13 điều cần biết...

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài học về sự thất bại!!!

PowerPoint Presentation:

Thất bại không có nghĩa tôi là người thất bại … Nó có nghĩa là tôi chưa thành công.

PowerPoint Presentation:

Thất bại không có nghĩa là tôi không đạt được gì… Nó có nghĩa là tôi vừa học được điều gì đó.

PowerPoint Presentation:

Thất bại không nói tôi là một kẻ ngốc… Mà bảo rằng tôi có đủ lòng tin để thử những gì tôi chưa làm.

PowerPoint Presentation:

Thất bại cũng chẳng bảo tôi phải hổ thẹn… Mà nói rằng tôi đã dám để mình được thử thách.

PowerPoint Presentation:

Thất bại không có nghĩa là tôi đã bỏ phí đời tôi… Mà có nghĩa tôi có lý do để bắt đầu một cuộc hành trình mới.

PowerPoint Presentation:

Thất bại không có nghĩa là tôi không có được thứ tôi cần… Mà tôi có thứ khác, và c ần phải l àm thêm để đạt được nó .

PowerPoint Presentation:

Thất bại không bảo rằng tôi kém… Mà nói rằng tôi không hoàn hảo.

PowerPoint Presentation:

Thất bại không có nghĩa là tôi nên bỏ cuộc… Mà bảo tôi hãy cố hơn lên.

PowerPoint Presentation:

Thất bại không có nghĩa là tôi không làm được… Mà có nghĩa tôi cần luyện tập nhiều hơn.

PowerPoint Presentation:

Miễn là những người thân yêu luôn ở bên tôi… Bởi thất bại còn cho tôi biết ai là người yêu thương tôi thật sự.

PowerPoint Presentation:

Have a beautiful day!!!

PowerPoint Presentation:

From: bichnhu08@yahoo.com To: all my friends

authorStream Live Help