Bai01 VN tren duong doi moi va hoi nhap

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ĐỊA LÍ 12:

ĐỊA LÍ 12 Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

NỘI DUNG CHÍNH:

NỘI DUNG CHÍNH Hiểu được bối cảnh trong nước và quốc tế, về những khó khăn to lớn mà nước ta phải vượt qua từ sau khi thống nhất đất nước Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ sau đại hội Đảng 6 (1986) đã đạt được những thành tựu to lớn Nước ta ngày càng hội nhập sâu và rộng hơn và có vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế

Đọc SGK và trả lời các câu hỏi:

Đọc SGK và trả lời các câu hỏi Những khó khăn của nền kinh tế – xã hội trước thời kì đổi mới? Đường lối đổi mới nền kinh tế – xã hội nước ta diễn ra theo xu thế nào? Kết quả của công cuộc đổi mới nền kinh tế – xã hội nước ta?

1. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI:

1. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI 1.a. Bối cảnh Từ 1975 đất nước thống nhất. Những khó khăn của nước ta để phát triển kinh tế – xã hội: Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh Bối cảnh trong nước và quốc tế hết sức phức tạp * Hậu quả: nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài VIDEO

1. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI (tiếp):

1. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI (tiếp) 1.b. Diễn biến Đường lối đổi mới đưa nền kinh tế – xã hội của nước ta diễn ra theo 3 xu thế: Dân chủ hóa đời sống kinh tế – xã hội Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN; Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên TG.

1. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI (tiếp):

1. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI (tiếp) 1.c. Công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn (Nhận xét Hình 1.1 SGK) Thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kéo dài Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao TB khoảng 6,9% chỉ đứng sau Xingapo (7%) Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển dịch theo cơ cấu ngành: hình thành những vùng kinh tế trọng điểm, các vùng chuyên canh lớn... Mức sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt

Nước ta hội nhập quốc tế và khu vực:

Nước ta hội nhập quốc tế và khu vực Nhận xét và giải thích Hình 1.2. GDP năm 1994, phân theo thành phần kinh tế (trang 10) Nhận xét: Nền kinh tế nhiều thành phần Các thành phần luôn tăng Giải thích: Do nền kinh tế năng động, phát huy được lợi thế nhiều thành phần. Lưu ý về hợp tác thu hút đầu tư: Theo hướng khuyến khích công nghệ cao và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

2. NƯỚC TA TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC:

2. NƯỚC TA TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC a. Bối cảnh Toàn cầu hóa là một xu thế lớn là cơ hội phát triển cho nước ta, mặt khác cũng đặt nước ta phải cạnh tranh quyết liệt để phát triển Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ (1995) Việt Nam gia nhập ASEAN (1995) Việt Nam gia nhập WTO (2007)

2. NƯỚC TA TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC (tiếp):

2. NƯỚC TA TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC (tiếp) b. Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực đã đạt những thành tựu to lớn Thu hút mạnh đầu tư nước ngoài: ODA, FDI… có tác động mạnh tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa đất nước Hợp tác KT, KHKT, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, an ninh được đẩy mạnh Ngoại thương phát triển mạnh, một số mặt hàng xuất khẩu khá lớn (dệt may, thiết bị điện tử, tàu biển, gạo, cà phê, điều, hồ tiêu, thủy sản...) Photo

3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP:

3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Thực hiện chiến lược tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, phát triển nền văn hóa mới, chống lại các tệ nạn xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường.

Củng cố:

Củng cố 1. Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta? 2. Hãy tìm dẫn chứng về thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta.

Dặn dò:

Dặn dò Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. Sưu tầm tài liệu và soạn Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ nước ta. HẾT

Hình 1.1. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng:

Hình 1.1. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng

Hình 1.2. GDP theo giá so sánh 1994, phân theo thành phần kinh tế:

Hình 1.2. GDP theo giá so sánh 1994, phân theo thành phần kinh tế

Hội nhập quốc tế:

Hội nhập quốc tế

Diễn đàn hợp tác châu Á – TBD (APEC) 2006:

Diễn đàn hợp tác châu Á – TBD (APEC) 2006

Việt Nam và Hoa Kì hợp tác chống HIV/AISD:

Việt Nam và Hoa Kì hợp tác chống HIV/AISD

Ngoại trưởng Hoa Kì Hilary Clintơn:

Ngoại trưởng Hoa Kì Hilary Clintơn

Trẻ em Việt Nam tặng tranh cho Ngoại trưởng Hoa Kì Bà Hilary Clintơn:

Trẻ em Việt Nam tặng tranh cho Ngoại trưởng Hoa Kì Bà Hilary Clintơn

authorStream Live Help