Η γέννηση του παραμυθιού

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ερευνητική εργασία Β λυκείου

Comments

Presentation Transcript

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ:

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Η γέννηση του παραμυθιού

Το παραμύθι :

Το παραμύθι   Τ ο   παραμύθι   είναι μια σύντομη ή λαϊκή ιστορία που ενσωματώνει το « έθος » , το οποίο μπορεί να εκφραστεί ρητά στο τέλος του ως αξιωματική αρχή . Συγγενές του μύθου   αλλά διαφοροποιημένο εννοιολογικά το παραμύθι είναι εξαρχής μια επινόηση, μια μυθιστοριογραφία, μια φαντασιακή αφήγηση . Προσωποποιεί και εξατομικεύει διαφορετικά στοιχεία πέρα από τη λογική του χώρου και του χρόνου και επεκτείνεται αδιάκριτα από τον οργανικό στον ανόργανο κόσμο από τον άνθρωπο και τα ζώα στα δέντρα .

PowerPoint Presentation:

Επίσης, σύμφωνα με τη λαογραφία είναι μια φανταστική ιστορία, που διαθέτει έντονα τα στοιχεία του μαγικού, του υπερφυσικού και του απίθανου. Συνήθως έχει πρωταγωνιστές υπεράνθρωπα όντα (όπως γίγαντες, δράκους, νεράιδες, κ.ά.), αλλά και πρόσωπα ικανά μέσω μαγικών αντικειμένων ή προσωπικής δύναμης για υπεράνθρωπα κατορθώματα.

Η συγγραφέας, Μαρία Βόλλη, αναφέρει για τα παραμύθια::

Η συγγραφέας , Μαρία Βόλλη, αναφέρει για τα παραμύθια: «Στα παραμύθια είναι κυρίαρχη η διάσταση του απίστευτου. Το αφηγηματικό υλικό δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατό με την πραγματικότητα, είναι επινοημένο από τη φαντασία του αφηγητή και χρησιμοποιείται κυρίως για ψυχαγωγία και όχι για διδακτικούς σκοπούς. Αυτό είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί τα παραμύθια από τους εξίσου δημοφιλείς μύθους με ζώα, οι οποίοι είναι και το αρχαιότερο αφηγηματικό υλικό, κοινό σε όλους τους πρωτόγονους λαούς.»

Οι ρίζες του παραμυθιού:

Οι ρίζες του παραμυθιού Ένα ερώτημα που προέκυψε κατά τ ην   επιστημονική   μελέτη του παραμυθιού ήταν αυτό που αφορούσε στη γένεσή του. Γύρω από το θέμα διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες, από τις οποίες όμως καμία δεν έδωσε πλήρεις απαντήσεις και όλες αμφισβητήθηκαν υπό το φως κάποιας νέας επιστημονικής οπτικής.

 Η Ινδοευρωπαϊκή θεωρία :

  Η Ι νδοευρωπαϊκή θεωρία Η πρώτη θεωρία για την προέλευση των παραμυθιών , η μονογενετική, προήλθε από τους αδερφούς Γκριμ το   1819. Διατύπωσαν την άποψη ότι τα παραμύθια προέρχονταν από έναν κοινό χώρο, την κοιτίδα του ινδοευρωπαϊκού   πολιτισμ o ύ, και από εκεί μετακινήθηκαν μαζί με τα ινδοευρωπαϊκά φύλα .

Η μυθολογική θεωρία:

Η μυθολογική θεωρία Παρόμοια θεωρία με την πρώτη ήταν και αυτή του Μαξ Μόλερ , ο οποίος το   1856   υποστήριξε ότι τα παραμύθια προήλθαν από ηλιακούς μύθους των Ινδοευρωπαίων, που περιλαμβάνονταν στο ιερό βιβλίο   Ριγκ Βέντα . Ο Μόλερ , στηριζόμενος , όπως φαίνεται, στη θεωρία των εκπεπτωκότων μύθων, ισχυρίστηκε ότι αρχικά οι μύθοι εξέφραζαν αφηρημένες έννοιες, όπως για παράδειγμα οι ιστορίες γύρω από τον ήλιο ως κεντρικό πρόσωπο και πρωταγωνιστές τη Νύχτα, τον Ουρανό, την Αυγή .

Η ινδική θεωρία :

Η ινδική θεωρία Την ινδική προέλευση των παραμυθιών υποστήριξε ο   άγγλος Θίοντορ Μπένφι . Σύμφωνα με τον Μπένφι «οι ινδικοί μύθοι προέρχονται από τη Δύση και κυρίως από τους ελληνικούς μύθους του   Αισώπου, σε αντίθεση με τα παραμύθια που προέρχονται από την Ινδία». Από αυτά τα παραμύθια ορισμένα διαδόθηκαν πριν από τον 10ο αιώνα μέσω της προφορικής παράδοσης .

Η πολυγενετική θεωρία  :

Η   πολυγενετική θεωρία   T ο   1873 o  Άντριου Λανγκ ,   επηρεασμένος από την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου, διατύπωσε την πολυγενετική θεωρία, σύμφωνα με την οποία: « M ύθοι, παραμύθια, ιστορίες με παρόμοιο περιεχόμενο παρουσιάστηκαν σε διαφορετικούς λαούς, οι οποίοι πολλές φορές απείχαν πολύ τοπικά και χρονικά μεταξύ τους». Ο Λανγκ προσπάθησε μέσα από τις μορφές των ιστοριών, των μύθων και των παραμυθιών να καταδείξει μία ενιαία πορεία εξέλιξης των λαών μέσα στο χρόνο .

Η ιστορικογεωγραφική θεωρία :

Η   ιστορικογεωγραφική θεωρία Μονογενετική θεωρία, που εκφράστηκε από τη Φινλανδική Σχολή, όπως ονομάστηκε προς τιμή των δύο   Φιλανδών εμπνευστών της, του Καρλ Κρον και του Άντι Άαρνε . Υποστήριξαν ότι ένα παραμύθι σε μία χώρα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά με ένα σταθερό τρόπο, δηλαδή χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όταν όμως μεταδίδεται σε άλλη χώρα, αλλάζει και προσαρμόζεται στο νέο πολιτιστικό του περιβάλλον.

Άλλες θεωρίες:

Άλλες θεωρίες Η   συμβολιστική θεωρία Με βάση αυτήν τα παραμύθια προέρχονταν από παλιές τ ελετουργίες . Η   ψυχολογική-ψυχαναλυτική θεωρία Π ροσέγγισε και ερμήνευσε το παραμύθι με τρεις διαφορετικούς τρόπους, με τη κλινική προσέγγιση, τη θεωρητική προσέγγιση και τη κειμενοαναλυτική προσέγγιση .

Η γέννηση του παραμυθιού:

Η γέννηση του παραμυθιού Ως είδος το παραμύθι ανήκει στην προφορική λογοτεχνία με καταβολές σε όλες τις επικράτειες του κόσμου. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη , και συγκεκριμένα στην επηρεασμένη από το κίνημα του ρομαντισμού Γερμανία , αποτυπώνονται λαϊκά παραμύθια προορισμένα για ενήλικες, με σκοπό την ενίσχυση της γερμανικής συνείδησης και τη μελέτη της Γερμανικής γλώσσας. Οι αδελφοί Γκριμ συλλέγουν και καταγράφουν λαϊκά δημιουργήματα, εγκαινιάζοντας πρώτοι την επιτόπια έρευνα. Τα παραμύθια τους, που περιέχουν φιλολογικά σχόλια και παρατηρήσεις, συγκεντρώθηκαν σε τρεις τόμους. Η επιτομή τους εκδόθηκε το 1822.

PowerPoint Presentation:

Το πρώτο παραμύθι που άκουσαν τα παιδιά ήταν συχνά δημιούργημα των μαμάδων ή των νταντάδων, το οποίο ήταν κάπως σύντομο και απλό και εξυπηρετούσε στο να αποκοιμηθεί το παιδί ευκολότερα. Στην αρχαία Αθήνα μητέρες και τροφοί τραγουδούσαν στο παιδί όχι μόνο νανουρίσματα και τραγουδάκια, αλλά τους διηγούνταν, απ’ όταν έφθαναν σε ηλικία να τις καταλάβουν, ιστορίες της παραδόσεως.

Το παραμύθι στην Ελλάδα:

Το παραμύθι στην Ελλάδα Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για το παραμύθι εντάσσεται στο γενικότερο ενδιαφέρον για τα προϊόντα της δημώδους λογοτεχνίας, τα οποία συμβάλλουν κυρίως στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Τον Ιανουάριο του 1880 ο Νικόλαος Πολίτης δημοσίευσε ένα άρθρο σε τρεις συνέχειες στο περιοδικό Εστία με τον τίτλο «Δημώδη παραμύθια». Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή την έκδοση δύο συλλογών παραμυθιών που έγιναν από ξένους λόγιους. Η πιο γόνιμη περίοδος από άποψη καταγραφής και διάσωσης του λαϊκού παραμυθιού στην Ελλάδα θεωρείται η περίοδος των τελευταίων τριάντα χρόνων του 19ου και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα.

Συμπερασματικά:

Συμπερασματικά Το παραμύθι γεννήθηκε στη Γερμανία από τη συλλογή λαϊκών διηγημάτων των αδερφών Γκριμ. Εκδόθηκαν πρώτη φορά το 1822. Για τις ρίζες του κάθε παραμυθιού υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες. Ο τόπος και ο χρόνος δράσης της κάθε ιστορίας είναι αόριστος.

Πηγές::

Πηγές: www.google.gr : www.wikipedia.org http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9 Άρθρο συγγραφέως Μαρίας Βόλλη: http://www.yeskid.gr/kosmos-paidioy/ekpaideysi-psyxagogia/sto-spiti/proeleysi-diadosi-paramythioy

Ερευνητική εργασία :

Ερευνητική εργασία ΦΡΟΣΩ ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΙΤΤΑΡΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΑΤΑΡΗ

authorStream Live Help