για την πολυτέλεια. Ζούσαν πολύ απλά και λιτά, μιλούσαν λιτά και αγαπούσαν την πατρίδα τους. Λακωνικότητα ή λακωνισμός Εκφράζονταν με σύντομες φράσεις, δεν αγαπούσαν την πολυλογία και τη φλυαρία . Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν Ή ταν ή επί τας! Η ευχή της μάνας, συζύγου, αδερφής στον πολεμιστή που έφευγε για τον πόλεμο, να μην ντροπιάσει την πατρίδα του! Στη διάρκεια της εκπαίδευσης τους νέους τους μαστίγωναν, τους μάθαιναν να κλέβουν, τους άφηναν στα βουνά να μάθουν να επιβιώνουν… ΒΜ

Slide 6:

(Από «τεταρτάκια»)

authorStream Live Help