Η τέχνη των δεκάτων

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ερευντική εργασία

Comments

Presentation Transcript

Η Τέχνη των Δεκάτων Το έργο του Simon Stevin:

Σακκά Βασιλική Υπ. Καθηγητής: Συριόπουλος Σωτήρης Η Τέχνη των Δεκάτων Το έργο του Simon Stevin

Δομή παρουσίασης:

Δομή παρουσίασης Η ιστορική εξέλιξη των αριθμητικών συστημάτων Η εφεύρεση των δεκαδικών αριθμών Η εξέλιξη και χρήση των μετρικών συστημάτων Το έργο του Simon Stevin Ο Shakespeare και το ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά

Η ιστορική εξέλιξη των αριθμητικών συστημάτων:

Η ιστορική εξέλιξη των αριθμητικών συστημάτων Μέχρι την εποχή του Simon Stevin

Η εφεύρεση των δεκαδικών αριθμών :

Η εφεύρεση των δεκαδικών αριθμών Ιστορική αναδρομή 17 ος – 18 ος αιώνας

Η εξέλιξη και χρήση των μετρικών συστημάτων:

Η εξέλιξη και χρήση των μετρικών συστημάτων Η ιστορική αναδρομή

Η εξέλιξη και χρήση των μετρικών συστημάτων:

Η εξέλιξη και χρήση των μετρικών συστημάτων Ανάγκες που αναγνωρίστηκαν το 1790 Το σύστημα θα έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες μέτρησης βασικών μεγεθών, σύμφωνα με αμετάβλητες ποσότητες που απατώνται στην φύση. Όλα τα μεγέθη θα πρέπει να υποδιαιρούνται σε συγκεκριμένο αριθμό βασικών μονάδων. Τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των βασικών μεγεθών πρέπει να είναι ανήκουν στο δεκαδικό σύστημα. Το ενιαίο σύστημα S.I. -υιοθέτηση το 1820

Το έργο του Simon Stevin :

Το έργο του Simon Stevin Βιογραφικά στοιχεία Γέννηση 1548 στην πόλη Bruges του Βελγίου Ξεκίνησε ως ταμίας, ως φοροεισπρακτικός υπάλληλος , ως γενικός στρατηγός στρατού Εφηύρε ένα μέσο μεταφοράς για μεταφορές κατά μήκος της ακτής για 26 άτομα Το 1585 ο Stevin εξέδωσε τα έργα του La Thiende και La Disme στο οποίο παρουσίασε τις βάσεις για τα κλάσματα και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα Θάνατος 1620

Το έργο του Simon Stevin :

Το έργο του Simon Stevin Στόχος του έργου του: απλοποίηση της καθημερινής πρακτικής αριθμητικής (με κλάσματα) Αποδέκτες στόχος: «στους αστρολόγους, χωρομέτρες, μετρητές των ταπετσαριών, γενικά μετρητές στερεών, μετρητές των χρημάτων και σε όλους τους εμπόρους»

Το έργο του Simon Stevin :

Το έργο του Simon Stevin

Το έργο του Simon Stevin :

Το έργο του Simon Stevin Ορισμοί των ακέραιων αριθμών: Αριθμητική είναι η επιστήμη των Αριθμών Ο αριθμός είναι εκείνος που εκφράζει την ποσότητα ενός πράγματος Οι χαρακτήρες που αναπαριστούν τους αριθμούς είναι 10. Ξεκινούν από το 0 και συνεχίζουν: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ανά τρεις αριθμούς ορίζεται ένα μέλος ( member ), ξεκινώντας να μετράμε από δεξιά Το πρώτο ψηφίο από δεξιά ορίζει τις μονάδες, το δεύτερο τις δεκάδες, το τρίτο τις εκατοντάδες. Το πρώτο ψηφίο του δεύτερου μέλους εκφράζει τις χιλιάδες και συνεχίζοντας κάθε επόμενο ψηφίο ορίζει κάθε επόμενη δύναμη του δέκα. Κάθε ακέραιος αριθμός είναι μια ενότητα ή ένα σύνολο ενοτήτων Έχοντας τους τρεις όρους μιας ακολουθίας μπορώ να υπολογίσω τον τέταρτο, έτσι ώστε ο λόγος του πρώτου με τον δεύτερο να είναι ίσος με τον λόγο του τρίτου με τον τέταρτο.

Το έργο του Simon Stevin :

Το έργο του Simon Stevin Πράξεις ακέραιων αριθμών του δεκαδικού συστήματος Ορίζει την πράξη της πρόθεσης Ορίζει την πράξη της αφαίρεσης Ορίζει την πράξη του πολλαπλασιασμού Ορίζει την πράξη της διαίρεσης. Ορίζει την πράξη εύρεσης του 4 ου όρου μιας ακολουθίας τριών αριθμών

Το έργο του Simon Stevin :

Το έργο του Simon Stevin Ορισμός δεκαδικών αριθμών Disme είναι ένα είδος Αριθμητικής, όπου η περιγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού και όλοι οι υπολογισμοί γίνονται μόνο από ακέραιους αριθμούς  Κάθε φυσικός αριθμός θα καλείται μονάδα και το σημάδι του θα είναι (0). Για παράδειγμα αντί να πούμε ότι ο αριθμός 364 έχει τριακόσιες εξήντα τέσσερις μονάδες, θα γράφουμε 364(0). Κάθε 10ο μέρος της μονάδας θα το λέμε ένα πρώτο και θα το συμβολίζουμε με το (1) και το δέκατο μέρος του ενός πρώτου θα το λέμε δεύτερο και θα το συμβολίζουμε με (2) κ.λ.π . Για παράδειγμα ο αριθμός 3(1)7(2)5(3)9(4) σημαίνει 3 πρώτα, 7 δεύτερα, 5 τρίτα και 9 τέταρτα. Σύμφωνα με τον ορισμό του Stevin αυτό αντιστοιχεί 9/10 , 5/100, 7/1000 και 3/10000. Οι αριθμοί του δεύτερου και τρίτου ορισμού γενικά θα καλούνται Disme numbers .  

Το έργο του Simon Stevin :

Το έργο του Simon Stevin Πράξεις δεκαδικών αριθμών του δεκαδικού συστήματος Αρχικά εξηγεί, με παραδείγματα, πως γίνεται η πρόσθεση , η αφαίρεση και ο πολλαπλασιασμός των δεκαδικών αριθμών (ακριβώς όπως τις κάνουμε σήμερα). Για να αποδείξει την ορθότητα των πράξεων χρησιμοποιεί τα δεκαδικά κλάσματα. Στη συνέχεια ορίζει με ακρίβεια αποδεικνύοντας την, την πράξη της διαίρεσης. Μάλιστα εξηγεί και την διαίρεση της οποίας το αποτέλεσμα δεν μπορεί να εκφραστεί ακριβώς ούτε σαν δεκαδικός, καθώς έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία Ο Stevin ασχολείται και με την εύρεση τετραγωνικών ριζών Στα παραρτήματα του βιβλίου του αναφέρεται σε πρακτικές εφαρμογές των δεκαδικών αριθμών. Το ενδιαφέρον του προσανατολίζεται σε τομείς που είναι πολύ σημαντικοί στην καθημερινότητα και για τους οποίους η απλοποίηση των υπολογισμών ήταν μια ανάγκη (μέτρηση επιφάνειας γης ή όγκου υγρών)

Ο Shakespeare και το ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά:

Ο Shakespeare και το ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά Ο σημαντικότερος συγγραφέας που έγραψε στην αγγλική γλώσσα και ένας από τους σημαντικότερους δραματουργούς παγκοσμίως. Γεννήθηκε το 1564 και πέθανε το 1616 και άρα υπήρξε σύγχρονος του Simon Stevin . Στο έργο του Τρώιλος και Κασσάνδρα γίνεται αναφορά στους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος. Το γεγονός αυτό φανερώνει μια άγνωστη πτυχή του ποιητή, μια αγάπη προς τα μαθηματικά. Και μάλιστα υποστήριξε την προσπάθεια του μαθηματικού για την καθιέρωση των αριθμών του δεκαδικού συστήματος προωθώντας του μέσα από το έργο του.

Ο Shakespeare και το ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά:

Ο Shakespeare και το ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά Every tithe soul, ‘ mongst many thousand dismes (το δέκατο κάθε ψυχής, ανάμεσα στα δέκατα τόσων χιλιάδων ψυχών) If we have lost so many tenths of ours (αν έχουμε χάσει τόσα δέκατα από εμάς) The value of one ten (η αξία το ενός δέκατου)

Ευχαριστώ!:

Ευχαριστώ!

authorStream Live Help