������ ������ �� ������

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Звуков състав на думата. Обобщение

Slide 2: 

Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Звуковете се свързват по определен начин в думата, за да изразят нейния смисъл. Звуковете в българския език са гласни и съгласни. Значение на думата. Звукове Гласните, които се изговарят с широко отворена уста, са широки (а, о, е). Гласните, които се изговарят с по-малко отворена уста, са тесни (ъ, у, и). Гласни Съгласните звукове са звучни (б, в, г, д, ж, з, й, м,л, н, р, дж, дз) и беззвучни (п, ф, к, т, ш, с, ч, ц, х). И звучните, и беззвучните съгласни могат да се изговарят меко и твърдо. Когато съгласния звук е мек, след него се пише я, ю или ь. Звукът й е само мек, а звуковете ж, ш, ч, дж са само твърди Съгласни Езиков кът

Slide 3: 

Работете по групи І група ІІ група ласка Жана топче дренка треска кепе Заменете първата гласна в дадените думи с една и съща тясна гласна, за да получите: глаголи същест. имена може прости мека пет пречка крепка ъ у и

Slide 4: 

Проверка І група ІІ група лъска жъна тъпче дрънка тръска къпе глаголи същест. имена мъже пръсти мъка път пръчка кръпка Ъ

Slide 5: 

Упр.2 Препишете думите в две колонки: ю и я означават два звука ю и я означават гласен звук и мекото изговаряне на предходния съгласен звук юноша поляна охлюв ястреб люлка каюта крясък юнга брояч ядене Юпитер бряг магия воля клюн тюлен

Slide 6: 

ю и я означават два звука ю и я означават гласен звук и мекото изговаряне на предходния съгласен звук юноша поляна ястреб охлюв каюта люлка юнга крясък брояч ядене Юпитер бряг магия воля клюн тюлен

Slide 7: 

Упр.5 Поправете правописните грешки при съгласните звукове и препишете баснята на Езоп. Магаре в лъвска кожа Едно магаре си навлякло лъфска кожа, расходило се и потплашило глупавите животни. Накрая срешнало лисицата и испробвало хитроста си. Тя обаче се расмяла и му рекла: “ И аз щях да се исплаша, ако не те бях распознала по гласа.” Колкото и някой да се претставя с чужди достойнства, накрая се раскрива истинската му съшност.

Slide 8: 

Проверка Магаре в лъвска кожа Едно магаре си навлякло лъвска кожа, разходило се и подплашило глупавите животни. Накрая срещнало лисицата и изпробвало хитростта си. Тя обаче се разсмяла и му рекла: “ И аз щях да се изплаша, ако не те бях разпознала по гласа.” Колкото и някой да се представя с чужди достойнства, накрая се разкрива истинската му същност.

authorStream Live Help