PROBLEMA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PROBLEMA Com puc aprendre una norma ortogràfica?:

PROBLEMA Com puc aprendre una norma ortogràfica? Continguts: Primera sessió Segona sessió Tercera sessió Cinquena sessió

Primera sessió:

Primera sessió Avaluació inicial

Mapa conceptual inicial de l’’alumne.:

Mapa conceptual inicial de l’’alumne.

Activitat: accentuar les paraules.:

Activitat: accentuar les paraules.

Procés de descobriment de les normes d’accentuació per ell mateix.:

Procés de descobriment de les normes d’accentuació per ell mateix. Primer: intent de classificació de les paraules. Criteris del propi aprenent: Segons la lletra que té l’accent. - Segons les lletres que té al voltant.

SEGONA SESSIÓ Activitats descobriment:

SEGONA SESSIÓ Activitats descobriment

Segona sessió Classificació definitiva:

Segona sessió Classificació definitiva Criteris: Separació per síl·labes. Segons on es troba l’accent. Descobreix que la força de veu és important.

Esbós primeres normes.:

Esbós primeres normes. Criteris de l’aprenent: En un principi ha mirat la vocal accentuada, sense tenir en compte altres detalls.

Comprovació de la hipòtesi:

Comprovació de la hipòtesi

TERCERA SESSIÓ Activitats descobriment:

TERCERA SESSIÓ Activitats descobriment

Tercera SESSIÓ Elaboració de la graella amb les normes descobertes per l’’aprenent. :

Tercera SESSIÓ Elaboració de la graella amb les normes descobertes per l’’aprenent. PALABRAS ACENTUADAS EN LA ULTIMA SILABA PALABRAS ACENTUADAS EN LA PENULTIMAS SILABA PALABRAS ACENTUADAS EN LA ANTEPENULTIMA SILABA -EL TILDE SE COLOCA ALLÍ DONDE LA VOCAL ESTÁ ACENTUADA. - ADJETIVOS , SUSTANTIVOS , VERBOS ,TERMINADOS EN VOCAL MAS N O S - LAS QUE TERMINAN EN VOCAL Y SE ACENTUAN EN LA PENÚLTIMA SÍLABA NO LLEVAN TILDE. - SE COLOCA TILDE EN LA VOCAL DE DICHA SILABA ACENTUADA

VERBALITZAR LA NORMA I RECTIFICAR.:

VERBALITZAR LA NORMA I RECTIFICAR. clic (Mp3) clic ( wma)

Activitat d’accentuació.:

Activitat d’accentuació. Podem veure millores en la seva ortografia

QUARTA I CINQUENA SESSIÓ Activitats de consolidació:

QUARTA I CINQUENA SESSIÓ Activitats de consolidació

Nou mapa conceptual:

Nou mapa conceptual

VERBALITZACIÓ DELS CANVIS EXPERIMENTATS:

VERBALITZACIÓ DELS CANVIS EXPERIMENTATS

SISENA SESSIÓ Activitats d’aplicació:

SISENA SESSIÓ Activitats d’aplicació

authorStream Live Help