Το ρήμα - δασκάλα ΒΜ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Ρήματα είναι οι λέξεις που φανερώνουν ότι κάτι κάνω (διαβάζω) ή κάτι παθαίνω (λερώνομαι) ή βρίσκομαι σε μία κατάσταση (κοιμάμαι ) Ρήματα

Slide 2:

α΄ συζυγία: -ω, -ομαι Ποτίζ ω , ποτίζ ομαι Τα χωρίζουμε σε 2 μεγάλες ομάδες, τις συζυγίες β΄ συζυγία: - ώ , -ιέμαι, -ούμαι αγαπ ώ , αγαπ ιέμαι αθλούμαι

Slide 3:

Έχουν ακόμα 2 φωνές ενεργητική φωνή παθητική φωνή -ω, -ομαι, -ώ -ούμαι, -ιέμαι, (κάτι κάνω , ενεργώ) ( κάτι παθαίνω ) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ενεστώτας Ενεστώτας διαβάζω διαβάζομαι αγαπώ αγαπιέμαι προπονώ προπονούμαι

Slide 4:

Έχουν 3 πρόσωπα 2 αριθμούς α΄ πρόσωπο: εγώ-εμείς Ενικός (ένα ) β΄ πρόσωπο :εσύ- εσείς Πληθυντικός (πολλά) γ΄πρόσωπο: αυτός-αυτοί

Slide 6:

8 χρόνους Ενεστώτας (τώρα) δένω , δένομαι Παρατατικός (χτες πολλή ώρα) έδενα δενόμουν(α) Αόριστος (χτες μία στιγμή) έδεσα δέθηκα Στιγμιαίος Μέλλοντας θα δέσω θα δεθώ (αύριο μια στιγμή) Εξακολουθητικός Μέλλοντας θα δένω θα δένομαι (αύριο πολλή ώρα) Παρακείμενος (ως τώρα) έχω δέσει έχω δεθεί Υπερσυντέλικος (ως χτες) είχα δέσει είχα δεθεί Συντ . Μέλλοντας (ως αύριο) θα έχω δέσει θα έχω δεθεί

Slide 7:

Οι εγκλίσεις Οριστική Φανερώνει κάτι το πραγματικό, το βέβαιο π. χ. Το κουδούνι χτυπάει στις 8.10. Ο Άρης δένει τα κορδόνια του. . Οριστική έχουν όλοι οι χρόνοι ……………………………………………………………………………………………………… Υποτακτική Φανερώνει το ενδεχόμενο, το επιθυμητό, προτροπή, ευχή (να, σαν, όταν, για να...) πχ Μακάρι να έρθεις να παίξουμε. Άντε να δέσεις τα κορδόνια σου Υποτακτική έχουν οι Ενεστώτας, Αόριστος, Παρακείμενος ……………………………………………………………………………………………………… Προστακτική Φανερώνει επιθυμία σαν προσταγή πχ Διάβαζε καθημερινά τα μαθήματά σου Δέσε τα κορδόνια σου! Προστακτική έχουν οι Ενεστώτας, Αόριστος Η Προστακτική έχει μόνο 2 πρόσωπα (β΄ενικό και πληθυντικό)

Slide 8:

Τέλος έχουν Μετοχή ενεργητική φωνή παθητική φωνή -οντας -μενος, -μενη, -μενο (δένοντας) (δεμένος) -ώντας -μμενος, -μμενη, -μμενο (πηδώντας) ( γραμμένος) Απαρέμφατο ενεργητική φωνή παθητική φωνή δέσει δεθεί ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Μετοχή και το απαρέμφατο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εγκλίσεις

Slide 9:

Ο Φίλιππος γράφει. Ο Φίλιππος γράφει . Ξεχωρίζω τα ρήματα και τα ουσιαστικά Ρ Ρ Ρ Η Λυδία τρέχει. Η Λυδία τρέχει. Οι μαθητές παίζουν. Οι μαθητές παίζουν Υ

Slide 10:

Ο Φίλιππος μιλάει στη Μαντώ

Slide 11:

Μερικά ρήματα δεν έχουν αντικείμενο αλλά κατηγορούμενο Τα ρήματα αυτά τα λέμε συνδετικά ρήματα ; Είμαι, γίνομαι, ονομάζομαι, γεννιέμαι, θεωρούμαι διορίζομαι Το κατηγορούμενο αναφέρεται στο Υποκείμενο του ρήματος και βρίσκεται σε πτώση ονομαστική. Ο ήλιος είναι φωτεινός. (Ονομαστική αναφέρεται στο Υ) Υ Κ ποιος είναι; τι είναι; Οι μέρες κρύες. (Ονομαστική αναφέρεται στο Υ) ήταν Υ Κ ΒΜ

Slide 12:

Τα ρήματα που τελειώνουν σε – ω νω γράφονται ΠΑΝΤΑ με ω Τα ρήματα που τελειώνουν σε - αι νω γράφονται με αι Εκτός από τα δ έ νω, μ έ νω, πλ έ νω Τα ρήματα σε - ί ζω γράφονται με ι Εκτός από : π ή ζω, πρ ή ζω αθρ οί ζω, Δαν εί ζω, δακρ ύ ζω, κ.ά Τα ρήματα που τελειώνουν σε - εύ ω γράφονται με ευ Εκτός από τα κλέ β ω, σέ β ομαι Ορθογραφία ρημάτων ΒΜ

Slide 13:

- εύω πχ κλαδί –κλαδεύω - ωνω κρύος - κρυώνω - αινω ζέστη - ζεσταίνω --ίζω χτένα – χτενίζω - ιάζω γκρίνια – γκρινιάζω ύνω οξύς – οξύνω -άζω πηγή - πηγάζω Τα ρήματα που παράγονται ονόματα ( ουσιαστικά κι επίθετα) Τελειώνουν σε

Τα βοηθητικά ρήματα είμαι , έχω:

Τα βοηθητικά ρήματα είμαι , έχω Το ρήμα έχω Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Οριστική Υποτακτική Οριστική Οριστική έχω να έχω είχα θα έχω

Slide 15:

Ενεργητική φωνή ρήματα σε –ω, --ομαι Οριστική Υποτακτική Προστακτική Μετοχή Ενεστώτας γράφ ω γράφ εις γράφ ε ι γράφ ουμε γράφ ετε γράφουν να γράφω να γράφεις να γράφει να γράφουμε να γράφετε να γράφουν - γρά φε - - γρά φετε - γράφ οντας Παρατατικός έγραφα έγραφες έγραφε γράφαμε γράφατε έγραφαν Αόριστος έγραψα έγραψες έγραψε γράψαμε γράψατε έγραψαν να γράψω να γράψεις να γράψει να γράψουμε να γράψετε να γράψουν - γρά ψε - - γρά ψτε - Στιγμιαίος Μέλλοντας Θα γράψω Εξακολουθητικός Μέλλοντας Θα γράφω Παρακείμενος έχω γράψει να έχω γράψει Υπερσυντέλικος είχα γράψει Συντελεσμένος Μέλλοντας θα έχω γράψει

Slide 16:

Παθητική φωνή Οριστική Υποτακτική Προστακτική Μετοχή Ενεστώτας γράφ ομαι γράφ εσαι γράφ ετα ι γραφ όμαστε γράφ εστε γράφονται να γράφομαι να γράφεσαι να γράφεται να γραφόμαστε να γράφεστε να γράφονται - (γρά φου) - - (γρά φεστε) - Παρατατικός γραφόμουν γραφόσουν γραφόταν γραφόμαστε γραφόσαστε γράφονταν Αόριστος γράφτηκα γράφτηκες γράφτηκε γραφτήκαμε γραφτήκατε γράφτηκαν να γραφτώ να γραφτείς να γραφτεί να γραφτούμε να γραφτείτε να γραφτούν - γρά ψου - - γρα φτείτε - Στιγμιαίος Μέλλοντας θα γραφτώ Εξακολουθητικός Μέλλοντας θα γράφομαι Παρακείμενος έχω γραφτεί να έχω γραφτεί γραμμένος γραμμένη γραμμένο Υπερσυντέλικος είχα γραφτεί Συντελεσμένος Μέλλοντας θα έχω γραφτεί

Slide 17:

Ενεργητική φωνή Οριστική Υποτακτική Προστακτική Μετοχή Ενεστώτας αγαπώ αγαπάς αγαπά(ει) αγαπάμε αγαπάτε αγαπούν να αγαπώ να αγαπάς να αγαπάει να αγαπάμε να αγαπάτε να αγαπούν - αγάπ α - - αγαπ άτε - αγαπ ώντας Παρατατικός αγαπούσα ή αγάπαγα αγαπούσες αγάπαγες αγαπούσε αγάπαγε αγαπούσαμε αγαπάγαμε αγαπούσατε αγαπάγατε αγαπούσαν αγάπαγαν Αόριστος αγάπησα αγάπησες αγάπησε αγαπήσαμε αγαπήσατε αγάπησαν να αγαπήσω να αγαπήσεις να αγαπήσει να αγαπήσουμε να αγαπήσετε να αγαπήσουν - αγάπ ησε - - αγαπ ήστε - Στιγμιαίος Μέλλοντας θα αγαπήσω Εξακολουθητικός Μέλλοντας θα αγαπώ Παρακείμενος έχω αγαπήσει να έχω αγαπήσει Υπερσυντέλικος είχα αγαπήσει Συντελεσμένος Μέλλοντας θα έχω αγαπήσει

Slide 18:

Παθητική φωνή Οριστική Υποτακτική Προστακτική Μετοχή Ενεστώτας αγαπιέμαι αγαπιέσαι αγαπιέται αγαπιόμαστε αγαπιέστε αγαπιούνται να αγαπιέμαι να αγαπιέσαι να αγαπιέται να αγαπιόμαστε να αγαπιέστε να αγαπιούνται Παρατατικός αγαπιόμουν αγαπιόσουν αγαπιόταν αγαπιόμαστε αγαπιόσαστε αγαπιούνταν Αόριστος αγαπήθηκα αγαπήθηκες αγαπήθηκε αγαπηθήκαμε αγαπηθήκατε αγαπήθηκαν να αγαπηθώ να αγαπηθείς να αγαπηθεί να αγαπηθούμε να αγαπηθείτε να αγαπηθούν - αγαπήσου - - αγαπηθείτε - Στιγμιαίος Μέλλοντας θα αγαπηθώ Εξακολουθ.Μέλλοντας θα αγαπιέμαι Παρακείμενος έχω αγαπηθεί να έχω αγαπηθεί αγαπημένος αγαπημένη αγαπημένο Υπερσυντέλικος είχα αγαπηθεί Συντελεσμένος Μέλλοντας θα έχω αγαπηθεί

Slide 19:

Ανώμαλα ρήματα που πρέπει να προσέχω την ορθογραφία τους Ενεστώτας Αόριστος Ενεστώτας Αόριστος ανεβαίνω κατεβαίνω μπαίνω βγαίνω πηγαίνω έρχομαι μένω φεύγω πλένω βρίσκω βλέπω ανέβηκα κατέβηκα μπήκα βγήκα πήγα ήρθα έμεινα έφυγα έπλυνα βρήκα είδα λέω πίνω παίρνω τρώω δακρύζω αθροίζω δανείζω στέλνω μεθώ ντύνω είπα ήπια πήρα έφαγα δάκρυσα άθροισα δάνεισα έστειλα μέθυσα έντυσα

Slide 20:

Τα ρήματα έχουν Συζυγίες φωνές διαθέσεις χρόνους εγκλίσεις Α΄συζυγία ( ώ, -ομαι) Β΄συζυγία -ώ –ιέμαι -ούμαι -ώμαι Ενεργητική -ω, -ώ Παθητική -ομαι, -ιεμαι -ούμαι -ώμαι Ενεργητική Το υποκείμενο ενεργεί , δρα Πχ διαβάζω ένα βιβλίο Παθητική Το Υποκείμενο δέχεται την ενέργεια Κάποιου άλλου (ποιητικό αίτιο) πχ ο πίνακας ζωγραφίστηκε (από το ζωγράφο) Μέση Το Υποκείμενο ενεργεί και η ενέργεια επιστρέφει στο ίδιο Πχ λούζομαι, γυμνάζομαι, ντύνομαι. Ουδέτερη Το υποκείμενο βρίσκεται σε μία κατάσταση ΠΧ κάθομαι, ξεκουράζομαι, Πεινώ, διψώ Χωρίζονται σε Α΄ Παροντικούς Ενεστώτας, Παρακείμενος Παρελθοντικούς Παρατατικός Αόριστος Y περσυντέλικος Μελλοντικούς, Μέλλοντες: Στιγμιαίος, Εξακολουθητικός, Συντελεσμένος Β΄ Μη συνοπτικούς (Εξακολουθητικούς) Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας Συνοπτικούς Αόριστος Στιγμιαίος μέλλοντας Συντελεσμένους Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος μέλλοντας Οριστική φανερώνει το πραγματικό, το σημερινό, το βέβαιο Υποτακτική φανερώνει αυτό που θέλουμε ή αυτό που περιμένουμε να γίνει (να, για να, εάν, ας, όταν, αφού) Άρνηση μη(ν) Προστακτική φανερώνει διαταγή παράκληση ευχή ---------------

Slide 21:

χρονική βαθμίδα Ποιόν ενέργειας Παροντικοί Παρελθοντικοί Μέλλοντικοί Εξακολουθητικοί ή μη συνοπτικοί Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας Συνοπτικοί Αόριστος Στιγμιαίος μέλλοντας Συντελεσμένοι Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος μέλλοντας

Slide 22:

Διαθέσεις του ρήματος (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάθεση του ρήματος δεν έχει σχέση με τις φωνές αλλά με το πού στρέφεται η ενέργεια του υποκειμένου) Στην Ενεργητική Το υποκείμενο ενεργεί , δρα Το Υποκείμενο δέχεται την ενέργεια που κάποιος άλλος έκανε (ποιητικό αίτιο ) Το Υποκείμενο ενεργεί και η ενέργεια επιστρέφει στο ίδιο Το υποκείμενο βρίσκεται σε μία κατάσταση (ούτε ενεργεί, ούτε δέχεται ενέργεια) δασκάλαΒΜ

Slide 23:

Στην Ενεργητική διάθεση Το υποκείμενο ενεργεί , δρα. Η ενέργεια αυτή δεν είναι απαραίτητο να έχει έναν αποδέκτη (αντικείμενο). Τα ρήματα ενεργητικής διάθεσης χωρίζονται σε μεταβατικά (έχουν αντικείμενο) και αμετάβατα (δεν έχουν αντικείμενο) ΠΧ Διαβάζω ένα βιβλίο. Διαβάζω. Στην Παθητική διάθεση Το Υποκείμενο δέχεται την ενέργεια που κάποιος άλλο ς (γι αυτό και είναι δυσαρεστημένο) (ποιητικό αίτιο) Πχ Το φαγητό ψήνεται, ο πίνακας ζωγραφίζεται

Slide 24:

Στη Μέση διάθεση Το Υποκείμενο ενεργεί και η ενέργεια επιστρέφει στο ίδιο. Πχ λούζομαι, γυμνάζομαι, ντύνομαι. Χτίζω σπίτι Στην Ουδέτερη διάθεση Το υποκείμενο βρίσκεται σε μία κατάσταση (ούτε ενεργεί, ούτε δέχεται ενέργεια) ΠΧ κάθομαι, ξεκουράζομαι, κοιμάμαι, τεμπελιάζω, ησυχάζω, νυστάζω, πεινάω, ζω, πονάω

Slide 26:

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ποιος; Κάνει τι; O κηπουρός ποτίζει τον κήπο. Ο κήπος ποτίζεται από τον κηπουρό. Ποιος ; παθαίνει από ποιον;

authorStream Live Help